Czy osoby niepełnosprawne mogą pracować jako rzemieślnicy?

craftsman-438491_640

Rzemiosło to drobna wytwórczość związana z przedmiotami codziennego użytku. Rzemieślnicy używają tradycyjnych narzędzi i materiałów, zamiast rozbudowanych parków maszynowych. Zwykle ich praca polega na produkcji pojedynczych elementów lub naprawie przedmiotów codziennego użytku. Szczególnym przypadkiem rzemiosła jest rzemiosło artystyczne. Rzemiosło to dziedzina działalności, która wymaga pewnych predyspozycji i wiedzy technicznej charakterystycznej dla danego zawodu. To jednak kwestia wyuczenia, a nie niepełnosprawności. Rzemieślnicy często współpracują z większymi firmami, wykonując pewne elementy składowe końcowego produktu, a często prowadzą działalność na mniejszą skalę, skupiając się na wyrobach niszowych lub specyficznych.

Jubiler (złotnik) – osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się produkcją biżuterii lub elementów funkcjonalnych z metali szlachetnych i drobnych elementów dekoracyjnych, np. kamieni. W zawodzie tym nie mogą pracować osoby mające uczulenie na platynę, ograniczeniem może być też uczulenie na nikiel, jeśli praca wymaga użycia stopów, które go zawierają.

Zegarmistrz – wykonuje i naprawia zegary i zegarki. W tym zawodzie może pracować każda osoba, aczkolwiek w pewnych sytuacjach należy wziąć pod uwagę konieczność wydłużenia przerw i specjalnego dostosowania stanowiska pracy.

Fotograf – wykonuje i wywołuje zdjęcia za pomocą aparatu cyfrowego lub analogowego. W zależności od wykorzystywanego sprzętu może pojawić się konieczność dostosowania miejsca pracy (praca przy komputerze: ergonomiczne krzesła, dostosowany monitor, dostosowanie stanowiska do ograniczeń ruchowych, inna organizacja czasu pracy). Przy wywoływaniu zdjęć analogowych nie może pracować osoba uczulona na płyny specjalistyczne, a przy niektórych pracach przy komputerze przeciwwskazaniem jest kod niepełnosprawności 06.

Florysta – osoba pracująca na tym stanowisku odpowiedzialna jest za przygotowywanie bukietów, wiązanek i wieńców okolicznościowych. Współpracuje z przedstawicielami innych profesji przy opracowywaniu oprawy wizualnej uroczystości i niektórych imprez. Wykorzystuje w swojej pracy wiedzę z zakresu aranżacji wnętrz, dekoracji, kompozycji plastycznej. W tym zawodzie nie mogą pracować osoby uczulone na pyłki kwiatów.

Krawiec – rzemieślnik zajmujący się szyciem odzieży, dokonywaniem poprawek i napraw krawieckich. Brak jest przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.

Kuśnierz – rzemieślnik zajmujący się obrabianiem skór futerkowych oraz wytwarzaniem z nich gotowych produktów, np. odzieży wierzchniej, galanterii lub dodatków. W tym zawodzie mogą pracować wszystkie osoby, które nie są uczulone na substancje wykorzystywane w czasie obróbki skór.

Szewc – rzemieślnik zajmujący się wyrobem obuwia, a dziś najczęściej jego naprawą. Osoba pracująca na tym stanowisku zajmuje się również naprawą niektórych dodatków skórzanych, np. toreb czy pasków. W zawodzie szewca może pracować osoba, u której nie stwierdzono alergii na kleje wykorzystywane w zakładach szewskich ani astmy (07).

Kaletnik – rzemieślnik zajmujący się wyrobem, naprawą oraz renowacją i konserwacją elementów skórzanych i tkaninowych, w tym pasków, torebek, portfeli i podobnych dodatków. Jedynym przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie kaletnika jest uczulenie na wykorzystywane materiały.

Fryzjer (stylista fryzur) – osoba zatrudniona na stanowisku fryzjera odpowiedzialna jest za
strzyżenie, modelowanie i układanie fryzur zgodnie z zasadami sztuki i życzeniem klienta. Zdecydowanym przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie fryzjera jest astma (kod 07) lub uczulenia na stosowane płyny (farby do włosów, utrwalacze, szampony itd.).

Kosmetyczka – zajmuje się pielęgnacją i zdobieniem (w tym makijażem) ciała, ze szczególnym uwzględnieniem twarzy. W zawodzie tym nie mogą pracować osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość na składniki kosmetyków (kremów, toników, kosmetyków barwnych itp.).

Manicurzystka, pedicurzystka – osoby zatrudnione na tych stanowiskach są  odpowiedzialne za pielęgnację dłoni lub stóp. Do pracy na tych stanowiskach nie ma żadnych przeciwwskazań dla osób niepełnosprawnych.

Masażysta – osoba zajmująca się wykonywaniem masaży leczniczych, sportowych lub relaksacyjnych zgodnie z zasadami sztuki i życzeniem klienta. W zależności od  stosowanego masażu używa się środków pomocniczych: olejków eterycznych, oliwek lub talku, w związku z czym w tym zawodzie nie mogą pracować osoby, u których stwierdzono  nadwrażliwość na tego rodzaju preparaty.

Kucharz – osoba zajmująca się projektowaniem i przygotowywaniem dań zgodnie z przyjętymi przepisami i zasadami sztuki. Zadaniem kucharza jest również przygotowania garniru. Nie ma przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Piekarz – zajmuje się wyrobem pieczywa różnego rodzaju z mąki, drożdży, zakwasu i tzw. mikrododatków. Do zadań piekarza należy też całościowy nadzór nad funkcjonowaniem stanowiska pracy, a więc kontrola urządzeń, obsługa i konserwacja pieca, obsługa  aparatury kontrolno­pomiarowej. W tym zawodzie nie mogą pracować osoby ze stwierdzoną astmą (kod 07, ze względu na pył mąki).

Cukiernik – zajmuje się zawodowo przygotowywaniem ciast, lodów, deserów, pieczywa cukierniczego i wyrobów gotowych na ich bazie. Do jego zadań należy również przygotowanie elementów dekoracyjnych. Potencjalnymi przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie cukiernika są kody niepełnosprawności 05 i 07.

Stolarz – rzemieślnik zajmujący się wyrobem stolarki drewnianej, meblarstwem, elementów stolarki budowlanej (szalunków itd.), a także elementów dekoracyjnych z drewna. Potencjalne ograniczenia w pracy stolarza wynikają z kodów niepełnosprawności

Tapicer – osoba zatrudniona w zawodzie tapicera zajmuje się wyrobem, montażem, konserwacją oraz naprawą tapicerek meblowych i samochodowych wykonanych z różnych materiałów. Do pracy w zawodzie tapicera nie ma żadnych przeciwwskazań, aczkolwiek zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może wymagać przystosowania stanowiska pracy.

Szklarz – rzemieślnik zajmujący się produkcją szkła lub elementów szklanych, w tym przedmiotów dekoracyjnych, naczyń, okien. Do obowiązków szklarza należy również montaż i konserwacja elementów szklanych. Potencjalne ograniczenia, które mogą uniemożliwić pracę w zawodzie szklarza, wynikają z kodów niepełnosprawności 03 (słuch) i 07 (astma).

Malarz (artystyczny) – osoba ta zajmuje się tworzeniem rysunków, obrazów i grafik zgodnie z wytycznymi wybranego przez siebie stylu. Jest to praca pozostawiająca dużą dowolność, ale jednocześnie stawiająca określone wymagania. Ograniczenia w pracy malarza mogą wynikać niemal z każdego kodu niepełnosprawności (z wyjątkiem 07 i 08), przy czym należy uwzględnić specyfikę stanowiska oraz jego dostosowanie.

Hydraulik (monter instalacji sanitarnych) – osoba zatrudniona w tym zawodzie zajmuje się montażem, modernizacją i rozbiórka systemów hydraulicznych (instalacji  wodociągowej, sanitarnej, CO, kanalizacyjnej). W zawodzie tym nie mogą pracować osoby z kodem niepełnosprawności 06, dodatkowe ograniczenia nakładają kody 03 i 04, niekiedy wymagane są dodatkowe badania pod kątem prac na wysokości.

Ślusarz – rzemieślnik, który prowadzi ręczną lub maszynową obróbkę elementów metalowych. Do pracy w tym zawodzie nie ma zdefiniowanych wprost przeciwwskazań.

Kowal – rzemieślnik zajmujący się wyrobem elementów metalowych. Może stosować różne techniki obróbki metali, najczęściej jednak jest to kucie na gorąco. Potencjalne ograniczenia stawiają kody niepełnosprawności 03 i 07.

Rzeźbiarz – rzemieślnik zajmujący się tworzeniem przestrzennych elementów  funkcjonalnych i dekoracyjnych w różnych materiałach rzeźbiarskich: kamieniu, metalu, drewnie itp. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod niepełnosprawności 01,  potencjalnymi 03, 04, 06, 10. Konieczne jest uwzględnienie specyfiki narzędzi w celu dostosowania ich do ograniczeń ruchowych.

Podsumowanie

W zawodach rzemieślniczych najczęstszymi przeciwwskazaniami są specyficzne alergie, poza tym jest tych ograniczeń raczej niezbyt wiele. Warto więc również w rzemiośle postawić na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, tym bardziej że często potrzeba specyficznych kwalifikacji posiadanych właśnie przez niepełnosprawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, zapraszamy do kontaktu – pomożemy Państwu znaleźć odpowiedniego pracownika i uzyskać  dofinansowanie PFRON.

Scroll to Top