List motywacyjny osoby niepełnosprawnej

home-office-599475_1280

Dobre pierwsze wrażenie podczas poszukiwania pracy jest bardzo istotne. Aplikując na dane stanowisko powinno się przede wszystkim kłaść nacisk na umiejętności i kwalifikacje? Jak powinien wyglądać list motywacyjny osoby niepełnosprawnej? Co musi zawierać?

Wbrew pozorom zarówno CV, jak i list motywacyjny osoby niepełnosprawnej  nie różni się szczególnie od klasycznego podania o pracę. Zawsze – bez względu na to czy firma poszukuje pracowników z orzeczeniem czy nie kandydat powinien przekonać swoją wiedzą, doświadczeniem oraz zdobytymi kwalifikacjami. To dla pracodawcy jest najważniejsze.

Przede wszystkim podczas pisania listu motywacyjnego warto zachować wszystkie standardy wizualne. Ma być przejrzyście i czytelnie. Treść musi być treściwa i konkretna. Najlepiej jeśli całość mieści się na jednej stronie w 4 – 5 akapitach.

Na początku nawiązać należy do stanowiska na, które się rekrutuje, napisać o swoim wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu. Warto wspomnieć o dodatkowych kursach, warsztatach, które mogą być mile widziane przez nowego pracodawcę. W kilku słowach uzasadnić dlaczego kandydat aplikuje właśnie na to stanowisko i co da mu praca w wybranej firmie.

Pod sam koniec warto wspomnieć o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności. Jeśl firma szuka pracownika niepełnosprawnego wystarczy krótka wzmianka: „posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym”. Jeśli natomiast firma nie szuka bezpośrednio pracowników z orzeczeniem pisząc o niepełnosprawności warto dopisać krótko w dwóch, trzech zdaniach o możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika.

Scroll to Top