Czy osoba niepełnosprawna może pracować w zawodach kreatywnych?

agfa-682920_640

Lista zawodów związanych w mniej lub bardziej bezpośredni sposób z kinematografią i ogólnie mediami jest bardzo długa. W tej branży pracują nie tylko osoby rozpoznawalne, prezenterzy, dziennikarze czy aktorzy, ale również tak zwany personel pomocniczy. Ogólnie rzecz biorąc, w zawodach związanych z mediami mogą pracować osoby z różnymi kodami niepełnosprawności.

Aktor: ze względu na fakt, że jest to osoba najbardziej reprezentacyjna, przeciwwskazaniami są z zasady zeszpecenia, a także niepełnosprawność narządów mowy lub słuchu (kod 03), co poważnie utrudniłoby przekazywanie treści. Są oczywiście niszowe produkcje, w których nawet tego rodzaju niepełnosprawność nie będzie przeszkodą, natomiast zapotrzebowanie na aktorów w nich jest stosunkowo niewielkie.

Charakteryzator: jest to osoba, która odpowiada za nałożenie makijażu aktorom czy prezenterom. W tym zawodzie mogą pracować wszyscy niepełnosprawni, o ile oczywiście ich stanowisko pracy zostanie odpowiednio przystosowane do wykonywania konkretnych obowiązków.

Dekorator: dekorator odpowiedzialny jest za przygotowanie dekoracji i rekwizytów, w związku z czym wymaga się od niego sprawności manualnej oraz wyrobionego zmysłu artystycznego, natomiast jeśli chodzi o niepełnosprawność, to zasadniczo nie ogranicza ona możliwości pracy w tym zawodzie.

Dziennikarz (a także konferansjer, prezenter): osoba na tym stanowisku jest postacią reprezentacyjną, dlatego przeciwwskazaniami do pracy w tym zawodzie są zeszpecenia, natomiast dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z dysfunkcji układu mowy lub słuchu (kod 03).

Elektryk: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za przygotowanie infrastruktury elektrycznej zaplecza lub studia nagraniowego. Co do zasady żaden z kodów niepełnosprawności nie wyklucza pracy w tym zawodzie.

Kamerzysta (operator kamery telewizyjnej): odpowiada za ustawienie, dostosowanie oraz obsługę kamery telewizyjnej. Ze względu na charakter pracy przeciwwskazania będą wynikały z upośledzenia narządu wzroku (kod niepełnosprawności 04)

Kaskader: zadaniem sportowca pracującego w zawodzie kaskadera jest dublowanie aktorów w scenach wymagających szczególnych umiejętności albo stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia lub życia. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest w tym przypadku kod 01, natomiast 02 jest kodem potencjalnie ograniczającym możliwość pracy.

Kompozytor: autor ścieżek dźwiękowych, osoba zajmująca się realizacją efektów specjalnych w warstwie audio, często również wykonawca stworzonych utworów. Ewentualne ograniczenia, które mogą przeszkadzać w pracy na tym stanowisku wynikają z niepełnosprawności narządu słuchu.

Kostiumolog: osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za projekt i nadzór nad przygotowaniem kostiumów scenicznych. Zasadniczo praca w tym zawodzie nie jest obwarowana żadnymi ograniczeniami, niepełnosprawni mogą więc pracować jako kostiumolodzy.

Krytyk: żaden kod niepełnosprawności nie wyklucza pracy jako krytyk, natomiast należy mieć świadomość, że ze względu na charakter poszczególnych mediów ograniczenia mogą wynikać np. z niepełnosprawności wzroku, słuchu lub mowy.

Montażysta: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za końcowy montaż poszczególnych scen, co dziś odbywa się praktycznie wyłącznie na komputerach. Ograniczeniem bezwzględnym jest kod 01, potencjalnym również 06, natomiast pozostałe dolegliwości wynikające ze specyficznych schorzeń można zwykle wyeliminować poprzez odpowiedni projekt stanowiska pracy (ergonomiczne krzesła i biurka, większe monitory itd.) oraz zmiana organizacji czasu pracy.

Operator obrazu: osoba ta odpowiada za realizację zdjęć do filmów (lub – szerzej – obsługę kamer). Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, potencjalnymi także 04 i 06, natomiast ułatwienia dla osób pracujących na tym stanowisku wyglądają podobnie jak w przypadku montażysty – chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniego komfortu pracy.

Perukarz: zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem peruk. Do pracy w tym zawodzie nie ma żadnych ogólnych przeciwwskazań.

Pirotechnik: odpowiedzialny jest za projektowanie, przygotowanie oraz wdrożenie efektów pirotechnicznych, oraz wybranych efektów świetlnych (efektów specjalnych). W zależności od zakresu obowiązków przeciwwskazaniami mogą być kody 04, 05 lub 06.

Realizator: realizator to funkcja koordynatora i organizatora pracy. Osoba ta nadzoruje całościowo przebieg prac nad programem, filmem, audycją lub sztuką, w czym zasadniczo niepełnosprawność nie przeszkadza.

Realizator dźwięku: odpowiada za całokształt prac nad udźwiękowieniem, w związku z czym ograniczeniem będzie niepełnosprawność z kodem 03 (wady słuchu).

Realizator światła: koordynuje pracę techników, personelu pomocniczego oraz nadzoruje poprawność realizacji świetlnej. Potencjalnym ograniczeniem jest niepełnosprawność narządu wzroku (kod 04).

Reżyser: jest osobą, która odpowiada za kreację programu, realizuje własną wizję twórczą, nadaje ramy tworzonemu utworowi i określa zakres niezbędnych prac na poziomie ogólnym. Praca w tym zawodzie jest dostępna również dla wszystkich niepełnosprawnych.

Scenarzysta: zadaniem scenarzysty jest przeprowadzenie zamysłu reżysera do postaci opisu scenicznego, a więc do formy możliwej do zrealizowania i precyzyjnej. W zawodzie tym mogą pracować bez przeszkód osoby niepełnosprawne z wyłączeniem niektórych schorzeń opatrzonych kodem 01 lub 02.

Scenograf: artysta ten odpowiedzialny jest za projektowanie scenografii oraz nadzór autorski nad jej przygotowaniem. Praca ta wymaga szczególnych zdolności twórczych, natomiast niepełnosprawność nie jest w tym przypadku problemem.

Wyjątki od reguły

Powyższe zestawienie nie uwzględnia z przyczyn oczywistych całej złożoności współczesnego świata mediów. Zadanie stojące przed osobami pracującymi w teatrach, telewizji, radiu czy mediach internetowych różnią się do pewnego stopnia, co ma wpływ na możliwość wykonania określonych obowiązków przez osoby z poszczególnymi kodami niepełnosprawności. W wielu przypadkach jednak niepełnosprawność sama w sobie nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym.

Scroll to Top