Orzeczenie o niepełnosprawności – rodzaje

Od wielu lat przyznawaniem stopnia niepełnosprawności zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w miastach na prawach powiatu — miejskie zespoły ds. orzekania). Mimo, że o osobach niepełnosprawnych (ich aktywności zawodowej i społecznej) mówi się coraz więcej wciąż wiele osób nie ma dobrej wiedzy związanej z różnicami w orzeczeniach. Jakie stopnie niepełnosprawności wyróżniamy? Czy osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy mogą pracować? Wszystkie te wątpliwości rozwiejemy poniżej.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych  wyróżnialiśmy I, II, III grupę inwalidzką. Zmiana  nastąpiła wraz z Ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzisiaj funkcjonują trzy stopnie niepełnosprawności:

– lekki

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

(Art. 4. ust. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

– umiarkowany

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

(Art. 4. ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

– znaczny

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

(Art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

Stopień niepełnosprawności orzeka się:

na czas określony — jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia lub

na stałe — jeśli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Czy osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności może pracować?

Największe wątpliwości w ostatnim czasie wzbudza znaczny stopień niepełnosprawności oraz zapis o całkowitej niezdolności do pracy. Duża część osób z orzeczeniem znacznym żyje w przekonaniu, że nie może podjąć pracy. Nie szuka zatrudnienia, bo boi się konsekwencji prawnych.

Osoba niepełnosprawna może pracować. Może być zatrudniona nawet na otwartym rynku pracy. Ważne jest pozwolenie na wykonywanie obowiązków lekarza medycyny pracy. Pracodawca musi również przystosować stanowisko pracy niepełnosprawnego pracownika. Praca zawodowa daje osobom niepełnosprawnym poczucie samorealizacji – jest to również doskonała  okazja do poznania nowych osób, brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Jeśli będziesz rozmawiać z potencjalnym pracodawcą, wspomnij o korzyściach, jakie może uzyskać zatrudniając osobę niepełnosprawną – dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Jeśli będzie miał wątpliwości – Skontaktuj go z nami!

Scroll to Top