Blog

Praca w muzeum może dawać bardzo wiele radości i satysfakcji. Obcowanie ze sztuką poszerza horyzonty myślowe oraz naszą wiedzę o świecie. Muzeum jest miejscem gdzie mogą pracować osoby niepełnosprawne. W muzeum osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować między innymi na stanowisku edukatora. Jedynym przeciwwskazaniem do tego typu pracy są choroby psychiczne oraz wady głosu. …

Z roku na rok poszerza się ilość ogłoszeń o pracę związanych z pracami na wysokościach. Pracodawcy coraz częściej szukają również osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zdają sobie oni sprawę, że osoba niepełnosprawna może być lojalnym, dobrym pracownikiem –  solidnie wykonującym swoje codzienne obowiązki. Prace na wysokościach są jednak szczególnie niebezpieczne, ponieważ grożą upadkowi z wysokości. …

Świadomość pracodawców związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych jest coraz większa. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudniane są w sektorze administracyjnych, biurowym, marketingowym – coraz więcej osób pracuje także w branży związanej z szeroką pojętą kulturą i sztuką. Osoba niepełnosprawna może pracować między innymi w kinie. Przede wszystkim pracownik zatrudniony w kinie musi wyróżniać się wysoką …

W publikowanych przez nas artykułach bardzo często sugerujemy zmianę warunków pracy oraz takie przystosowanie stanowiska, które umożliwi zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. To ważne, ponieważ przystosowanie stanowiska jest z jednej strony ustawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, a z drugiej strony ważnym działaniem o wydźwięku społecznym, ponieważ dzięki temu osoba niepełnosprawna może pracować zgodnie …

Branża meblowa korzysta przede wszystkim z usług specjalistów dwóch zawodów: cieśli i stolarza. Oczywiście potrzebne są też profesje pomocnicze, jednak mają one poboczne znaczenie i prędzej szukać ich należy w dziale rzemiosła, a nie stricte meblarstwa, niemniej omówimy je również w tym artykule. Na początek jednak potrzebne jest słowo wyjaśnienia, ponieważ zawody cieśli i stolarza …

Branża informatyczno-komunikacyjna jest dziś bardzo rozbudowana. Z podstawowych dwóch działów, czyli informatyki i komunikacji, stworzono z czasem zupełnie nową gałąź gospodarki, która do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje pracy wielu wykwalifikowanych fachowców. Biorąc pod uwagę powszechność sieci informatycznych i znaczenie sprawnej komunikacji należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na profesjonalne kadry będzie już tylko rosło. Dziś postrzeganie informatyki i …

O pracy w ochronie można powiedzieć wiele, ale raczej nie to, że jest ona szczególnie rozwijająca. Tymczasem wiele osób niepełnosprawnych jest przekonanych, że to jedyna branża, w której mogą znaleźć zatrudnienie. Faktem jest, że rzeczywiście ofert pracy w ochronie dla osób niepełnosprawnych jest stosunkowo dużo, ale zdecydowanie nie jest to jedyna branża, która zgłasza zapotrzebowanie …

Spawacz to pracownik odpowiedzialny za łączenie elementów konstrukcyjnych metodą stapiania ich w odpowiedniej atmosferze. Obecnie stosuje się kilka różnych metod spawania dostosowanych do materiału. Spawacze pracują na urządzeniach typu MIG, MAG lub TIG. Po przeanalizowaniu wytycznych Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania zawodów przez osoby niepełnosprawne stwierdzamy, że z medycznego punktu widzenia spośród 12 kodów niepełnosprawności …

Rzemiosło to drobna wytwórczość związana z przedmiotami codziennego użytku. Rzemieślnicy używają tradycyjnych narzędzi i materiałów, zamiast rozbudowanych parków maszynowych. Zwykle ich praca polega na produkcji pojedynczych elementów lub naprawie przedmiotów codziennego użytku. Szczególnym przypadkiem rzemiosła jest rzemiosło artystyczne. Rzemiosło to dziedzina działalności, która wymaga pewnych predyspozycji i wiedzy technicznej charakterystycznej dla danego zawodu. To jednak …

Dość powszechne jest wśród polskich pracodawców pozyskujących dofinansowanie do pensji z PFRON przekonanie, że osoby niepełnosprawne mogą pracować wyłącznie w biurze. Takie widzenie świata wynika przede wszystkim z utożsamianiem niepełnosprawności z niepełnosprawnością ruchową – w jej przypadku faktycznie najczęściej praca biurowa jest optymalnym rozwiązaniem, ale przecież to tylko jeden z wielu powodów, dla których orzeka …

Z pewnością nie każda dysfunkcja jest powodem do orzeczenia o niepełnosprawności. Lekarz przewodniczący zespołowi orzekającemu o niepełnosprawności zawsze musi wziąć pod uwagę, w jakim stopniu w konkretnym przypadku choroba upośledza funkcje życiowe pacjenta i jak dalece powoduje wypadnięcie z ról zawodowych, społecznych i psychologicznych. Pod uwagę bierze się również zdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania, a …

Produkcja żywności jest procesem wieloetapowym i złożonym – biorą w niej udział przedstawiciele wielu zawodów i specjalności, z których część może mieć nawet znaczny stopień niepełnosprawności. Warunkiem pracy na stanowisku, na którym pracownik ma kontakt z żywnością jest oczywiście posiadanie ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, ale poza tym istnieją pewne przeciwwskazania dla niektórych zawodów wynikające …

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wysiłku wielu osób o bardzo różnych kwalifikacjach. Paradoksalnie stanowiska związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa są bardzo podobne, jeśli nie tożsame we wszystkich branżach, natomiast wiele z nich musi być stworzonych również w firmach niewielkich, co teoretycznie daje osobom niepełnosprawnym większe szanse na podjęcie pracy. W tym artykule zawody uszeregowane zostały według popularności, a …

Lista zawodów związanych w mniej lub bardziej bezpośredni sposób z kinematografią i ogólnie mediami jest bardzo długa. W tej branży pracują nie tylko osoby rozpoznawalne, prezenterzy, dziennikarze czy aktorzy, ale również tak zwany personel pomocniczy. Ogólnie rzecz biorąc, w zawodach związanych z mediami mogą pracować osoby z różnymi kodami niepełnosprawności. Aktor: ze względu na fakt, …

Z czym nam kojarzy się dzieciństwo? Z czasem beztroski, rodzinnym domem, zabawą z rówieśnikami. Z czasem pełnym dziecięcej, szczerej, niczym niezmąconej radości. Dzieci to „wulkany energii”, które z wielką ufnością podchodzą do otaczającego świata i ludzi. Mimo wspomnianej radości również dziecko odczuwa lęk i niepokój. Niepewność nie jest mu obca – każdego dnia nabywa nowych …

Scroll to Top