Aktywne poszukiwanie pracy popłaca!

Choices of a businessmanPan Wojtek skontaktował się z naszą firmą w maju 2013 roku. Pan Wojtek jest osobą niepełnosprawną (umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyczyna 03-L, utrata słuchu częściowo niwelowana przez aparaty słuchowe dużej mocy). Pracował dotąd przez około 10 lat w drukarni jako operator maszyn offsetowych i innych typów maszyn. Przez następne 7 lat był  również przedstawicielem handlowym w tej samej drukarni i zajmował się sprzedażą usług poligraficznych. Jako handlowiec pracował głównie poprzez internet i osobiste wizyty u klientów (dojeżdżał własnym samochodem). Z telefonu korzysta sporadycznie, głównie w zakresie wiadomości tekstowych, ze względu na oczywiste problemy ze słuchem. Przez ostatnie 3 lata pracował w firmach zajmujących się budownictwem ekologicznym, gdzie zdobył doświadczenie na stanowiskach budowlanych. Jednak z powodu braku zamówień i przestoju w firmie budowlanej, Pan Wojtek był zmuszony rozejrzeć się za pracą w innym miejscu. Wykorzystując swe dobre relacje z pracownikami w drukarni, jak również z dotychczasowymi klientami powrócił do zawodu przedstawiciela handlowego.

Ze swojej niepełnosprawności uczynił atut, który przemawiał za jego ponownym zatrudnieniem z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Pan Wojtek prowadził z nami korespondencję elektroniczną w zakresie procedury pozyskiwania dofinansowania do jego wynagrodzenia dla obecnego pracodawcy.

Tym razem, po półtora roku sam skontaktowałem się z p. Wojtkiem, pytając o kontynuację jego kariery zawodowej. Pan Wojtek rzeczywiście wrócił do swojego dotychczasowego pracodawcy na warunkach przez siebie postawionych.  P. Wojtek samodzielnie zarejestrował swojego pracodawcę oraz siebie w systemie informatycznym PFRON mimo, jak sam wspominał, braku wykształcenia w tym zakresie. Do jego nowych obowiązków należy obecnie comiesięczne wnioskowanie o dofinansowanie swojej pensji ze środków PFRON. Osobiście uważam, że tym krokiem p. Wojtek nie tylko pomógł sobie w skutecznym zatrudnieniu, ale zdobył bardzo cenne kompetencje, które przy konieczności poszukiwania nowego zajęcia mogą być kluczowe.

Scroll to Top