Firma Stolarska – Lokalny Producent Mebli

Nasz Klient – Firma Stolarska – Specjalizuje się w produkcji mebli. Działa na otwartym rynku pracy.

Przedsiębiorstwo dysponuje pięcioma pełnosprawnymi pracownikami w dziale produkcji. Outsourcinguje obsługę administracyjno-kadrową. Stosuje także umowy o współpracy korzystając z usług partnerów – głównie w zakresie świadczeń z branży IT. Firma wdrożyła także model pracy zdalnej pracownika niepełnosprawnego. Dzięki temu korzysta z dofinansowania do wynagrodzenia uzyskiwanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównymi założeniami taktyki zatrudnienia i outsourcingu w firmie stolarskiej są:

 • kaskadowanie i rolowanie celów organizacji,
 • segmentacja zadań z zakresu pozyskiwania zamówień w drodze przetargów publicznych oraz monitorowania wszelkich nowości pojawiających się na rynku (zarówno odnośnie wyrobów gotowych jak i akcesoriów czy surowców),
 • obserwacja działań konkurencji,
 • pozyskiwanie nowych rynków zbytu,
 • obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników stałych oraz utrzymania powierzchni biurowych,
 • usprawnianie organizacji oraz wydajności pracy z wykorzystaniem zdalnych aplikacji działających w chmurze.

Firma eliminuje wszelkie działania, które nie prowadzą do zysku lub oszczędności. Dąży do wydzielenia procesów biznesowych, aby zwiększyć ich efektywność.

Na jakim stanowisku jest zatrudniony pracownik niepełnosprawny? Jakie konkretnie zadania wykonuje? W jaki sposób pracuje?

 • Pracownik niepełnosprawny, wykonując swoją pracę zdalnie (wykonując telepracę) jest odpowiedzialny za następujące elementy funkcjonowania firmy:

  1. Tworzenie i aktualizowanie bazy teleadresowej instytucji publicznych, które są zobligowane (na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych) do ogłaszania przetargów na dostawy i usługi uwzględniając profil działalności firmy,
  2. Gromadzenie informacji o przetargach,
  3. Analizowanie warunków zamówienia pod kątem dokumentów jakich żąda zamawiający oraz opisu przedmiotu zamówienia,
  4. Tworzenie zestawień zawierających typ mebli, miejsce dostawy, warunki transportu, montażu, gwarancji, termin składania oferty oraz wykonania zlecenia dla każdego przetargu,
  5. Monitorowanie wybranych postępowań przetargowych pod kątem wszelkich modyfikacji, np. odpowiedzi na zapytania do SIWZ udzielane przez zamawiającego, przesunięcia terminów składania ofert itp.,
  6. Wyszukiwanie możliwości zakupu lub wykonania nietypowych produktów oraz surowców,
  7. Przygotowywanie zestawień uwzględniających producenta, dostawcę, cenę, dostępność oraz termin płatności w/w produktów i/lub surowców,
  8. Pilnowanie terminu ważności dokumentów i/lub oświadczeń składanych w ramach postępowania przetargowego, np. ważności polis ubezpieczeniowych, zaświadczeń z US o niezaleganiu z podatkami, z ZUS o niezaleganiu ze składkami, o niekaralności z KRK,
  9. Zbieranie danych do analizy wyników i rozstrzygnięć zamkniętych już postępowań przetargowych w odniesieniu do firm biorących w nich udział pod kątem ceny, wielkości przedsiębiorstwa, obszaru i zakresu działalności,
  10. Tworzenie zestawień służących do oceny konkurencji w branży meblowej,
  11. Pomoc w przygotowaniu wstępnej wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie firmowych cen katalogowych,
  12. Komunikacja e-mailowa z klientami (głównie zapytania cenowe odnośnie produktów standardowych),
  13. Bieżące monitorowanie rynku akcesoriów meblowych oraz materiałów potrzebnych do produkcji w zakresie cen, dostępności, terminów dostaw i form płatności,
  14. Aktualizacja wpisów na firmowej stronie internetowej, m.in. kalendarium wydarzeń, informacji o nowych produktach firmy, opisów w katalogu mebli.

Koszt płacy opisanego pracownika niepełnosprawnego – Zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z uposażeniem równym 3 100 zł – Wynosi 3 734,88 Zł. refundacja pomniejsza tę kwotę o 1 950 Zł wpływając na konto firmowe w przeciągu 25 dni. Firma zatrudniając osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym faktycznie wydaje na jego pensję 1 784,88 zł.

 • Od początku obsługą dofinansowania zajmuje się PartnerFirm.pl, wyręczając firmę w stałym nadzorowaniu zmieniającego się w tym zakresie prawa oraz przejmując odpowiedzialność za prawidłowe procedowanie wniosków do PFRON.

  Uczestnicząc w projekcie PartnerFirm.pl przedsiębiorstwo zyskało nowe stanowisko pracy. Zakres obowiązków znacznie odciąża personel kierowniczy w wykonywaniu czasochłonnych zadań. Wdrożenie pracownika do pracy zdalnej zapewniło dużą dyspozycyjność (w ramach określonego czasu pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów). Pracownik skutecznie angażuje się w wypełnianie powierzonych obowiązków i przyczynia się do pozyskania kolejnych zamówień, owocujących wymiernym zyskiem firmy.

Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do projektu
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy
Scroll to Top