Blog

image_pdfimage_print

Dlaczego warto zatrudniać niepełnosprawnych?

Dlaczego warto zatrudniać niepełnosprawnych?

Problem zatrudniania osób niepełnosprawnych nie jest nowy. Od pewnego czasu dyskutuje się o nim także w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń takich pracowników, ale wciąż wiele problemów pozostaje niewyjaśnionych.

 

Miejsce, które trzeba przygotować

Jednym z głównych problemów jest konieczność organizacji miejsca pracy. Jest to problem o tyle palący, że przygotowanie stanowiska i dostosowanie sprzętu do potrzeb osób niepełnosprawnych może być bardzo kosztowne. PFRON daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie do 50 tysięcy złotych i w wielu przypadkach jest to suma niebagatelna, ale są także takie firmy, gdzie przygotowanie stanowiska pracy byłoby zdecydowanie bardziej kosztowne, a wskutek tego zatrudnianie niepełnosprawnych przestaje się opłacać. Rozwiązaniem jest telepraca, ponieważ przy tej formie zatrudnienia pracodawca jest zwolniony z obowiązku organizacji miejsca pracy, a także nie podlega kontroli PIP w tym zakresie.

Zaangażowanie warte każdych pieniędzy

Osoby niepełnosprawne często posiadają rozległą wiedzę oraz szerokie kwalifikacje – niepełnosprawność jest powszechnie sytuacją wpływającą na przyspieszenie rozwoju kwalifikacji, co niepełnosprawni robią w nadziei, że kolejne szkolenie pozwoli im znaleźć pracę. Dla pracodawcy taki pracownik jest cenny. Nie chodzi tylko o posiadaną przez niego wiedzę i umiejętności, ale także o to, że chętnie bierze udział w dalszych szkoleniach i akceptuje zasady funkcjonowania organizacji.

Osoby niepełnosprawne angażują się w wykonanie powierzonych im obowiązków, w związku z czym pracodawca może czuć się spokojny o stan zadań w firmie. To ważne, choć oczywiście trudno tu mówić o konkretnej wartości pieniężnej.

Niższe koszty pracy

Każda osoba zatrudniona w formie pracy zdalnej to zmniejszenie kosztów firmy. Co prawda konieczność ponoszenia opłat się nie zmienia, zmienia się jednak koszt funkcjonowania biura, które jest po prostu mniejsze, a więc tańsze. Sytuacja jest jeszcze korzystniejsza w przypadku osób niepełnosprawnych, do których pensji można uzyskać wysokie dofinansowanie. Instytucją, która takie dofinansowanie wypłaca, jest PFRON, natomiast kwota dofinansowań może być wysoka. W najkorzystniejszym wariancie, koszty po stronie pracodawcy są ograniczone do koło 500 złotych miesięcznie.

Cele marketingowe

Choć jest to dość odległy powód i niezwiązany wyłącznie z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, warto o nim mówić. Zatrudnianie ON jest dla firmy korzystne ze względów wizerunkowych, a także predestynuje przedsiębiorstwo do udziału w plebiscytach i rankingach na miejsce najbardziej przyjazne pracownikom. Często zwycięstwo w takim plebiscycie wiąże się z gratyfikacją pieniężną, a sama firma może ubiegać się o dofinansowania nie tylko z PFRON, ale także m. in. ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie programów aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Wszystko to razem wzięte stanowi poważną korzyść wizerunkową i marketingową, którą firma może w jakiś sposób wykorzystać.

Czyli po prostu

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych po prostu się opłaca. Oczywiście trudno tu o jednoznaczne wyliczenia, kto i ile oszczędzi, kto i ile zyska, natomiast pewne jest, że zwiększenie zatrudnienia ON jest dla pracodawców korzystne także pod względem finansowym. Skontaktuj się z firmą outsourcingową, która zajmuje się wsparciem w obsłudze zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub bezpośrednio z PFRON, aby uzyskać dokładną odpowiedź na pytanie o wysokość dofinansowania wynagrodzenia ON.


Rafał Szybiak
http://www.PartnerFirm.pl
http://www.iDiamenty.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Share
Napisane przez Rafal  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy Edward Stachura wybrałby telepracę?

„Godzina słynna: piąta pięć
Naciska budzik, dźwiga się
Do kuchni drogę zna na pamięć
Prowadzą go tam nogi same”

Tak – ja śpiewam a Wy nie słuchajcie, bo to nie „Dzień dobry TVN”, a stateczny blog poświęcony zatrudnieniu niepełnosprawnych. Ciężka sprawa! Poranna cup of coffee to jedna z ważniejszych czynności dnia, a potem już tylko mały klik i jesteś w pracy. Zasobnik – otwiera się niewielkie okienko całkiem szczególnych zadań. Puszcza zielone oko, aby wprawić Cię w dobry humor, w razie gdyby kawy za mało się nabrało. I sam decydujesz, jak płynąć będzie czas i od czego zaczniesz i kiedy skończysz też. Nie, nie! Zapomnij o prywatnej poczcie, pogaduchach przez Skype’a czy gapieniu się w poranne newsy. Zielony Brat patrzy.

„Aniele Pracy – stróżu mój
Jak ciężki robotnika znój”
Chcesz poznać Zielonego Brata?

To taki intruz w komputerze, co śledzi każdy ruch myszką. Oswoić tygrysa czy nakarmić? To także zależy od Ciebie. Wystarczy wrzucić login i hasło i wiesz, co w trawie piszczy. Jak będziesz się obijał, to odwdzięczy się taką statystyką, że Szef wyrzuci Cię z roboty. Więc właściwie nie masz wyjścia – kończ zadanie za zadaniem i tygrys będzie zadowolony. To trochę tak jakbyś grał w zielone. Masz zielone – zaliczone. Ej, nie całkiem! Są jeszcze kategorie. Wejdź na nieprzypisaną stronę WWW, a tygrys sczerwienieje ze złości i nici z oswajania. Tygrys głodny – tygrys zły. Masz kumpla, którego trzeba nakarmić, więc lepiej zabierz się do pracy. Menu jest całkiem przyzwoite. Zdefiniuj według nazwy zadanie, określ czas jego wykonania, ustal termin zakończenia, przypisz do projektu. To wystarczy, aby jakość wykonywanej pracy zwróciła się w codziennym raporcie. Nieskomplikowane? Jednakże pod tym warunkiem, że cechujesz się samodyscypliną, systematycznością i zaangażowaniem oraz wiesz, czym nakarmić tygrysa.

„Przez osiem godzin praca wre
Jak z bicza strzelił minął dzień”

A co na to Sted?
„Był w liceum jeden piszący wiersze chłopak, z którego wielu kolegów drwiło (…), więc wziąłem się za pisanie wierszy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli”.
I tak został freelancerem.

Ciekawa jestem, jak Ty trzymasz na wodzy swoje lenistwo w pracy. Czy jesteś leniwy czy pracowity? Nam możesz napisać – nieważne czy jesteś Pracodawcą czy Pracownikiem. A może wolnym strzelcem jesteś?

Share
Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Zjeść ciastko i mieć ciastko?

Kilka dni temu odebrałam telefon od pewnego Pana w sprawie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Zaplanował udzielenie wsparcia osobie z orzeczeniem proponując pracę w swojej firmie.
Ucieszyłam się, gdyż jak możesz przeczytać w zakładce „O nas”, w pierwszej kolejności stawiamy na promocję profilu zawodowego ON, szukając atutów dla konkretnego stanowiska w „Studium przypadku”. Kandydat na stacjonarne już się znalazł. Co za pech! Nie zaoferuję Pakietu Start ani Pakietu Kompleksowego. Swoje biznesowe inspiracje chowam głęboko przed Rozmówcą. Reguła numer jeden – podejmij wysiłek zgodnie z zawołaniem „Klient nasz Pan”.
Ulgę poczułam, gdy nasze myśli spotkały się pod szyldem: „Coś dla duszy i ciała”. Każde pamiętało o finansowym „zadośćuczynieniu”, krążąc wokół zysków i strat obydwu firm. 
Budowlana chce do robót fizycznych zatrudnić osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu schorzeń kręgosłupa. Ile miesięcznie zaoszczędzi na płacy? I czy to w ogóle możliwe? –   padły pytania.

Wysokość dofinansowania vs. stopień niepełnosprawności

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia konkretnego pracownika jest uzależniona nie tylko od stopnia, ale także rodzaju niepełnosprawności, typu pracodawcy, faktycznie poniesionych kosztów płacy oraz tego, czy wynagrodzenie jest finansowane ze środków publicznych. Zgodnie  art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszty płacy składają się:

 • wynagrodzenie brutto, które zawiera wszelkie świadczenia o charakterze wynagrodzeniowym, jak np. wynagrodzenie za pracę, za czas przestoju, za nadgodziny, dyżury, za pracę w porze nocnej, dodatki do wynagrodzenia, np. stażowe, czy nagrody,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od wynagrodzenia brutto,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednak dofinansowanie nie może przekroczyć tzw. kwoty bazowej, którą wylicza się na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy.
W rozpatrywanym przypadku dopłata wyniosłaby więc maksymalnie 1050 zł. Resztę pokryje pracodawca z własnej kieszeni w zależności od wysokości zaoferowanego wynagrodzenia.

Zdolność do pracy jedynie w warunkach chronionych?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oprócz ulg i uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej, zawiera także wskazania do odpowiedniego zatrudnienia.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Taki status nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadkach:

 • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zatrudnienia w formie telepracy.

PIP zachowała prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymogu, o którym mowa, ale wydanie opinii nie jest warunkiem dopuszczenia osoby niepełnosprawnej do pracy, tak jak to miało miejsce do marca 2010r.
Teoretycznie więc możliwe jest zatrudnienie osoby z orzeczeniem przy budowie, jeśli lekarz medycyny pracy nie stwierdzi przeciwwskazań na określonym stanowisku.  Jaki to będzie pracownik w rzeczywistości? Trudno powiedzieć. To trochę tak, jak  z plikami cookies – sami musimy zdecydować o tym, w jakim stopniu dopuścić je do naszych komputerów. Firma Budowlana przezornie  pyta, realizując swój mały biznes – odpowiedzialny społecznie.

Share
Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog

O dwóch takich, co przekombinowali słońce

Kończy się zima, niedługo powrócą jaskółki, skowronki i inne takie, co to emigrują do ciepłych krajów. Ups! Tylko te co wyfrunęły jesienią. Taka smutna historia, aż żal pisać… Ale lubicie bajki?

Nie tak dawno temu, kiedy kolorowe liście zdobiły korony drzew, a słońce już zaczęło kojarzyć, że coś się zmienia, choć grzało jeszcze niemiłosiernie, wybrałam się na spacer. Patrzę! Siedzą dwa ptaki na gałęzi. Sorry! Tak głośno ćwierkały, że nie miałam wyjścia, więc słucham:
Pierwszy:
– Dni są już za krótkie. Jutro odlatuję.
Drugi:
– Słońce jeszcze mocno świeci, tylko frajer tak szybko leci.
Pierwszy:
– Podróż jest daleka.
Drugi:
 – Nie zając poczeka.
I Pierwszy odleciał…
Jak myślicie, co stało się z tym Drugim? Nie mam pojęcia. I życzę mu jak najlepiej z nadzieją, że przeżył. Pewnie ma za sobą ciężkie chwile i kupę doświadczeń niemiłych.
Bierz tyle ryzyka, ile z analizy wynika.

A teraz zmiana tematu – trochę perswazyjnej matematyki (nie)pełnosprawnej: 482,96 > 1 511,84.

Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON – otwarty rynek pracy.
Pracownik niepełnosprawny ze schorzeniem szczególnym.

Stopień

Pensja brutto

Koszt płacy

Koszt płacy po refundacji PFRON

znaczny

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  482,96 zł

umiarkowany

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  482,96 zł

lekki

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  851,74 zł

Pracownik niepełnosprawny bez schorzenia szczególnego.

Stopień

Pensja brutto

Koszt płacy

Koszt płacy po refundacji PFRON

znaczny

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  482,96 zł

umiarkowany

1 600,00 zł

1 931,84 zł

  881,84 zł

lekki

1 600,00 zł

1 931,84 zł

1 511,84 zł

Bardziej ryzykujesz, więcej zyskujesz.

Jaką decyzję podjąłby Pierwszy, gdyby o tym wiedział?
Nie, nie nawołuję, abyś zatrudniając osobę niepełnosprawną, kierował się tylko statusem dofinansowania.
To nazbyt okrutne i trąci atawizmem, a przecież wszyscy chcemy mieć przyzwoity genotyp. Już słyszę to larum jak wówczas, kiedy Korwin Mikke otworzył swój umysł na paraolimpiadę.

Natomiast jeśli poszukujesz dobrego pracownika niepełnosprawnego, a nie tylko para-stanowiska pracy, Pakiet Kompleksowy jest dla Ciebie. Napisz do nas, zadzwoń lub wejdź na czat. Albo zamieść autorski komentarz – co sądzisz o finansowym wspieraniu niepełnosprawnych na rynku pracy?

Share
Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Trzy gwarancje, dwa biznesy, jeden cel

 

1. Etat – jak kula u nogi…

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, zarówno osób zatrudnionych w firmie, jak i własne, są jednym z największych obciążeń dla Przedsiębiorcy. Doskonale to wiesz, gdy w firmie za mało zleceń z początkiem roku albo przegrany przetarg, bo ceny za wysokie, albo mógłbyś osiągać większy obrót, ale nie nadążasz z przygotowaniem dokumentów, albo ktoś powinien raportować podział zadań, albo… niestety kolejny etat i podatkowy klin – koszmar każdego pracodawcy i pracownika zarazem.

Solidarnie więc narzekamy na ZUS, a jemu z tego powodu nie ubywa, choć trwa w ubóstwie w przeciwieństwie do wielu firm, które na ubóstwo pozwolić sobie nie mogą. Kadra nieubłaganie czeka na miesięczne wypłaty, a ubezpieczyciel i skarbówka na prawie 40% kosztów płacy!

Czy jednak sięgnąć do głębokiej kieszeni Funduszu po łatwe pieniądze na wynagrodzenia?

Świetnie rozumiemy rozterki Pracodawców, gdyż sami jako firma korzystamy z dofinansowania PFRON już ponad 4 lata, a łamanie lodów całkiem nieźle nam wychodzi. No i zawiało autoreklamą. Niby gadu, gadu o Twoich kosztach, a tu chwalimy, że firmy za kasę Funduszu żyją… a jak tak, to prawie niczyją;) Oswojony PFRON – zdziwisz się, jak łaskawe są przepisy prawne. Jeśli nam zaufasz, połączy nas odpowiedzialny biznes.

I to jest Twoja pierwsza gwarancja.


2. Do dyspozycji od zaraz – bez zbędnych formalności, ganiania po urzędach i straty czasu…

Prowadząc firmę tam gdzie nie jest konieczne zaangażowanie specjalisty, poszukaj stażysty lub pracownika niepełnosprawnego. W ten sposób znacząco ograniczysz wydatki z kategorii kosztów stałych. Wystarczy spełnić kilka warunków.

Dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego stanowi pomoc publiczną, dlatego oprócz przepisów ustawy o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. musisz spełnić także warunki określone w przepisach Unii Europejskiej.

PFRON Ci pomoże, jeśli:

 

 

 

 

 • zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie wynosi minimum 6% lub zatrudniasz w przeliczeniu na pełne etaty mniej niż 25 pracowników – wówczas nie obejmuje Cię warunek drugi,
 • z osobą niepełnosprawną podpiszesz umowę o pracę w dowolnym wymiarze czasu pracy, nie musi to być pełen etat,
 • nie posiadasz zaległości wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł,
 • Twoje przedsiębiorstwo nie jest zagrożone ekonomicznie oraz nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • wysokość pomocy dla Twojej firmy w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych nie przekroczy 10 mln euro rocznie,
 • wskutek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wystąpi efekt zachęty, który ocenia się za spełniony, gdy pomoc jest niezbędna i zachęca do wspieranego przedsięwzięcia oraz gdy działanie nie byłoby prowadzone, gdybyś pomocy nie otrzymał,
 • nie działasz w sektorach: węglowym, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych.

Jak widzisz nie są to jakieś kosmiczne wymagania i większość przedsiębiorstw jest w stanie im podołać. My obsłużymy Twoją firmę zdalnie, Ty zaoszczędzisz czas. Jeśli już teraz chciałbyś szczegółowo, punkt po punkcie sprawdzić kwalifikacje – zadzwoń, napisz maila, wejdź na czat, zostaw nam swoje dane w formularzu kontaktowym lub ankiecie dostępnej na stronie. Jeszcze przed podpisaniem umowy, czytaj przed wystawieniem pierwszej faktury, odpowiemy czy możesz ubiegać się o refundację kosztów płacy.

Czytaj – czy PFRON nie zbanuje Twojego wniosku.

I to jest Twoja druga gwarancja.


3. Dla wszystkich – Xandia korzysta i z drugim się podzieli…

 

No właśnie, w Funduszu pieniędzy wystarczy. Tak postanowił ustawodawca. Dofinansowanie jest obligatoryjne. Jeśli firma spełni warunki określone przepisami krajowymi i unijnymi, jej konto co miesiąc zasili refundacja. Bezterminowo.

Nie wchodzą w grę żadne ograniczenia, jak przy stażach czy skierowaniu z PUP. I tak aż skończy się  umowa o pracę z Twoim Niepełnosprawnym, albo gdy straci on status osoby niepełnosprawnej – jego orzeczenie straci ważność.

 

Ty dopilnujesz terminów orzeczeń i ponoszenia kosztów płacy na czas, a my wypłaty dofinansowania. Tak więc nie zostaniesz naszym Klientem, a Partnerem w biznesie. Czujesz tę różnicę:)

I to jest Twoja trzecia gwarancja.

Share
Napisane przez Joanna  |  Brak komentarzy  |  w Blog
 • W kilku zdaniach

  Projekt PartnerFirm.pl skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw. Ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rynku pracy osób niepełnosprawnych. Za naszą misję uważamy pomoc przedsiębiorcom w dobrym planowaniu stanowisk i dopełnianiu niezbędnych formalności związanych tak z pracą zdalną, jak i zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z nami w łatwy sposób możesz obniżyć koszty płac, zmniejszyć wydatki na biura, usprawnić organizację i zwiększyć efektywność pracy.

 • Kontakt

  Xandia – Rafal Szybiak
  Al. Jana Pawla II 61C/304
  01-031 Warszawa
  NIP: 864-175-90-88
  REGON: 260259162
  rafal.szybiak@xandia.pl

call partner.firm