Kwestia niepełnosprawności na rozmowie kwalifikacyjnej

Poszukiwanie pracy zawsze związane jest z dużym stresem. Dotyka on przede wszystkim te osoby, które przez dłuższy czas nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Przed rozmową kwalifikacyjną kandydaci odczuwają duży niepokój – dotyczy on zarówno osoby pełnosprawnych, jak  i kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy mówić o niepełnosprawności podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Czy pracodawca może zapytać kandydata o kwestie zdrowotne?

Aspekty prawne a wolny wybór kandydata

Prawnie pracodawca nie może pytać o kwestie chorobowe w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Stan zdrowia nie powinien być głównym tematem na rozmowie kwalifikacyjnej. W kwestii informowania o schorzeniu zdania są podzielone – część uważa, że nie trzeba informować o chorobie w procesie rekrutacji (chyba że firma poszukuje kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności). Są też takie osoby, które twierdzą, że jednak warto o tym dobrowolnie wspomnieć na rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o stanie zdrowia może być istotna szczególnie podczas pracy w warunkach szczególnych. Dobrze jest informować o schorzeniach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie codziennych obowiązków. Osoba niepełnosprawna może też przy okazji nadmienić o możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków PFRON.

Dostosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który poszukuje pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności musi koniecznie dostosować stanowisko pracy do stanu zdrowia pracownika. Podczas wstępnej rozmowy może zapytać czego potrzebuje kandydat, aby mógł swobodnie wykonywać codzienne obowiązki.

Rozmowa kwalifikacyjna nie musi koniecznie wiązać się ze stresem. Bardzo ważne jest zrozumienie obu stron – wrażliwość społeczna pracodawcy, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną w swojej firmie.

Jeśli będziesz rozmawiać z potencjalnym pracodawcą, wspomnij o korzyściach, jakie może uzyskać zatrudniając osobę niepełnosprawną – dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Jeśli będzie miał wątpliwości – Skontaktuj go z nami!

Scroll to Top