Blog

image_pdfimage_print

Osoba niepełnosprawna szuka pracy – od czego zacząć?

Poszukiwania pracy nigdy nie są łatwe. Na szczególne trudności mogą napotkać osoby niepełnosprawne, a szczególnie te, które z niepełnosprawnością muszą radzić sobie od niedawna. Nie zawsze też przyczyny niepowodzeń należy szukać po stronie pracodawcy.

 

Motywacja jest niezbędna

Do znalezienia pracy potrzebna jest motywacja. Kiedy średnie bezrobocie utrzymuje się na poziomie 13-14%, dotyczy to każdego: pracodawcy sztucznie zawyżają oczekiwania, zaniżają pensje, a konkurencja wśród potencjalnych pracowników jest bardzo duża. 

Aby znaleźć pracę, trzeba mieć naprawdę silną motywację, olbrzymie chęci i po prostu należy chcieć pracować. Wiem, że dla Ciebie prawdopodobnie to banał, ale uwierz, iż pracodawcy również spotykają się z osobami, które chcą po prostu dostać wypłatę, najlepiej pominąwszy jakiekolwiek obowiązki służbowe. Motywacja to siła podejmowania starań mimo wielu niepowodzeń. Nie oszukujmy się – szanse na to, że zostaniesz od razu przyjęty do wymarzonej pracy, są stosunkowo niewielkie i w związku z tym trzeba przygotować się na konieczność wielokrotnych rozmów kwalifikacyjnych i spotkań rekrutacyjnych.

Jak przetrwać okres poszukiwania pracy?

Bezrobocie to spore wyzwanie. Problemem jest już fakt, że nie mając pracy, często zatracasz rytm codziennych czynności – wstajesz później, trudniej jest Ci znaleźć czas na pewne zadania. To spora przeszkoda, ponieważ obowiązki zawodowe porządkują w pewien sposób czas za dnia, nawet jeśli zajmują większość życia. Trzeba więc sobie wyznaczyć pewne ramy czasowe: godzinę, o której wstaniesz, pójdziesz do sklepu. Należy także przemyśleć listę obowiązków: zakupy, porządki, rehabilitacja: wszystko to musi trafić na swoje miejsce. Jakie ma to znaczenie dla poszukiwania pracy? Staniesz się osobą lepiej zorganizowaną, mającą wszystkie sprawy zawsze poukładane i we właściwy sposób zaplanowane, co na pewno będzie widać i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, i później, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Myśl pozytywnie

Zdaję sobie sprawę z tego, że to dość ryzykowna rada, ale w tym miejscu absolutnie konieczna. Pozytywne myślenie pomaga w znalezieniu pracy, ponieważ daje siłę i nadzieję, gwarantuje energię i radość życia, a żaden pracodawca nie szuka osoby negatywnie nastawionej do całego świata.

Pozytywne myślenie to coś, czego pracodawcy szukają, ponieważ tylko ludzie radośni i pełni werwy mogą podołać zadaniom, które zostaną przed nimi postawione. Z drugiej strony – to korzyść także dla Ciebie. Oczywiście, że masz określone problemy, ale akurat w tym nie różnisz się niczym od pozostałych ludzi, bo każdy ma swoje małe i duże zmartwienia. Jeśli jednak wejdziesz na rozmowę kwalifikacyjną z nastawieniem „i tak mi się nie uda”, to możesz to potraktować jako samospełniającą się przepowiednię. Twój nastrój ma duży wpływ na zachowanie – nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy.

Zbuduj mentalność zwycięzcy

Niepełnosprawność nakłada na Ciebie na pewno jakieś ograniczenia, które są w mniejszym lub większym stopniu dokuczliwe. Już jednak sam fakt, że potrafisz o siebie zadbać, że radzisz sobie w spełnianiu codziennych obowiązków, jest Twoim zwycięstwem. Masz pełne prawo cieszyć się nim i budować na tym fundamencie mentalność zwycięzcy, osoby, która tak długo chodzi na rozmowy kwalifikacyjne i składa swoje dokumenty, aż wreszcie osiągnie wyznaczony cel. Uwierz, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą, a nawet można przekuć ją w spory atut. O tym jednak dowiesz się z innego artykułu, do którego lektury już teraz zapraszam.


Rafał Szybiak

http://www.PartnerFirm.pl

http://www.iDiamenty.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Napisane przez Rafal  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych. Część 2.

Rozmowa kwalifikacyjna, będąca w gruncie rzeczy kluczowym etapem rekrutacji w wieluorganizacjach, musi dotykać kwestii istotnych z punktu widzenia pracodawcy i pracownika, a to oznacza, że spotkanie z osobą niepełnosprawną będzie różniło się od tradycyjnych rozmów kwalifikacyjnych pod kilkoma względami.

 

Dodatkowy atut

Przede wszystkim rekruter musi zdawać sobie sprawę z tego, że sama niepełnosprawność jest atutem. Osoby niepełnosprawne rzadko wspominają o tym w rozmowach, natomiast ich zatrudnienie daje przedsiębiorstwu szansę na uzyskanie dofinansowania z PFRON. Obniża to koszty stałe firmy, a jednocześnie nie powoduje wzrostu opłaty np. za zużycie energii elektrycznej, jeśli taką osobę zatrudni się w formie pracy zdalnej. Rzecz jasna dodatkowe korzyści materialne nie mogą być ważniejsze od przygotowania merytorycznego kandydata do objęcia danego stanowiska, niemniej jednak w sytuacji, w której o dane stanowisko ubiega się kilku kandydatów, ten dodatkowy atut może mieć duże znacznie.

Rozmawiaj o potrzebach

Z punktu widzenia pracodawcy bardzo ważne jest, aby rekruter dowiedział się, jakie są wymagania pracownika co do stanowiska pracy, a więc jakich narzędzi osoba niepełnosprawna potrzebuje do prawidłowego wykonywania obowiązków. W praktyce sprowadza się do to pytania o to, w jaki sposób kandydat widzi swoją rolę w organizacji i w jaki sposób chce stać się częścią zespołu projektowego.

Tego rodzaju informacje są dla pracodawcy istotne, ponieważ to on poniesie ciężar finansowy związany z zakupem i wdrożeniem narzędzi, które umożliwią na przykład swobodną komunikacje wszystkich członków zespołu. Określenie przez osobę niepełnosprawną jasnych i precyzyjnych wymagań ogranicza czas i koszty poszukiwania właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Powiedz o możliwościach

Ważne jest, aby rekruter, poszukując kandydata na stanowisko pracy zdalnej, opowiedział o możliwościach organizacji w zakresie przystosowania stanowiska pracy. Wiąże się to bezpośrednio z poprzednim punktem i w tym momencie w rozmowie powinny zarysować się dwa stanowiska: kandydata, jeśli chodzi o oczekiwania i pracodawcy, jeśli chodzi o możliwości. Pracodawca bowiem, już przystępując do procesu rekrutacji, powinien wykonać wstępne rozpoznanie możliwości, z jakich może skorzystać w celu ułatwienie pracownikowi integracji z zespołem projektowym.

Rozmowa o procesie przygotowawczym

Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy zdalnej jest tak naprawdę procesem wieloetapowym. Na każdym z tych etapów pojawiają się określone problemy i ich rozwiązania. Ważne jest, aby już w procesie rekrutacji uzyskać odpowiedź od kandydata, na ile chce on uczestniczyć w procesie przygotowania swojego stanowiska pracy – czy oczekuje przedstawienia gotowych rozwiązań, co stwarza dla pracodawcy dodatkowe obowiązki, czy sam jest gotowy wyjść z inicjatywą oraz aktywnie uczestniczyć w procesie przystosowania stanowiska pracy, dzięki czemu potrwa on krócej, zakończy się szybciej i z lepszym efektem.

Niepełnosprawność to nie wada

Niektórzy pracodawcy z dużą dozą ostrożności podchodzą do zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych, zakładając, że realizacja obowiązków na danym stanowisku będzie wymagała środków i sił wykraczających poza narzędzia, jakimi firma już dysponuje. Jest to podejście błędne, ponieważ wszystkie narzędzia z czasem wymagają wprowadzenia pewnych innowacji, a zatrudnienie osób niepełnosprawnych może być najwyżej motorem tych zmian. Zakres obowiązków jest zresztą dokładnie określony dla każdego stanowiska i z tego wynika, że już na początku rekrutacji kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie ich zrealizować, należy wykluczyć z dalszego toku postępowania.


Rafał Szybiak
http://www.PartnerFirm.pl
http://www.iDiamenty.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Napisane przez Rafal  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych. Część 1.

Proces rekrutacyjny, jeśli chodzi o wymogi, nie zmienia się przy przejściu z modelu zatrudniania pracowników stacjonarnych do modelu telepracy. Zmienia się natomiast wpewnym stopniu formuła rekrutacji i właściwe przygotowanie przedsiębiorstwa jest tutaj niezbędne.

 

Dlaczego nie jest łatwo znaleźć pracownika?

Obecna sytuacja na rynku pracy jest niezbyt korzystna dla pracowników, a już szczególnie pracowników niepełnosprawnych. Część pracodawców, w związku z dużą podażą pracy, skłonna jest sztucznie zawyżać oczekiwania względem pracowników, nie podnosząc jednocześnie wynagrodzenia. Ze strony pracowników jednak także pojawiają się niekiedy nierealne oczekiwania i rekruter musi być osobą odpowiednio przygotowaną, aby przeprowadzić negocjacje z sukcesem.

W przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych należy przygotować się na oczekiwania wynikające z charakteru i stopnia niepełnosprawności, ale jednocześnie należy ofertę pracy skonstruować w taki sposób, aby przynajmniej wstępnie była ona atrakcyjna dla potencjalnych pracowników.

Po pierwsze: określ wymagania

Podobnie jak w przypadku rekrutacji na stanowiska stacjonarne, pierwszym krokiem musi być określenie wymagań względem pracowników. Muszą one oczywiście wynikać z określonych obowiązków, jakie firma chce powierzyć pracownikowi, jednak w przypadku telepracy pojawia się kilka nowych aspektów, których nie ma przy rekrutacji tradycyjnej.

Przede wszystkim – i jest to ważne szczególnie w aspekcie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych – ważne jest ustalenie formy komunikacji. O ile bowiem w przypadku osób bez stopnia niepełnosprawności można wymagać na przykład comiesięcznych wizyt w biurze na spotkaniu z przełożonym, o tyle w przypadku osób o obniżonej sprawności ruchowej może to być wymóg niemożliwy do spełnienia, ale jednocześnie nie jest rozsądnie tylko z tego względu odrzucać kandydaturę wykwalifikowanego pracownika. Zastępcze formy komunikacji, takie jak e-mail, telefon lub rozmowa przez Skype są w zupełności wystarczające w przypadku większości stanowisk, natomiast kwestią indywidualną jest, na ile dana organizacja jest skłonna je zaakceptować i którą z tych metod preferuje pracownik (i czy jest jakaś, która ze względu na niepełnosprawność nie jest w ogóle akceptowalna).

Po drugie: określ minimalne kompetencje

Błędem często popełnianym przez polskich pracodawców jest poszukiwanie pracowników z wykształceniem i doświadczeniem w jednej tylko branży. Osoby niepełnosprawne często jako alternatywę wymuszoną brakiem możliwości zatrudnienia, wybierają drogę samorozwoju, realizując programy kursów i szkoleń z różnych dziedzin. Pracodawcy tego typu osób zwykle nie szukają, zwracając uwagę na kandydatów o stabilnych zainteresowaniach. Prawidłowa postawa to określenie minimalnych wymagań i pominięcie wszystkiego, co poza nie wykracza i nie może się przydać na danym stanowisku. W przypadku osób niepełnosprawnych warto dopytać o dodatkowe kompetencje, które być może pozwolą takiego pracownika zaangażować także w inne projekty lub nawet rozszerzyć działalność – choć to oczywiście dalsza perspektywa.

Przeprowadzenie rozmowy

Wielu pracodawców unika zatrudniania osób niepełnosprawnych ze względu na trudności w przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. To trudność wynikająca jedynie z przyzwyczajenia do formy rozmowy w cztery oczy. Trzeba zrozumieć specyfikę niepełnosprawności – rozmową kwalifikacyjną można przeprowadzić z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i w niczym nie umniejszy to jej ważności. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż rozmowa taka będzie wyglądała nieco inaczej niż w przypadku osób pełnosprawnych.


Rafał Szybiak
http://www.PartnerFirm.pl
http://www.iDiamenty.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Napisane przez Rafal  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Oszczędzić na przekór biurokracji

Oszczędzić na przekór biurokracji

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest dla przedsiębiorców doskonałym pomysłem na jednoczesne rozwiązanie problemu braku rąk do pracy i wysokich kosztów utrzymania pracownika. Jednak tutaj na przeszkodzie może stanąć biurokracja.

 

Wymogi wstępne

Już na początku, poza piękną wizją taniego pracownika, pracodawcy towarzyszą głównie problemy. Bo kto na przykład wymyślił, żeby firmy zatrudniające 25 pracowników musiały zatrudniać półtora niepełnosprawnego (próg obowiązujący to udział niepełnosprawnych na poziomie 6%)? To jednak jeszcze nic. Później trzeba przebrnąć przez wniosek, a najlepiej dwa. Pierwszy to wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, a drugi – często wręcz niezbędny, aby w ogóle można było ON zatrudnić, to wniosek o dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego.

Wnioskowanie

Wnioskowanie nie jest sprawą prostą – najpierw i pracodawca, i pracownik, muszą znaleźć się w odpowiednich rejestrach PFRON (bo przecież bez utworzenia oddzielnego rejestru i nadania każdemu nowego numeru obejść by się nie mogło). Później pozostaje wypełnienie teoretycznie prostego wniosku. Wszak to tylko jedna strona. Tak, jedna strona, i to niepełna. Pełna jest za to druga strona wniosku, na której znajdują się „wyjaśnienia” do wniosku. Oczywiście w sumie nie wyjaśniają one wiele, ale popełnienie błędu to odrzucenie wniosku, konieczność złożenia nowego i odsunięcie terminu wypłaty dofinansowania.

Reprezentacja

Wniosek o dofinansowanie jest dopiero początkową fazą całego postępowania. PFRON dość głęboko sięga po informacje i ma oczywiście prawo do kontroli rzeczywistego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kończy się na tym, że pracodawca musi bardzo często wymieniać się pismami z PFRON-em, dzwonić i odbierać telefony, a na koniec i tak czeka go osobiste spotkanie z przedstawicielem Funduszu. Zajmuje to sporo czasu, dlatego spore jest zainteresowanie usługami firm outsourcingowych, które ten najprzyjemniejszy z przyjemnych obowiązków, reprezentację pracodawcy przed PFRON-em, wezmą na siebie.


Rafał Szybiak
http://www.PartnerFirm.pl
http://www.iDiamenty.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Napisane przez Rafal  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Dlaczego warto zatrudniać niepełnosprawnych?

Dlaczego warto zatrudniać niepełnosprawnych?

Problem zatrudniania osób niepełnosprawnych nie jest nowy. Od pewnego czasu dyskutuje się o nim także w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń takich pracowników, ale wciąż wiele problemów pozostaje niewyjaśnionych.

 

Miejsce, które trzeba przygotować

Jednym z głównych problemów jest konieczność organizacji miejsca pracy. Jest to problem o tyle palący, że przygotowanie stanowiska i dostosowanie sprzętu do potrzeb osób niepełnosprawnych może być bardzo kosztowne. PFRON daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie do 50 tysięcy złotych i w wielu przypadkach jest to suma niebagatelna, ale są także takie firmy, gdzie przygotowanie stanowiska pracy byłoby zdecydowanie bardziej kosztowne, a wskutek tego zatrudnianie niepełnosprawnych przestaje się opłacać. Rozwiązaniem jest telepraca, ponieważ przy tej formie zatrudnienia pracodawca jest zwolniony z obowiązku organizacji miejsca pracy, a także nie podlega kontroli PIP w tym zakresie.

Zaangażowanie warte każdych pieniędzy

Osoby niepełnosprawne często posiadają rozległą wiedzę oraz szerokie kwalifikacje – niepełnosprawność jest powszechnie sytuacją wpływającą na przyspieszenie rozwoju kwalifikacji, co niepełnosprawni robią w nadziei, że kolejne szkolenie pozwoli im znaleźć pracę. Dla pracodawcy taki pracownik jest cenny. Nie chodzi tylko o posiadaną przez niego wiedzę i umiejętności, ale także o to, że chętnie bierze udział w dalszych szkoleniach i akceptuje zasady funkcjonowania organizacji.

Osoby niepełnosprawne angażują się w wykonanie powierzonych im obowiązków, w związku z czym pracodawca może czuć się spokojny o stan zadań w firmie. To ważne, choć oczywiście trudno tu mówić o konkretnej wartości pieniężnej.

Niższe koszty pracy

Każda osoba zatrudniona w formie pracy zdalnej to zmniejszenie kosztów firmy. Co prawda konieczność ponoszenia opłat się nie zmienia, zmienia się jednak koszt funkcjonowania biura, które jest po prostu mniejsze, a więc tańsze. Sytuacja jest jeszcze korzystniejsza w przypadku osób niepełnosprawnych, do których pensji można uzyskać wysokie dofinansowanie. Instytucją, która takie dofinansowanie wypłaca, jest PFRON, natomiast kwota dofinansowań może być wysoka. W najkorzystniejszym wariancie, koszty po stronie pracodawcy są ograniczone do koło 500 złotych miesięcznie.

Cele marketingowe

Choć jest to dość odległy powód i niezwiązany wyłącznie z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, warto o nim mówić. Zatrudnianie ON jest dla firmy korzystne ze względów wizerunkowych, a także predestynuje przedsiębiorstwo do udziału w plebiscytach i rankingach na miejsce najbardziej przyjazne pracownikom. Często zwycięstwo w takim plebiscycie wiąże się z gratyfikacją pieniężną, a sama firma może ubiegać się o dofinansowania nie tylko z PFRON, ale także m. in. ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie programów aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Wszystko to razem wzięte stanowi poważną korzyść wizerunkową i marketingową, którą firma może w jakiś sposób wykorzystać.

Czyli po prostu

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych po prostu się opłaca. Oczywiście trudno tu o jednoznaczne wyliczenia, kto i ile oszczędzi, kto i ile zyska, natomiast pewne jest, że zwiększenie zatrudnienia ON jest dla pracodawców korzystne także pod względem finansowym. Skontaktuj się z firmą outsourcingową, która zajmuje się wsparciem w obsłudze zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub bezpośrednio z PFRON, aby uzyskać dokładną odpowiedź na pytanie o wysokość dofinansowania wynagrodzenia ON.


Rafał Szybiak
http://www.PartnerFirm.pl
http://www.iDiamenty.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Napisane przez Rafal  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy Edward Stachura wybrałby telepracę?

„Godzina słynna: piąta pięć
Naciska budzik, dźwiga się
Do kuchni drogę zna na pamięć
Prowadzą go tam nogi same”

Tak – ja śpiewam a Wy nie słuchajcie, bo to nie „Dzień dobry TVN”, a stateczny blog poświęcony zatrudnieniu niepełnosprawnych. Ciężka sprawa! Poranna cup of coffee to jedna z ważniejszych czynności dnia, a potem już tylko mały klik i jesteś w pracy. Zasobnik – otwiera się niewielkie okienko całkiem szczególnych zadań. Puszcza zielone oko, aby wprawić Cię w dobry humor, w razie gdyby kawy za mało się nabrało. I sam decydujesz, jak płynąć będzie czas i od czego zaczniesz i kiedy skończysz też. Nie, nie! Zapomnij o prywatnej poczcie, pogaduchach przez Skype’a czy gapieniu się w poranne newsy. Zielony Brat patrzy.

„Aniele Pracy – stróżu mój
Jak ciężki robotnika znój”
Chcesz poznać Zielonego Brata?

To taki intruz w komputerze, co śledzi każdy ruch myszką. Oswoić tygrysa czy nakarmić? To także zależy od Ciebie. Wystarczy wrzucić login i hasło i wiesz, co w trawie piszczy. Jak będziesz się obijał, to odwdzięczy się taką statystyką, że Szef wyrzuci Cię z roboty. Więc właściwie nie masz wyjścia – kończ zadanie za zadaniem i tygrys będzie zadowolony. To trochę tak jakbyś grał w zielone. Masz zielone – zaliczone. Ej, nie całkiem! Są jeszcze kategorie. Wejdź na nieprzypisaną stronę WWW, a tygrys sczerwienieje ze złości i nici z oswajania. Tygrys głodny – tygrys zły. Masz kumpla, którego trzeba nakarmić, więc lepiej zabierz się do pracy. Menu jest całkiem przyzwoite. Zdefiniuj według nazwy zadanie, określ czas jego wykonania, ustal termin zakończenia, przypisz do projektu. To wystarczy, aby jakość wykonywanej pracy zwróciła się w codziennym raporcie. Nieskomplikowane? Jednakże pod tym warunkiem, że cechujesz się samodyscypliną, systematycznością i zaangażowaniem oraz wiesz, czym nakarmić tygrysa.

„Przez osiem godzin praca wre
Jak z bicza strzelił minął dzień”

A co na to Sted?
„Był w liceum jeden piszący wiersze chłopak, z którego wielu kolegów drwiło (…), więc wziąłem się za pisanie wierszy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli”.
I tak został freelancerem.

Ciekawa jestem, jak Ty trzymasz na wodzy swoje lenistwo w pracy. Czy jesteś leniwy czy pracowity? Nam możesz napisać – nieważne czy jesteś Pracodawcą czy Pracownikiem. A może wolnym strzelcem jesteś?

Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Zjeść ciastko i mieć ciastko?

Kilka dni temu odebrałam telefon od pewnego Pana w sprawie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Zaplanował udzielenie wsparcia osobie z orzeczeniem proponując pracę w swojej firmie.
Ucieszyłam się, gdyż jak możesz przeczytać w zakładce „O nas”, w pierwszej kolejności stawiamy na promocję profilu zawodowego ON, szukając atutów dla konkretnego stanowiska w „Studium przypadku”. Kandydat na stacjonarne już się znalazł. Co za pech! Nie zaoferuję Pakietu Start ani Pakietu Kompleksowego. Swoje biznesowe inspiracje chowam głęboko przed Rozmówcą. Reguła numer jeden – podejmij wysiłek zgodnie z zawołaniem „Klient nasz Pan”.
Ulgę poczułam, gdy nasze myśli spotkały się pod szyldem: „Coś dla duszy i ciała”. Każde pamiętało o finansowym „zadośćuczynieniu”, krążąc wokół zysków i strat obydwu firm. 
Budowlana chce do robót fizycznych zatrudnić osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu schorzeń kręgosłupa. Ile miesięcznie zaoszczędzi na płacy? I czy to w ogóle możliwe? –   padły pytania.

Wysokość dofinansowania vs. stopień niepełnosprawności

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia konkretnego pracownika jest uzależniona nie tylko od stopnia, ale także rodzaju niepełnosprawności, typu pracodawcy, faktycznie poniesionych kosztów płacy oraz tego, czy wynagrodzenie jest finansowane ze środków publicznych. Zgodnie  art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszty płacy składają się:

 • wynagrodzenie brutto, które zawiera wszelkie świadczenia o charakterze wynagrodzeniowym, jak np. wynagrodzenie za pracę, za czas przestoju, za nadgodziny, dyżury, za pracę w porze nocnej, dodatki do wynagrodzenia, np. stażowe, czy nagrody,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od wynagrodzenia brutto,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednak dofinansowanie nie może przekroczyć tzw. kwoty bazowej, którą wylicza się na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy.
W rozpatrywanym przypadku dopłata wyniosłaby więc maksymalnie 1050 zł. Resztę pokryje pracodawca z własnej kieszeni w zależności od wysokości zaoferowanego wynagrodzenia.

Zdolność do pracy jedynie w warunkach chronionych?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oprócz ulg i uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej, zawiera także wskazania do odpowiedniego zatrudnienia.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Taki status nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadkach:

 • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zatrudnienia w formie telepracy.

PIP zachowała prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymogu, o którym mowa, ale wydanie opinii nie jest warunkiem dopuszczenia osoby niepełnosprawnej do pracy, tak jak to miało miejsce do marca 2010r.
Teoretycznie więc możliwe jest zatrudnienie osoby z orzeczeniem przy budowie, jeśli lekarz medycyny pracy nie stwierdzi przeciwwskazań na określonym stanowisku.  Jaki to będzie pracownik w rzeczywistości? Trudno powiedzieć. To trochę tak, jak  z plikami cookies – sami musimy zdecydować o tym, w jakim stopniu dopuścić je do naszych komputerów. Firma Budowlana przezornie  pyta, realizując swój mały biznes – odpowiedzialny społecznie.

Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog

O dwóch takich, co przekombinowali słońce

Kończy się zima, niedługo powrócą jaskółki, skowronki i inne takie, co to emigrują do ciepłych krajów. Ups! Tylko te co wyfrunęły jesienią. Taka smutna historia, aż żal pisać… Ale lubicie bajki?

Nie tak dawno temu, kiedy kolorowe liście zdobiły korony drzew, a słońce już zaczęło kojarzyć, że coś się zmienia, choć grzało jeszcze niemiłosiernie, wybrałam się na spacer. Patrzę! Siedzą dwa ptaki na gałęzi. Sorry! Tak głośno ćwierkały, że nie miałam wyjścia, więc słucham:
Pierwszy:
– Dni są już za krótkie. Jutro odlatuję.
Drugi:
– Słońce jeszcze mocno świeci, tylko frajer tak szybko leci.
Pierwszy:
– Podróż jest daleka.
Drugi:
 – Nie zając poczeka.
I Pierwszy odleciał…
Jak myślicie, co stało się z tym Drugim? Nie mam pojęcia. I życzę mu jak najlepiej z nadzieją, że przeżył. Pewnie ma za sobą ciężkie chwile i kupę doświadczeń niemiłych.
Bierz tyle ryzyka, ile z analizy wynika.

A teraz zmiana tematu – trochę perswazyjnej matematyki (nie)pełnosprawnej: 482,96 > 1 511,84.

Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON – otwarty rynek pracy.
Pracownik niepełnosprawny ze schorzeniem szczególnym.

Stopień

Pensja brutto

Koszt płacy

Koszt płacy po refundacji PFRON

znaczny

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  482,96 zł

umiarkowany

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  482,96 zł

lekki

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  851,74 zł

Pracownik niepełnosprawny bez schorzenia szczególnego.

Stopień

Pensja brutto

Koszt płacy

Koszt płacy po refundacji PFRON

znaczny

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  482,96 zł

umiarkowany

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  881,84 zł

lekki

1 600,00 zł

1 931,84 zł

1 511,84 zł

Bardziej ryzykujesz, więcej zyskujesz.

Jaką decyzję podjąłby Pierwszy, gdyby o tym wiedział?
Nie, nie nawołuję, abyś zatrudniając osobę niepełnosprawną, kierował się tylko statusem dofinansowania.
To nazbyt okrutne i trąci atawizmem, a przecież wszyscy chcemy mieć przyzwoity genotyp. Już słyszę to larum jak wówczas, kiedy Korwin Mikke otworzył swój umysł na paraolimpiadę.

Natomiast jeśli poszukujesz dobrego pracownika niepełnosprawnego, a nie tylko para-stanowiska pracy, Pakiet Kompleksowy jest dla Ciebie. Napisz do nas, zadzwoń lub wejdź na czat. Albo zamieść autorski komentarz – co sądzisz o finansowym wspieraniu niepełnosprawnych na rynku pracy?

Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Trzy gwarancje, dwa biznesy, jeden cel

 

1. Etat – jak kula u nogi…

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, zarówno osób zatrudnionych w firmie, jak i własne, są jednym z największych obciążeń dla Przedsiębiorcy. Doskonale to wiesz, gdy w firmie za mało zleceń z początkiem roku albo przegrany przetarg, bo ceny za wysokie, albo mógłbyś osiągać większy obrót, ale nie nadążasz z przygotowaniem dokumentów, albo ktoś powinien raportować podział zadań, albo… niestety kolejny etat i podatkowy klin – koszmar każdego pracodawcy i pracownika zarazem.

Solidarnie więc narzekamy na ZUS, a jemu z tego powodu nie ubywa, choć trwa w ubóstwie w przeciwieństwie do wielu firm, które na ubóstwo pozwolić sobie nie mogą. Kadra nieubłaganie czeka na miesięczne wypłaty, a ubezpieczyciel i skarbówka na prawie 40% kosztów płacy!

Czy jednak sięgnąć do głębokiej kieszeni Funduszu po łatwe pieniądze na wynagrodzenia?

Świetnie rozumiemy rozterki Pracodawców, gdyż sami jako firma korzystamy z dofinansowania PFRON już ponad 4 lata, a łamanie lodów całkiem nieźle nam wychodzi. No i zawiało autoreklamą. Niby gadu, gadu o Twoich kosztach, a tu chwalimy, że firmy za kasę Funduszu żyją… a jak tak, to prawie niczyją;) Oswojony PFRON – zdziwisz się, jak łaskawe są przepisy prawne. Jeśli nam zaufasz, połączy nas odpowiedzialny biznes.

I to jest Twoja pierwsza gwarancja.


2. Do dyspozycji od zaraz – bez zbędnych formalności, ganiania po urzędach i straty czasu…

Prowadząc firmę tam gdzie nie jest konieczne zaangażowanie specjalisty, poszukaj stażysty lub pracownika niepełnosprawnego. W ten sposób znacząco ograniczysz wydatki z kategorii kosztów stałych. Wystarczy spełnić kilka warunków.

Dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stanowi pomoc publiczną, dlatego oprócz przepisów ustawy o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. musisz spełnić także warunki określone w przepisach Unii Europejskiej.

PFRON Ci pomoże, jeśli:

 

 

 

 

 • zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie wynosi minimum 6% lub zatrudniasz w przeliczeniu na pełne etaty mniej niż 25 pracowników – wówczas nie obejmuje Cię warunek drugi,
 • z osobą niepełnosprawną podpiszesz umowę o pracę w dowolnym wymiarze czasu pracy, nie musi to być pełen etat,
 • nie posiadasz zaległości wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł,
 • Twoje przedsiębiorstwo nie jest zagrożone ekonomicznie oraz nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • wysokość pomocy dla Twojej firmy w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych nie przekroczy 10 mln euro rocznie,
 • wskutek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wystąpi efekt zachęty, który ocenia się za spełniony, gdy pomoc jest niezbędna i zachęca do wspieranego przedsięwzięcia oraz gdy działanie nie byłoby prowadzone, gdybyś pomocy nie otrzymał,
 • nie działasz w sektorach: węglowym, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych.

Jak widzisz nie są to jakieś kosmiczne wymagania i większość przedsiębiorstw jest w stanie im podołać. My obsłużymy Twoją firmę zdalnie, Ty zaoszczędzisz czas. Jeśli już teraz chciałbyś szczegółowo, punkt po punkcie sprawdzić kwalifikacje – zadzwoń, napisz maila, wejdź na czat, zostaw nam swoje dane w formularzu kontaktowym lub ankiecie dostępnej na stronie. Jeszcze przed podpisaniem umowy, czytaj przed wystawieniem pierwszej faktury, odpowiemy czy możesz ubiegać się o refundację kosztów płacy.

Czytaj – czy PFRON nie zbanuje Twojego wniosku.

I to jest Twoja druga gwarancja.


3. Dla wszystkich – Xandia korzysta i z drugim się podzieli…

 

No właśnie, w Funduszu pieniędzy wystarczy. Tak postanowił ustawodawca. Dofinansowanie jest obligatoryjne. Jeśli firma spełni warunki określone przepisami krajowymi i unijnymi, jej konto co miesiąc zasili refundacja. Bezterminowo.

Nie wchodzą w grę żadne ograniczenia, jak przy stażach czy skierowaniu z PUP. I tak aż skończy się  umowa o pracę z Twoim Niepełnosprawnym, albo gdy straci on status osoby niepełnosprawnej – jego orzeczenie straci ważność.

 

Ty dopilnujesz terminów orzeczeń i ponoszenia kosztów płacy na czas, a my wypłaty dofinansowania. Tak więc nie zostaniesz naszym Klientem, a Partnerem w biznesie. Czujesz tę różnicę:)

I to jest Twoja trzecia gwarancja.

Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog
Strona 10 z 10« Pierwsza...678910
 • W kilku zdaniach

  Projekt PartnerFirm.pl skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw. Ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rynku pracy osób niepełnosprawnych. Za naszą misję uważamy pomoc przedsiębiorcom w dobrym planowaniu stanowisk i dopełnianiu niezbędnych formalności związanych tak z pracą zdalną, jak i zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z nami w łatwy sposób możesz obniżyć koszty płac, zmniejszyć wydatki na biura, usprawnić organizację i zwiększyć efektywność pracy.

 • Kontakt

  Xandia – Rafal Szybiak
  Al. Jana Pawla II 61C/304
  01-031 Warszawa
  NIP: 864-175-90-88
  REGON: 260259162
  rafal.szybiak@xandia.pl

call partner.firm