Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON

Obniż koszty działalności gospodarczej

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pomożemy Ci uzyskać konkretne wsparcie materialne w postaci comiesięcznego, bezzwrotnego dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Otrzymasz symulacje dofinansowań przygotowane specjalnie dla Twojej firmy.

Przedstawimy narzędzia pracy i kontroli pracownika zdalnego.

Podpowiemy jak organizować telepracę.

Dowiesz się, jak optymalizować koszty płacy z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz schorzeń szczególnych zatrudnionych osób.

Zaproponujemy Ci konkretne stanowisko pracy do zaadoptowania w Twojej firmie.

Udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania.

Pierwsza refundacja wpłynie na konto Twojej firmy w przeciągu 30 dni.

Napisz do nas, aby pozyskać bezzwrotne wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Od 2013 roku z powodzeniem pozyskujemy comiesięczne dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, składamy korekty wniosków PFRON, jak również reprezentujemy przedsiębiorców w kontrolach Funduszu.
Wiemy, jak prawidłowo wnioskować o dofinansowania z PFRON przy otrzymaniu pomocy z tarczy antykryzysowej COVID-19 na utrzymanie stanowisk pracy.

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dofinansowanie PFRON wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Skutecznie obniżamy koszty działalności gospodarczej. Od wielu lat zajmujemy się pozyskiwaniem comiesięcznych i bezzwrotnych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotuje przedsiębiorców, którzy zdecydują się zatrudniać osoby niepełnosprawne (ON). Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych są realnym i stałym wsparciem dla firm w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19, zdecydowanie bardziej efektywnym, niż jakakolwiek tarcza antykryzysowa w 2020 i 2021 roku.

 

Płaca brutto: 3 600 zł

Płaca netto:

Kwota dofinansowania:

Rzeczywisty koszt dla Pracodawcy:

Schorzenia szczególne

Stopień znaczny

2 783,86

3 252,96

   1 084,32

Stopień umiarkowany

2 250,00

2 087,28

Stopień lekki

1 100,00

3 237,28

Bez schorzeń szczególnych

Stopień znaczny

2 400,00

1 937,28

Stopień umiarkowany

1 350,00

2 987,28

Stopień lekki

    500,00

3 832,28

Obowiązujące stawki dofinansowania wg. https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/  i koszty pracy (pracownik>26l, składka wypadkowa 1,67%) wg. https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-artykul/koszty-pracodawcy-przy-minimalnym-wynagrodzeniu-w-2023-r/– luty 2023r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to całkowicie niezależna od tarczy antykryzysowej 2021 bezzwrotna pomoc, jaką otrzymuje przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Wyższa dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na umowie o pracę od stycznia 2023 roku

Warto wspomnieć, że od miesiąca stycznia 2023 roku kwota miesięcznego dofinansowania wreszcie została zwiększona. Zapraszamy do kontaktu, aby poznać zaktualizowane kwoty dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Oczywiście, taka pomoc poprzedzona być musi szczegółową weryfikacją pracodawcy oraz spełnieniem szeregu warunków zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. My, w ramach projektu PartnerFirm.pl specjalizujemy się wyłącznie w obsłudze comiesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń z PFRONu dla firm o statusie jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanych w Polsce. Skutecznie pomagamy w złożeniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Zawarte dalej informacje będą dotyczyć głównie JDG ze stanami zatrudnienia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Warunki zatrudnienia, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON dla niepełnosprawnych pracowników to:

  1. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności pracownika, które potwierdza zakwalifikowanie do jednego ze stopni niepełnosprawności — lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.
  2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne — umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa współpracy b2b nie są nigdy brane pod uwagę przy wnioskowaniu o bezzwrotną pomoc z PFRON. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne na część etatu może wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń o proporcjonalnej wysokości (przykładowo: ½ etatu = ½ kwoty dofinansowania zależnej od stopnia niepełnosprawności).
  3. Brak ustalonego prawa do emerytury. Jedynym wyjątkiem jest posiadanie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności stopnia znacznego — wtedy, również mając ustalone prawo do emerytury na pracownika można otrzymywać dofinansowanie.
  4. “Efekt zachęty” – podstawowy warunek pozytywnego ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON-u, definiowany metodą ilościową (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powoduje wzrost ogólnego stanu zatrudnienia) lub jakościową. Wykazanie spełnienia “efektu zachęty” nie jest trudne, jednak każdorazowo zapraszamy do kontaktu, aby wyjaśnić wątpliwości.
  5. Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi na konto bankowe.

Jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON?

Warunki pracodawcy, jakie muszą być spełnione, aby wnioskować z powodzeniem o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON:

  1. Dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa — warunek związany jest ze sprawdzeniem, czy firma nie jest zagrożona ekonomicznie według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.
  2. Terminowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikom i pokrywanie pozostałych kosztów płacy — ZUS, zaliczki na podatek dochodowy. Tu wątpliwości rozwiewa cytat: “Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) (ustawy o rehabilitacji zawodowej) miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.”
  3. Brak zaległości wobec PFRON ­- łączna kwota zaległości nie może przekraczać 100 zł.

Dofinansowanie składek ZUS ze środków PFRON – o co chodzi?

Pomagamy również w pozyskiwaniu dofinansowań do składek ZUS dla przedsiębiorców legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Niepełnosprawny przedsiębiorca może z powodzeniem wnioskować o dotację do składek ZUS. Wniosek o dofinansowanie do ZUS z PFRONU należy składać co miesiąc. Po podpisaniu umowy o świadczenie usług oraz stosownych pełnomocnictw zajmiemy się wszystkimi formalnościami za Ciebie i będziemy Cię reprezentować przed PFRON we wnioskowaniu o bezzwrotną dotację (dofinansowanie) składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności. Koszt takiej usługi jest równoważny z kosztem obsługi pojedynczego wniosku do PFRONu. Szczegółowy cennik usług pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń oraz do składek ZUS znajdziesz tutaj.

Przykłady wdrożeń naszych usług w wybranych przedsiębiorstwach

Zadowolonych klientów
0
Pracowników
0
Pozyskane dofinansowanie
0

Nasi zadowoleni klienci

„Otrzymałem namiary do Państwa od osoby-trenera pracy osoby niepełnosprawnej. Bardzo kompetentny, rzeczowy, dokladny P.Bogusław. Często uratował mnie od zapomnienia w przesłaniu dokumentów, drobiazgowo analizuje otrzymane dokumenty.”
Opinie klientów partnerfirm.pl
Klient współpracujący z nami od listopada 2013 roku
„Kontakt z państwa firmą nawiązaliśmy za pomocą wyszukiwarki w internecie oraz wcześniej z polecenia naszej księgowej. Proces kompletowania dokumentów nie był skomplikowany, ale przy wypełnianiu dokumentów ponownie zlecilibyśmy to waszej firmie. Bardzo miła i fachowa obsługa, a krytykować nie ma za co.”
Opinie klientów partnerfirm.pl
„Tik-Tak” Robert Wyszyński współpracujący z nami od maja 2014 roku

Oni nie boją się zatrudniać osób niepełnosprawnych!

Napisz do nas, przejdziemy przez cały proces wspólnie

Formularz kontaktowy
Scroll to Top