Archiwum autora Malgorzata

image_pdfimage_print

Pracujesz zdalnie? Dbaj o zdrowie!

macbook-336704_1280

Coraz więcej firm zatrudnia w systemie „Home office”. Zwiększa się także liczba osób, które przechodzą na freelance.  Co jest najważniejsze przy pracy w domu? O czym nie można zapominać? Pracownicy zdalni mogą cieszyć się dogodnymi godzinami pracy, elastycznym grafikiem. Muszą jednak wyróżniać się samodyscypliną i dużą motywacją do wykonywania codziennych obowiązków.

Dobra organizacja

Dobra organizacja to podstawa. Warto zapisywać  wszystkie ważne sprawy i zadania do wykonania każdego dnia. Listę zadań najlepiej zaczynać od rzeczy najtrudniejszych, wymagających największego skupienia.

Przerwy w pracy

Pracując w domu nie można zapominać o krótkich, pięciominutowych przerwach co godzinę lub 2 godziny. Osoby, które lubią skupić się na pracy, nie lubią się rozpraszać mogą zrobić jedną półgodzinną przerwę. Można ją przeznaczyć na gimnastykę lub wypicie smacznej kawy, która doda energii do dalszej pracy.

Gimnastyka i ruch

 

Gimnastyka i ruch jest bardzo ważna. Siedząca praca może powodować otyłość lub problemy z kręgosłupem. Ćwiczyć możemy podczas krótkich przerw. Po pracy lub w czasie dłuższej przerwy warto też wybrać się na krótki spacer.

Praca zdalna może dawać mnóstwo satysfakcji. Trzeba jednak pamiętać o aktywności fizycznej. Rozdzielać życie prywatne od zawodowego. Ruch, codzienny nawet krótki spacer poprawia kondycję fizyczną oraz umysłową. Poprawia pamięć i wpływa bardzo pozytywnie na produktywność w pracy.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Urlop osoby niepełnosprawnej – podstawowe przepisy

Pracodawca przyjmujący osobę niepełnosprawną do pracy musi zadbać o odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy. Musi też poznać wszystkie przepisy dotyczące codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w firmie. Wiele wątpliwości wciąż wzbudzają kwestie związane z urlopem osoby niepełnosprawnej. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Tygodniowy czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 8 godzin dziennie oraz 40 godzin tygodniowo. Wyjątek stanowią osoby ze stopniem znacznym. Wtedy dzienny czas pracy wynosi 7 godzin, a tygodniowy 35 godzin. Według  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). pracownikowi niepełnosprawnemu  przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego na podstawie kodeksu pracy jeśli nie przepracował 10 lat oraz 26 jeśli jego staż zatrudnienia jest dłuższy. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopnień niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Poza tym niepełnosprawny pracownik może wziąć zwolnienie z pracy w celu:

– wykonania badań specjalistycznych,

– poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym,

– zakup sprzętu ortopedycznego lub jego naprawy

W trzecim przypadku niepełnosprawny pracownik może wziąć zwolnienie tylko wtedy kiedy nie może ważnych spraw załatwić poza godzinami pracy. Najważniejszą rzecz jak w każdej pracy jest dobry kontakt na linii pracodawca – pracownik. Wszystkie plany urlopowe powinny być omawiane z przełożonym z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy osoby niepełnosprawne mogą pracować tylko w zakładach pracy chronionej?

 

 

 

 

 

Osoby niepełnosprawne są coraz bardziej aktywne na rynku pracy. Wciąż jednak wiele osób z orzeczeniem o niepełnosprawności nie podejmuje zatrudnienia. Żyją oni w mylnym przekonaniu, że mogą pracować tylko i wyłącznie w zakładach pracy chronionej. Prawda jest jednak inna – otwarty rynek pracy jest przyjaźnie nastawiony na osoby niepełnosprawne.

Zakład chroniony? Mała firma działająca na otwartym rynku pracy? W obu tych miejscach osoba niepełnosprawna może pracować. Liczą się chęci do pracy, pasja i zaangażowanie. Jeśli osoba z orzeczeniem niepełnosprawności ma odpowiednie kwalifikacje i stan zdrowia pozwala na pracę w wybranym zawodzie może aplikować do pracy w dowolnej firmie.

Nie zawsze firmy w ogłoszeniach dodają, że szukają osób niepełnosprawnych. Jeśli niepełnosprawny czuje, że poradzi sobie z opisanymi  obowiązkami jest odpowiednią osobą na to stanowisko może śmiało starać się  o pracę. Warto wtedy w CV, w informacjach dodatkowych  napisać o stopniu niepełnosprawności lub wspomnieć o możliwości uzyskania dofinansowania wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika z PFRON.

Osoby niepełnosprawne mogą pracować w wielu branżach. Niepełnosprawni mający kłopoty z poruszaniem się często szukają pracy zdalnej. Są aktywne w branży: administracyjno – biurowej, informatycznej, telekomunikacyjnej. Coraz więcej osób z orzeczeniem niepełnosprawności uzyskuje zatrudnienie w firmach budowlanych, motoryzacyjnych, farmaceutycznych. Niepełnosprawny szukający zatrudnienia na otwartym rynku pracy ma większą szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Pracy, która będzie umożliwiała samorealizacji i będzie prawdziwą przyjemnością.

Zachęcamy do przeglądania artykułów zamieszanych na naszym blogu. We wcześniejszych tekstach przestawiamy pracę w wielu branżach. Wspominamy o obowiązkach na danym stanowisku i ewentualnych zdrowotnych przeciwwskazaniach. Zapraszamy do lektury.

 

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Orzeczenie o niepełnosprawności – rodzaje

Od wielu lat przyznawaniem stopnia niepełnosprawności zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w miastach na prawach powiatu — miejskie zespoły ds. orzekania). Mimo, że o osobach niepełnosprawnych (ich aktywności zawodowej i społecznej) mówi się coraz więcej wciąż wiele osób nie ma dobrej wiedzy związanej z różnicami w orzeczeniach. Jakie stopnie niepełnosprawności wyróżniamy? Czy osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy mogą pracować? Wszystkie te wątpliwości rozwiejemy poniżej.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych  wyróżnialiśmy I, II, III grupę inwalidzką. Zmiana  nastąpiła wraz z Ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzisiaj funkcjonują trzy stopnie niepełnosprawności:

– lekki

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

(Art. 4. ust. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

– umiarkowany

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

(Art. 4. ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

– znaczny

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

(Art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

Stopień niepełnosprawności orzeka się:

na czas określony — jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia lub

na stałe — jeśli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Czy osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności może pracować?

Największe wątpliwości w ostatnim czasie wzbudza znaczny stopień niepełnosprawności oraz zapis o całkowitej niezdolności do pracy. Duża część osób z orzeczeniem znacznym żyje w przekonaniu, że nie może podjąć pracy. Nie szuka zatrudnienia, bo boi się konsekwencji prawnych.

Osoba niepełnosprawna może pracować. Może być zatrudniona nawet na otwartym rynku pracy. Ważne jest pozwolenie na wykonywanie obowiązków lekarza medycyny pracy. Pracodawca musi również przystosować stanowisko pracy niepełnosprawnego pracownika. Praca zawodowa daje osobom niepełnosprawnym poczucie samorealizacji – jest to również doskonała  okazja do poznania nowych osób, brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zobacz więcej:

Powiatowe/Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Osoby niepełnosprawne – na co zwracać uwagę podczas poszukiwania pracy?

home-office-599475_1280

Na co powinna zwracać uwagę osoba niepełnosprawna podczas poszukiwania pracy? Co jest najważniejsze? Czego koniecznie należy unikać? W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie, które musi wziąć pod uwagę osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności poszukująca odpowiedniego zatrudnienia?

1. Stan zdrowia

Osoba niepełnosprawna powinna szukać zatrudnienia, które będzie odpowiednie z jej stanem zdrowia. Aplikując na stanowiska dostosowane oszczędzamy swój czas, a także unikamy rozczarowań.  Praca nie może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i ogólny stan zdrowia.

2. Konkretna branża

Przed poszukiwaniem pracy osoba niepełnosprawna powinna zadać sobie podstawowe pytanie: co chcę robić w życiu? W czym jestem dobra/y? Szukając w branży, która jest pasją praca będzie prawdziwą przyjemnością – nie będzie wiązała się z przykrym obowiązkiem.

3.  Atmosfera w pracy

Oczywiście – żeby poznać atmosferę panującą w firmie trzeba być najpierw w niej zatrudnionym. Aplikując jednak do wybranego przedsiębiorcy można sprawdzić opinie o danym pracodawcy. W Internecie istnieje bardzo wiele stron internetowych na, których można dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Warto również sprawdzić czy firma naprawdę istnieje i czy jest uczciwa. Jest to szczególnie ważne kiedy osoba niepełnosprawna poszukuje pracy online.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Poszukiwanie pracy – najczęstsze błędy

 

 

Poszukiwanie pracy to często skomplikowany, długotrwały proces. Brak pracy powoduje nie tylko problemy ekonomiczne, ale również może powodować złe samopoczucie. Im dłużej szuka się pracy, tym mniejsze jest poczucie własnej wartości. Czasami brak pracy spowodowany jest małą ilością ciekawych ofert pracy. Często jednak bezrobotni sami popełniają wiele błędów, które sprawiają, że znalezienie zatrudnienia jest trudne. Jakie to błędy?


 

1. Jedno źródło ofert pracy

Podstawowym błędem jest  ograniczanie poszukiwań do jednego źródła. Wciąż wiele osób szuka ciekawych ofert  w Urzędach Pracy. Prawda jest jednak taka, że w dzisiejszych czasach przy poszukiwaniu pracy na pełen etat lub małych zleceń idealnie sprawdza się Internet. Warto sprawdzać portale z ofertami pracy czy też wykorzystywać portale społecznościowe. Coraz więcej osób trafia na dobrego pracodawcę poprzez grupy facebookowe typu „praca Poznań”, „praca w reklamie”. Zazwyczaj w tego rodzaju grupach można nie tylko przeglądać oferty, ale również zostawić swoje CV.

2. Brak elastyczności

Jeśli dana osoba ma specjalistyczne wykształcenie warto szukać w swojej branży. Jeśli jednak potrzebna jest praca na „już i teraz” dobrze jest przeglądać także ciekawe oferty z innych dziedzin. Praca ,nawet tymczasowa to zawsze jakiś przypływ gotówki. W wolnej chwili można szukać czegoś  ciekawszego.

3. Brak wiary w siebie

Wiara w siebie to podstawa podczas szukania pracy. Osoby, które potrafią wykorzystywać swoje kwalifikacje i inwestują w siebie odnoszą sukces. To bardzo ważne.

 

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

List motywacyjny osoby niepełnosprawnej

home-office-599475_1280

Dobre pierwsze wrażenie podczas poszukiwania pracy jest bardzo istotne. Aplikując na dane stanowisko powinno się przede wszystkim kłaść nacisk na umiejętności i kwalifikacje? Jak powinien wyglądać list motywacyjny osoby niepełnosprawnej? Co musi zawierać?

Wbrew pozorom zarówno CV, jak i list motywacyjny osoby niepełnosprawnej  nie różni się szczególnie od klasycznego podania o pracę. Zawsze – bez względu na to czy firma poszukuje pracowników z orzeczeniem czy nie kandydat powinien przekonać swoją wiedzą, doświadczeniem oraz zdobytymi kwalifikacjami. To dla pracodawcy jest najważniejsze.

Przede wszystkim podczas pisania listu motywacyjnego warto zachować wszystkie standardy wizualne. Ma być przejrzyście i czytelnie. Treść musi być treściwa i konkretna. Najlepiej jeśli całość mieści się na jednej stronie w 4 – 5 akapitach.

Na początku nawiązać należy do stanowiska na, które się rekrutuje, napisać o swoim wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu. Warto wspomnieć o dodatkowych kursach, warsztatach, które mogą być mile widziane przez nowego pracodawcę. W kilku słowach uzasadnić dlaczego kandydat aplikuje właśnie na to stanowisko i co da mu praca w wybranej firmie.

Pod sam koniec warto wspomnieć o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności. Jeśl firma szuka pracownika niepełnosprawnego wystarczy krótka wzmianka: „posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym”. Jeśli natomiast firma nie szuka bezpośrednio pracowników z orzeczeniem pisząc o niepełnosprawności warto dopisać krótko w dwóch, trzech zdaniach o możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Kwestia niepełnosprawności na rozmowie kwalifikacyjnej

Poszukiwanie pracy zawsze związane jest z dużym stresem. Dotyka on przede wszystkim te osoby, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Przed rozmową kwalifikacyjną kandydaci odczuwają duży niepokój – dotyczy on zarówno osoby pełnosprawnych, jak  i kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy mówić o niepełnosprawności podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Czy pracodawca może zapytać kandydata o kwestie zdrowotne?

Aspekty prawne a wolny wybór kandydata

Prawnie pracodawca nie może pytać o kwestie chorobowe w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Stan zdrowia nie powinien być głównym tematem na rozmowie kwalifikacyjnej. W kwestii informowania o schorzeniu zdania są podzielone – część uważa, że nie trzeba informować o chorobie w procesie rekrutacji (chyba że firma poszukuje kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności). Są też takie osoby, które twierdzą, że jednak warto o tym dobrowolnie wspomnieć na rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o stanie zdrowia może być istotna szczególnie podczas pracy w warunkach szczególnych. Dobrze jest informować o schorzeniach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie codziennych obowiązków. Osoba niepełnosprawna może też przy okazji nadmienić o możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków PFRON.

Dostosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który poszukuje pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności musi koniecznie dostosować stanowisko pracy do stanu zdrowia pracownika. Podczas wstępnej rozmowy może zapytać czego potrzebuje kandydat, aby mógł swobodnie wykonywać codzienne obowiązki.

Rozmowa kwalifikacyjna nie musi koniecznie wiązać się ze stresem. Bardzo ważne jest zrozumienie obu stron – wrażliwość społeczna pracodawcy, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną w swojej firmie.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Praca zdalna – jak się do niej przygotować?

Chcesz pracować zdalnie?  Myślisz, że jest to forma pracy idealna dla Ciebie? Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych kwestii o których trzeba pamiętać planując pracę w domu.

1. Dobre łączę internetowe

Dobre, szybkie łącze internetowe to podstawa w pracy zdalnej. Jest to szczególnie przy zleceniach graficznych lub związanych ściśle z programowaniem. Dzisiaj wybór dostawców jest ogromny. Możemy wykupić interesujące pakiety w firmach zajmujących się dostarczaniem Internetu lub wykupić bezprzewodowy modem u swojego operatora sieci komórkowej. Internet bezprzewodowy znakomicie się sprawdza w podróży. W miejscach gdzie nie ma WiFi. Pracując w domu dobrze jest zainwestować w stabilne, stałe łącze.

2. Określenie celu

Jasne określenie celu to podstawa. Dobry grafik czy  tłumacz powinien szukać ofert związanych ze swoją branżą. Praca zdalna to idealne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych – pracując w domu mogą być aktywne zawodowo. Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie pracowników zdalnych. Nawet jeśli w ofercie pracy nie ma mowy o takim trybie pracy warto o taką możliwość zapytać.

3. Miejsce pracy

Ważne jest wydzielenie odpowiedniego miejsca pracy. Tylko wtedy możliwe jest rozdzielenie życia prywatnego oraz zawodowego. Dysponując cichym miejscem gdzie nikt nie przeszkadza można pracować naprawdę wydajnie.

Praca zdalna może dawać mnóstwo satysfakcji. Chcąc odnosić widoczne sukcesy warto się do niej odpowiednio przygotować.

 

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Idealne zawody do pracy zdalnej

Praca zdalna cieszy się coraz większą popularnością. Przedsiębiorstwa coraz chętniej zatrudniają pracowników  w charakterze telepracy. Przedstawiamy listę najpopularniejszych zawodów, które można wykonywać w zaciszu własnego domu.

1. Programista

Na pierwszym miejscu są oczywiście wszystkie zawody związane z branża IT. Osoby, które znają się na programowaniu bez większego problemu znajdą zatrudnienie. Co więcej – mogą pracować dla firm działających praktycznie na całym świecie. Nie ma tutaj ograniczeń. Podstawa to wiedza i umiejętności. Liczy się również chęć do ciągłego poszerzania kwalifikacji. Programowanie  to przestrzenie w nieustannej fazie rozwoju. Chcąc być na bieżąco trzeba śledzić wszystkie nowinki.

2. Grafik komputerowy

Grafik komputerowy może pracować na etat lub zlecenie. Praca w domu często pobudza większą kreatywność  niż cztery ściany firmowego biurowca.

3. Dziennikarz/copywriter

Absolwenci takich kierunków jak polonistyka, medioznawstwo mogą pracować w charakterze copywritera/dziennikarza. Liczy się pasja i tzw. „lekkie pióro”. Pisane artykuły mogą być publikowane w prasie papierowej lub w Internecie.

4. Tłumacz

Dobry tłumacz jest dziś na wagę złota. Potrzebni są nie tylko tłumacze języka angielskiego, niemieckiego czy włoskiego – coraz częściej poszukuje się osób swobodnie posługujących się językami skandynawskimi, japońskim czy rosyjskim.

5.  Administrator stron internetowych/ obsługa sklepów online

Rośnie zapotrzebowanie na osoby zajmujące się obsługą sklepów online. Pracownik taki przyjmuje zamówienia, czuwa nad właściwą realizacją zleceń, przygotowuje

towar do wysyłki, nawiązuje kontakt z kupującymi, dodaje nowe produkty do sklepu razem z odpowiednim opisem. Niezbędni są też administratorzy stron internetowych.

Lista zawodów, które można wykonywać zdalnie cały czas rośnie. Warto obserwować rozwój rynku pracy i odpowiadać na jego potrzeby i wszystkie zmiany

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog
 • W kilku zdaniach

  Projekt PartnerFirm.pl skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw. Ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rynku pracy osób niepełnosprawnych. Za naszą misję uważamy pomoc przedsiębiorcom w dobrym planowaniu stanowisk i dopełnianiu niezbędnych formalności związanych tak z pracą zdalną, jak i zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z nami w łatwy sposób możesz obniżyć koszty płac, zmniejszyć wydatki na biura, usprawnić organizację i zwiększyć efektywność pracy.

 • Kontakt

  Xandia – Rafal Szybiak
  Al. Jana Pawla II 61C/304
  01-031 Warszawa
  NIP: 864-175-90-88
  REGON: 260259162
  rafal.szybiak@xandia.pl

call partner.firm