Czy w branży IT jest miejsce dla osób niepełnosprawnych?

imac-464739_640

Branża informatyczno-komunikacyjna jest dziś bardzo rozbudowana. Z podstawowych dwóch działów, czyli informatyki i komunikacji, stworzono z czasem zupełnie nową gałąź gospodarki, która do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje pracy wielu wykwalifikowanych fachowców. Biorąc pod uwagę powszechność sieci informatycznych i znaczenie sprawnej komunikacji należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na profesjonalne kadry będzie już tylko rosło.

Dziś postrzeganie informatyki i komunikacji w sposób odrębny prowadzi do wewnętrznej sprzeczności. Bez opracowania technologii komunikacyjnych nie mogłaby rozwijać się informatyka, ale komunikacja sama w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych. Droga informatyki od działu matematyki do odrębnej dziedziny wiedzy stosowanej była bardzo długa, a komunikacja przebyła jeszcze dłuższą ewolucję. Dziś osoby zatrudnione w branży informatyczno-komunikacyjnej muszą mieć rozległą wiedzę nie tylko z zakresu nauk ścisłych, ale także umiejętności interdyscyplinarne. To doskonale pasuje do osób niepełnosprawnych, które cały czas dbają o rozwój swoich kompetencji i nabywają nową wiedzę – czy jednak w tej branży mogą się realizować zawodowo?

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy, obsługuje komputery posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie, administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego, obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod niepełnosprawności 01, natomiast w pozostałych przypadkach należy zadbać o zapewnienie ergonomii miejsca pracy.

Technik tyfloinformatyk – specjalista do spraw  projektowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową, konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej, prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi. Ograniczenia i zasady dostosowania stanowiska są takie same jak dla technika informatyka.

Technik teleinformatyk – specjalista, który projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego. Podobnie jak w przypadku technika informatyka, również teleinformatyk nie dostanie pracy z kodem niepełnosprawności 01, a w przypadku innych kodów trzeba będzie zoptymalizować stanowisko pracy.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – buduje, konserwuje, remontuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe ziemne, kanałowe i napowietrzne, buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe, elementy zakończeń kabli, przełącznice, wykonuje instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne wewnętrzne, wykonuje instalacje antenowe systemów radiowych i telewizyjnych stosując narzędzia, przyrządy monterskie, środki ochrony osobistej, sprzęt specjalistyczny i zmechanizowany oraz narzędzia i specjalistyczną aparaturę pomiarową. Instaluje, programuje, konserwuje i naprawia urządzenia i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej (aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe itp.). wykorzystując ręczne narzędzia mechaniczne i elektromechaniczne, podstawowe mierniki wielkości elektrycznych i optoelektronicznych, przyrządy elektroniczne uniwersalne i specjalistyczne, np analizatory, testery, reflektometry. Zdecydowanym ograniczeniem jest kod 06, kody 03 (słuch) i 04 mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia. W niektórych przypadkach konieczna jest praca na wysokości.

Technik telekomunikacji – montowanie i uruchamianie urządzeń sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń sieci transmisyjnych; uruchamiania i utrzymania linii i urządzeń transmisji cyfrowej; konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń sieci transmisyjnych; testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń sieci transmisyjnych; monitorowania pracy urządzeń oraz natężenia ruchu w sieciach transmisji cyfrowej. Przeciwwskazania: kod 01. Pozostałe przypadki wymagają dostosowania stanowiska pracy do charakterystyki niepełnosprawności.

Podsumowanie

Teoretycznie nie ma zbyt wielu przeszkód na drodze do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w branży informatyczno-komunikacyjnej, a jednak praktyka pokazuje, że zdarza się to dość rzadko. Dla pracodawców podstawowym problemem może być dotarcie do wykwalifikowanych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, dlatego prosimy w takich przypadkach o kontakt: jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedniego dla Państwa pracownika oraz pomóc w uzyskaniu finansowania z PFRON.

 

Scroll to Top