Urlop osoby niepełnosprawnej – podstawowe przepisy

Pracodawca przyjmujący osobę niepełnosprawną do pracy musi zadbać o odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy. Musi też poznać wszystkie przepisy dotyczące codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w firmie. Wiele wątpliwości wciąż wzbudzają kwestie związane z urlopem osoby niepełnosprawnej. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Tygodniowy czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 8 godzin dziennie oraz 40 godzin tygodniowo. Wyjątek stanowią osoby ze stopniem znacznym. Wtedy dzienny czas pracy wynosi 7 godzin, a tygodniowy 35 godzin. Według  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). pracownikowi niepełnosprawnemu  przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego na podstawie kodeksu pracy jeśli nie przepracował 10 lat oraz 26 jeśli jego staż zatrudnienia jest dłuższy. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopnień niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Poza tym niepełnosprawny pracownik może wziąć zwolnienie z pracy w celu:

– wykonania badań specjalistycznych,

– poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym,

– zakup sprzętu ortopedycznego lub jego naprawy

W trzecim przypadku niepełnosprawny pracownik może wziąć zwolnienie tylko wtedy kiedy nie może ważnych spraw załatwić poza godzinami pracy. Najważniejszą rzecz jak w każdej pracy jest dobry kontakt na linii pracodawca – pracownik. Wszystkie plany urlopowe powinny być omawiane z przełożonym z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Scroll to Top