Czy kierowca może być osobą niepełnosprawną?

Czy kierowca może być osobą niepełnosprawną? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jako, że zawód kierowcy jest pojęciem szerokim, jak również niepełnosprawność może być definiowania wielorako. Niepełnosprawność jest stanem, w którym ludzki organizm jest długotrwałe ograniczony w prawidłowym funkcjonowaniu. Zdefiniowanych zostało 12 kodów klasyfikacji przyczyn niepełnosprawności:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kandydat do pracy na stanowisko kierowcy (jak i jakiekolwiek inne stanowisko pracy) musi
mieć wykonane badanie profilaktyczne (wstępne). Badanie wykonuje lekarz uprawniony (Lekarz Medycyny Pracy), który w wyniku szczegółowej oceny stanu zdrowia badanego, uwzględnieniu informacji o przewidywanym zakresie obowiązków na wskazanym przez pracodawcę stanowisku pracy, ustala, czy kandydat może bezpiecznie dla siebie i otoczenia wykonywać daną pracę.  W celu wydania właściwego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, lekarz musi posiadać pełną wiedzę na temat historii chorób badanego, aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności oraz posiadać wyniki badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów.
Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że nie czujemy się w żadnym stopniu specjalistami
medycyny pracy. Powyższe stwierdzenia powstały w oparciu o analizę podstawowych
przeciwwskazań do wykonywania konkretnych zawodów w oparciu o przyczyny
niepełnosprawności kandydata do pracy opracowaną przez Lekarza Medycyny Pracy, z którego konsultacji korzystamy przeprowadzając kampanie rekrutacyjne wśród osób niepełnosprawnych dla zainteresowanych pracodawców.
Pracodawco, jeśli wciąż obawiasz się zatrudniania osób niepełnosprawnych, napisz do nas. Na Twoje życzenie przeprowadzimy sprawną akcję rekrutacyjną, po której dokonasz wyboru kompetentnego kandydata do pracy. Dokonamy analizy stanowiska pracy pod kątem przeciwwskazań do wykonywania zawodu przez osobę niepełnosprawną. Zarejestrujemy w PFRON Twoją firmę oraz nowozatrudnionego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Co miesiąc pozyskamy dla Ciebie bezzwrotne dofinansowanie do jego wynagrodzenia ze środków publicznych.

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top