Niepełnosprawni w branży elektronicznej i elektrycznej

ElectricianBranża elektryczna i elektroniczna uzupełniają się wzajemnie: pierwsza zajmuje się pasywnymi układami elektrycznymi, druga zaś elementami aktywnymi. Wspólnie zakresem obejmują tak naprawdę wszystkie prace przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych: od projektowania sieci, przez realizację projektów, aż po modernizację, konserwację i naprawy układów elektrycznych zarówno w dużej, jak i małej skali.

W ramach branży elektronicznej i elektrycznej można wyróżnić wiele różnych stanowisk i zawodów, jednak pod względem spodziewanych zagrożeń są one do siebie zbliżone, dlatego w tym artykule przedstawimy Państwu tylko te najpowszechniejsze. Wspólnie z doświadczonym lekarzem medycyny pracy przygotowaliśmy opracowanie, dzięki któremu dowiecie się Państwo, jakie są główne przeciwwskazania i z jakich kodów niepełnosprawności mogą wynikać dodatkowe ograniczenia i przeciwwskazania do pracy na konkretnych stanowiskach.

Elektryk: osoba na tym stanowisku zajmuje się projektowaniem, instalacją oraz kontrolą parametrów pracy i ewentualnymi naprawami układów elektrycznych. Do zadań elektryka należy zaprawa urządzeń, sieci energetycznych, linii napowietrznych i ziemnych, a także instalacja i konserwacja automatyki przemysłowej. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 06, a dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z kodów niepełnosprawności 03, 04, 05, 10.

Technik elektryk: odpowiedzialny jest przede wszystkim za nadzór i bieżące utrzymanie systemów elektrycznych. Zajmuje się też projektowaniem, przygotowaniem i diagnozowaniem układów, a także konserwacją i naprawą maszyn elektrycznych. Kodem uniemożliwiającym pracę w tym zawodzie jest 06, natomiast 03, 04, 05 i 10 mogą nakładać dodatkowe ograniczenia.

Elektromechanik (elektryk samochodowy) montuje, kontroluje i naprawia układy elektryczne zainstalowane w pojazdach. Ze względu na postępujący stopień skomplikowania układów, elektromechanik działa na pograniczu branży elektrycznej i elektronicznej. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 06, a 02, 03, 04, 05, 10 i 11 mogą ograniczać możliwości pracy w zawodzie.

Technik energetyk zajmuje się instalacją, utrzymaniem i remontami sieci energetycznej, włącznie z elementami służącymi do wytwarzania energii. Zdecydowane przeciwwskazania: 06, potencjalne: 03, 04, 05, 10.

Inżynier elektryk: zajmuje się przede wszystkim ograniczaniem strat energii, w praktyce natomiast wyraża się to przez właściwy montaż urządzeń, modernizację sieci oraz dokonywanie pomiarów i diagnoz stanu sieci. Podstawowym ograniczeniem jest kod 06, dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z kodu 04.

Podsumowanie

Jak Państwo widzicie, niewiele jest tak naprawdę przeciwwskazań do pracy w najszerzej znanych zawodach z branży energetycznej, elektrycznej i elektronicznej. Większość z firm działających w tym obszarze może z powodzeniem zatrudnić osoby niepełnosprawne, bo jedynym kategorycznym przeciwwskazaniem jest kod 06 – pozostałe ograniczenia są indywidualne. Większość z nich można znieść choćby przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej lub zmianę organizacji pracy. My z kolei doradzimy co zrobić, aby był to dla Państwa czysty zysk dzięki dofinansowaniom do pensji z PFRON.

1 thought on “Niepełnosprawni w branży elektronicznej i elektrycznej”

  1. Pingback: Czy w branży elektryczno-elektronicznej mogą pracować osoby niepełnosprawne? | Publikuj swoje myśli.

Comments are closed.

Scroll to Top