Czy w biurze może pracować osoba niepełnosprawna?

wheelchair-749985_640

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wysiłku wielu osób o bardzo różnych kwalifikacjach. Paradoksalnie stanowiska związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa są bardzo podobne, jeśli nie tożsame we wszystkich branżach, natomiast wiele z nich musi być stworzonych również w firmach niewielkich, co teoretycznie daje osobom niepełnosprawnym większe szanse na podjęcie pracy. W tym artykule zawody uszeregowane zostały według popularności, a nie w kolejności alfabetycznej.

Menedżer: stanowisko to ma nieco inną charakterystykę w kolejnych branżach. Specyficznym menedżerem jest kierownik budowy, dla którego przeciwwskazaniami potencjalnymi są kody 02 lub 11, a przeciwwskazaniem bezwzględnym 06. W przypadku menedżera centrum obsługi istnieją jedynie potencjalne przeciwwskazania (kod 03), a pozostali menedżerowie mogą być niepełnosprawni.

Ekonomista: mówiąc najkrócej, ekonomista jest odpowiedzialny za planowanie nadzorowanie wydajnych procesów gospodarczych. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby na tym stanowisku pracowały osoby niepełnosprawne.

Finansista: w zależności od struktury organizacyjnej zakładu, finansiści zajmują się właściwym poziomem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Praca ta wymaga szczególnych umiejętności i dużej wiedzy, ale jeśli chodzi o niepełnosprawność, to nie jest ona poważnym problemem.

Analityk finansowy: jego zadaniem jest analiza i ocena zasadności oraz legalności i opłacalności poniesionych lub planowanych wydatków. Ściśle współpracuje z księgowymi i finansistami i podobnie jak oni może być osobą niepełnosprawną.

Konsultant finansowy: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za doradztwo w kwestiach finansowych. W niektórych przypadkach problemy z zatrudnieniem mogą mieć osoby z kodem niepełnosprawności 05, natomiast to tylko ograniczenie potencjalne, bezwzględnych brak.

Doradca inwestycyjny: ma zakres obowiązków węższy niż konsultant finansowy, ponieważ jego usługi obejmują jedynie doradztwo związane z inwestycjami, niemniej możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tych dwóch stanowiskach są takie same.

Specjalista ds. wycen: stanowisko to jest charakterystyczne dla branży finansowej, ale nie tylko. Z usług specjalistów ds. wycen korzystają również deweloperzy i osoby prywatne. Co do zasady nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu, jednak w pewnych przypadkach utrudnienia mogą wiązać się z kodem niepełnosprawności 05.

Specjalista ds. przetargów: osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za przygotowywanie lub czynne uczestnictwo w procedurach przetargowych. Wymagana jest specjalistyczna wiedza, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby na tym stanowisku pracowały osoby niepełnosprawne.

Sekretarka: osoba zatrudniona na tym stanowisku prowadzi sekretariat, odpowiedzialna jest za prowadzenie części dokumentacji i w związku z tym zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod niepełnosprawności 01, jeśli natomiast chodzi o pozostałe osoby niepełnosprawne, może pojawić się konieczność właściwego dostosowania stanowiska pracy oraz zmiany organizacji czasu pracy.

Specjalista ds. kadrowych (kadrowiec) – osoba na tym stanowisku prowadzi dokumentację pracowniczą, odpowiada za utrzymanie ładu w archiwum, niekiedy także prowadzi rekrutacje w firmie. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, w pozostałych przypadkach pojawia się konieczność stworzenia ergonomicznego stanowiska pracy (właściwy sprzęt, zmiana parametrów pracy monitora, częstsze przerwy itd.).

Księgowy: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za prowadzenie właściwej dla danego przedsiębiorstwa dokumentacji finansowej oraz – często – reprezentację przed wybranymi instytucjami zewnętrznymi. Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniej wymienionych stanowisk, także w tym przypadku zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, natomiast w pozostałych przypadkach należy zadbać o właściwe przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Kasjer: osoba obsługująca kasę, przyjmująca i wydająca należności. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, potencjalnym 02.

Rewident: osoba ta bada prawidłowość działania przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy, tj. prawny, ekonomiczny i logiczny. Co do zasady stanowisko to mogą objąć wszystkie osoby niepełnosprawne.

Negocjator: osoba prowadząca w imieniu przedsiębiorstwa negocjacje handlowe i kredytowe. Na stanowisku negocjatora można z powodzeniem zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Radca prawny: nadzoruje zgodność z prawem działań podejmowanych przez organizację, tworzy dokumenty prawne, udziela porad, a w razie konieczności reprezentuje firmę przed organami sądowniczymi i nie tylko. Nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych dla osób ubiegających się o pracę na tym stanowisku.

Radca handlowy: najczęściej jest to handlowiec o bogatym doświadczeniu, którego zadaniem jest negocjowanie i zawieranie korzystnych dla organizacji umów handlowych. W zawodzie tym mogą pracować wszyscy niepełnosprawni mający odpowiednie kwalifikacje.

Windykator: osoba ta odpowiedzialna jest za kontakty z kontrahentami posiadającymi nieuregulowane należności wobec firmy. Nie ma przeciwwskazań, aby na tym stanowisku pracowały osoby niepełnosprawne.

Logistyk: planuje, realizuje oraz analizuje transport zasobów. Brak przeciwwskazań medycznych do pracy na tym stanowisku.

Diler: osoba zatrudniona na stanowisku dilera jest pośrednikiem handlowym. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek ograniczenia medyczne zdolności do pracy to wynikają one ze specyfiki konkretnej firmy, a nie stanowiska w ogóle.

Makler (broker): osoba zawierająca w imieniu zleceniodawcy transakcje na papierach wartościowych lub surowcach. Brokerem nie może być niepełnosprawny z kodem 01, natomiast dla pozostałych należy przewidzieć odpowiednie, ergonomiczne stanowiska pracy.

Informatyk: nie ma jednego zestawu obowiązków informatyka. Ogólnym przeciwwskazaniem jest kod 01, natomiast w poszczególnych przypadkach poważne problemy z poprawnym wykonywaniem zadań mogą mieć osoby z kodami 04 lub 06. W przypadku niepełnosprawnych szczególnie istotne jest zapewnienie im właściwej ergonomii stanowiska pracy.

Statystyk: osoba ta odpowiedzialna jest za przeprowadzanie różnorodnych analiz statystycznych danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, natomiast dla pozostałych niepełnosprawnych należy przygotować właściwie zaprojektowane stanowisko pracy.

Specjalista ds. PR: jeśli specjalista ds. PR jest jednocześnie rzecznikiem prasowym lub reprezentantem firmy, zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 03 (mowa). W pozostałych przypadkach osoba niepełnosprawna na tym stanowisku może z powodzeniem wykonywać pełen zakres swoich obowiązków.

Psycholog pracy: osoba na tym stanowisku bada predyspozycje pracowników lub kandydatów do pracy w określonym środowisku, zajmuje się organizacją pracy i wspiera dział HR w maksymalizacji wydajności wykorzystania pracowników. Nie ma żadnych ograniczeń medycznych do pracy na tym stanowisku.

Podsumowanie

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest wieloaspektowe i wymaga wspólnego wysiłku wielu ludzi mających szczególne kwalifikacje i umiejętności, a także wiedzę i doświadczenie. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków niepełnosprawność nie jest problemem i dlatego organizacje decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jeśli i Państwo chcecie skorzystać z tej korzystnej opcji, prosimy o kontakt. Ponadto, jesli jesteś osobą niepełnosprawną i sam prowadzisz firmę – możesz wnioskować o dofinansowanie do ZUS z PFRONu. Tu również pomożemy Ci w formalnościach.

Scroll to Top