Co oznacza całkowita niezdolność do pracy w orzeczeniu niepełnosprawności?

office-581131_1280

Każdego roku wzrasta liczba osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo. Firmy z wielu branż coraz chętniej zatrudniają osoby z orzeczeniem niepełnosprawności i czerpią korzyści z bezzwrotnych dofinansowań z PFRON. Mimo to najnowsze badania wykazują, że wciąż bardzo mały procent osób niepełnosprawnych decyduje się na szukanie i podjęcie pracy.

Brak aktywności zawodowej ma wiele przyczyn. Dwie podstawowe to strach przed utratą świadczeń z ZUS (renty socjalnej) oraz złe rozumienie przepisów.  Osoby niepełnosprawne posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności często łączy się ze stwierdzeniami w wydawanych przez instytucje orzekające dokumentach o całkowitej bądź częściowej „niezdolności do pracy”. Często do tych pojęć dochodzą jeszcze określenia takie, jak niezdolność do samodzielnej egzystencji. Zupełnie niesłusznie niektóre osoby wpisy takie asymilują z „zakazem pracy”.

Osoby niepełnosprawne  mające wpisaną w orzeczeniu o niepełnosprawności „niezdolność do pracy” MOGĄ PRACOWAĆ. Decyzję o tym  czy konkretna osoba może pracować na stanowisku na, które aplikuje wydaje lekarz medycyny pracy. Decyzja ta nie jest związana z wpisem w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne mogą pracować w wielu branżach. Ważne, aby stanowisko i charakter pracy był dopasowany do możliwości i stanu zdrowia pracownika.

Drugą podstawową przyczyną przez, którą osoby niepełnosprawne rezygnują z podjęcia pracy jest strach przed utratą renty inwalidzkiej, renty socjalnej lub innych świadczeń. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Limit ten wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Wiele osób niepełnosprawnych obawia się utraty świadczeń z ZUS i wpada w tzw. „pułapkę rentową”. Nie podejmuje prób zdobycia pracy lub pracuje za bardzo niskie wynagrodzenie.

Warto jednak szukać pracy i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe. Praca dla osoby niepełnosprawnej to nie tylko szansa zdobycia niezbędnych do życia środków finansowych, ale także forma rehabilitacji społecznej. Osoba niepełnosprawna aktywna zawodowa i funkcjonująca w społeczeństwie nabiera większej pewności siebie. Może się samorealizować. Nawiązuje ciekawe znajomości i przyjaźnie, poszerza swoje horyzonty. Ma to bardzo pozytywny wpływ na  kondycję psychiczną i fizyczną. Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do zdobywania praktycznych, zawodowych umiejętności i kwalifikacji oraz do aktywnego poszukiwania satysfakcjonującej pracy.

Pamiętają, zawsze podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz wspomnieć o możliwości skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z PFRON-u. Jeśli będzie miał wątpliwości – Skontaktuj Pracodawcę z nami!

Scroll to Top