Blog

Przemysł motoryzacyjny w krajach zachodnich w dużej mierze korzysta z pracy osób niepełnosprawnych. U nas nie jest to rozwiązanie popularne, a okazuje się, że przeciwwskazań do pracy na różnych stanowiskach związanych z tą branżą tak naprawdę wcale nie jest wiele. Ponieważ jednak branża motoryzacyjna jest bardzo zróżnicowana, uznaliśmy, że najlepiej będzie, jeśli przedstawimy Państwu wszystkie …

Branża elektryczna i elektroniczna uzupełniają się wzajemnie: pierwsza zajmuje się pasywnymi układami elektrycznymi, druga zaś elementami aktywnymi. Wspólnie zakresem obejmują tak naprawdę wszystkie prace przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych: od projektowania sieci, przez realizację projektów, aż po modernizację, konserwację i naprawy układów elektrycznych zarówno w dużej, jak i małej skali. W ramach branży elektronicznej i …

Branża budowlana nie jest jednorodna. Realizacja dowolnego projektu wymaga współpracy wielu osób o odmiennych kompetencjach. Nie we wszystkich firmach stanowiska pracy nazywają się tak samo, ale już zawody są ściśle zdefiniowane, w związku z czym można do najpopularniejszych z nich stosunkowo łatwo dopasować kody niepełnosprawności, które będą uniemożliwiały pracę w danym zawodzie lub nie. Czym …

Kody niepełnosprawności, będące w istocie symbolami rodzaju schorzenia, mają decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna za względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. W Wojewódzkich Zespołach Orzekania o Niepełnosprawności każdemu niepełnosprawnemu przypisywany jest jeden z 12 kodów. Podstawowe kody niepełnosprawności: 01­U …

Zdalna rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się w formie bardziej tradycyjnej (telefon), jak również z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub wideokonferencji poprzez jeden z popularnych komunikatorów (np. Skype). Mimo innej formy, taka rozmowa niczym nie różni się od tej przeprowadzanej w tradycyjny sposób. Podobnie powinniśmy się do niej przygotować. Przed spotkaniem z pracodawcą sporządźmy na kartce papieru …

Pani Ewa dzięki, między innymi naszym wskazówkom znalazła pracę na etacie jako telepracownik. Pani Ewo, proszę powiedzieć, w jaki sposób nawiązała Pani kontakt z naszą firmą? Codziennie przeglądałam Internet pod kątem agencji zajmujących się poszukiwaniem pracy dla osób niepełnosprawnych. W pewnym momencie natknęłam się na stronę internetową www.PartnerFirm.pl . Wypełniłam formularz „Daj się poznać pracodawcy” i to …

Czy kierowca może być osobą niepełnosprawną? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jako, że zawód kierowcy jest pojęciem szerokim, jak również niepełnosprawność może być definiowania wielorako. Niepełnosprawność jest stanem, w którym ludzki organizm jest długotrwałe ograniczony w prawidłowym funkcjonowaniu. Zdefiniowanych zostało 12 kodów klasyfikacji przyczyn niepełnosprawności: • 01-U – upośledzenie umysłowe; • 02-P – …

Pamiętasz jeszcze tę krotką historię? https://partnerfirm.pl/aktywne-poszuk…-pracy-poplaca/ Pozwoliłem zadać sobie kilka pytań p. Wojtkowi: Skąd wiedział pan o możliwości pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń ze środków PFRON? – O różnych formach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wiedziałem już od dawna z internetu. Wpisywałem w wyszukiwarkę hasła typu: „dotacje dla niepełnosprawnych/bezrobotnych”; „pomoc dla bezrobotnych”; „bezzwrotne dofinansowanie dla niepełnosprawnych”; „zakłady …

Pan Wojtek skontaktował się z naszą firmą w maju 2013 roku. Pan Wojtek jest osobą niepełnosprawną (umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyczyna 03-L, utrata słuchu częściowo niwelowana przez aparaty słuchowe dużej mocy). Pracował dotąd przez około 10 lat w drukarni jako operator maszyn offsetowych i innych typów maszyn. Przez następne 7 lat był  również przedstawicielem handlowym w …

Kontrola wydajności i rozwoju pracownika na stanowisku pracy zdalnej jest kluczowa, ponieważ pozwala w lepszy sposób skonfigurować udostępnione narzędzia oraz może stanowić punkt wyjścia do dalszego upraszania procedur, które w toku przystosowania pracownika do miejsca pracy zostały zmienione. Rozmowa najlepszym sposobem Ponieważ pierwszym narzędziem, jakie musi zostać wdrożone, jest system umożliwiający sprawną komunikację, nie będzie problemów z uzyskaniem …

W trzeciej części cyklu skupimy się na konkretnych czynnościach, jakie należy podjąć, aby współpraca z osobą niepełnosprawną zatrudnioną zdalnie mogła przynosić korzyści obu stronom umowy. W tym celu przygotowaliśmy przykładowy scenariusz i podzieliliśmy na konkretne etapy wraz z komentarzem wszystkie zadania, jakie stoją przed pracodawcą, pracownikiem i grupą projektową. Dla uproszczenia pominęliśmy formalne kwestie związane z naborem. Zapoznanie ze …

W poprzedniej części zastanawialiśmy się nad kosztami wprowadzenie telepracy jako formy zatrudnienia w organizacji, która do tej pory z tego rodzaju pracy nie korzystała. Tą część poświęciliśmy zagadnieniu praktycznego wdrożenia nowej metody współpracy oraz omówieniu kroków, jakie należy kolejno podjąć. Planowanie Najważniejszym etapem jest oczywiście zaplanowanie. Błędem jest uznanie, że telepraca, jako forma pracy, jest prosta do wdrożenia i …

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w firmie telepracy wymaga zazwyczaj poniesienia mniejszych kosztów niż przygotowanie stanowiska stacjonarnego. Niemniej jednak pewne działania trzeba podjąć, żeby taka forma zatrudnienia umożliwiała wydajne wykonywanie obowiązków i nie wymagała sporych stałych nakładów po stronie pracodawcy. Stanowisko pracownik organizuje sam To, jak pracownik przygotowuje własne stanowisko pracy, nie musi interesować pracodawcy, ponieważ w przypadku …

Outsourcing zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyda się szczególnie wtedy, kiedy pracownik ma pracować zdalnie. Choć praca zdalna jest rozpoznana przez polskie prawo, to naprawdę nie jest łatwo przebrnąć przez całą biurokrację, tym bardziej że wysokość dofinansowania uzyskanego z PFRON-u jest różna w zależności od wielu czynników, w tym także od rzeczywistych kosztów pracy pracownika.I tu na pewno pojawią się problemy, ponieważ …

Dziś coraz większa grupa przedsiębiorców wykazuje zainteresowanie pozyskiwaniem pracowników, którzy swoje obowiązki realizowaliby zdalnie. Ma to szczególne znaczenie u kandydatów do pracy, których niepełnosprawność wyklucza pracę stacjonarną. Osoba niepełnosprawna może pracować zdalnie, a przedsiebiorca pozyskiwać co miesiąc dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z PFRON. Aktualizacja: To wpis sprzed wielu lat, ale obecnie – w 2021 roku …

Scroll to Top