Pracownicy niepełnosprawni w branży budowlanej

Trabajador con señales de obligaciónBranża budowlana nie jest jednorodna. Realizacja dowolnego projektu wymaga współpracy wielu osób o odmiennych kompetencjach. Nie we wszystkich firmach stanowiska pracy nazywają się tak samo, ale już zawody są ściśle zdefiniowane, w związku z czym można do najpopularniejszych z nich stosunkowo łatwo dopasować kody niepełnosprawności, które będą uniemożliwiały pracę w danym zawodzie lub nie.

Czym jest branża budowlana?

W powszechnym rozumieniu branża budowlana to przede wszystkim działalność związana w bezpośredni sposób z budową lub rozbiórką budynków różnego typu. Wynikałoby z tego, że jest to w zasadzie wyłącznie praca fizyczna, co nie do końca jest prawdą. Nie można zaprzeczyć, że wiele prac budowlanych przebiega w trudnych warunkach, natomiast prawdą też jest, że często są to zadania technicznie proste, wymagające tylko podstawowych umiejętności. Branżę budowlaną należy potraktować szerzej, niż wynika to z najczęściej przedstawianego obrazu, dlatego zestawiliśmy dla Państwa typowe zawody budowlane z minimalistyczną charakterystyką oraz kodami niepełnosprawności, które przeszkadzają lub nie w wykonywaniu pracy na danym stanowisku.

Spis zawodów

Architekt: osoba na tym stanowisku odpowiada za przygotowanie technicznego projektu funkcjonalnego i bezpiecznego budynku. Poza znajomością zawodowych niuansów musi być osobą odpowiedzialną, pewną i sprawną umysłowo. Z tego powodu do przeciwwskazań kategorycznych zalicza się niepełnosprawność z kodem 01, natomiast w zależności od typu i nasilenia objawów przeciwwskazaniami mogą być również schorzenia klasyfikowane w typach nomenklaturowych 02, 04, 06, 07, 10.

Architekt terenów zielonych: wymagania stawiane przed osobą na tym stanowisku w zasadzie niczym nie różnią się od wymagań stawianych architektom „klasycznym”, zatem i kody przeciwwskazań będą takie same.

Betoniarz: osoba zatrudniona w tym zawodzie zajmuje się produkcją prefabrykatów betonowych, przygotowywaniem mieszanki betonowej, a także pracami pomocniczymi przy wykorzystaniu torkretnicy albo deskowań. Praca ta wiąże się z narażeniem na pyły i substancje szkodliwe. Kategorycznym przeciwwskazaniem jest kod 06, a potencjalne ograniczenia pojawiają się również dla niepełnosprawnych z kodami 02, 03, 04, 05, 10, 11, również przy uwzględnieniu skróconego czasu pracy.

Brukarz: brukarze odpowiedzialni są na układanie kostek i kamieni brukowych, a także wykonywanie prac pomocniczych. W zasadzie jest to praca prosta (chodzi o uwarunkowania medyczne, a nie techniczne) i bezpieczna, dlatego brak jest przeciwwskazań kategorycznych, natomiast potencjalne to kody niepełnosprawności 05 i 10.

Cieśla: posługując się narzędziami ręcznymi i automatycznymi konserwuje, wznosi i rozbiera konstrukcje drewniane, zarówno pomocnicze, jak i stanowiące szkielet budynku. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 06, potencjalne to 02, 03, 04, 05, 10, 11 przy skróceniu czasu pracy.

Dekarz: zajmuje się instalacją, konserwację i demontażem urządzeń odwadniających dachy, przy użyciu odpowiednich narzędzi instaluje lub zrywa pokrycia dachowe różnych typów. Przeciwwskazaniem kategorycznym jest kod 06, a potencjalnymi 02, 03, 04, 05, 10, 11.

Hydraulik: pracuje z szeroko rozumianymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Praca ta wymaga niejednokrotnie używania ciężkich narzędzi i sprzętu, w tym spawarek. Niektóre zadania wykonywane są na wysokościach. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 06, potencjalne ograniczenia wynikają również z kodów 03 i 04.

Instalator sieci alarmowych: praca ta jest potencjalnie niebezpieczna ze względu na używanie określonych narzędzi i wykonywania zadań w pobliżu sieci energetycznej. Przeciwwskazaniami mogą być kody 06 i 10.

Inżynier elektryk: w szerokim zakresie obowiązki inżyniera elektryka pokrywają się z obowiązkami technika elektryka, aczkolwiek ze względu na pewne różnice lista kodów przeciwwskazań jest krótsza: kategorycznie 06, potencjalnie 04.

Inżynier systemów i sieci komputerowych: odkąd elektronika stała się elementem niezbędnym w każdym budynku, inżynier systemów i sieci stał się w części zawodem budowlanym. Praca z osprzętem elektrycznym i elektronicznym wymaga pewnych szczególnych kwalifikacji, a przeciwwskazaniami może być kod niepełnosprawności 06 (zdecydowanie) i 02 lub 04 (potencjalnie).

Kierownik budowy: nadzoruje prace na placu, realizuje zadania logistyczne i kieruje pracami pozostałych członków ekipy. Podstawowym przeciwwskazaniem jest kod 06, potencjalne ograniczenia wynikają także z kodów 02 i 11.

Kominiarz: odpowiedzialny jest za instalację, konserwację i utrzymanie przewodów wentylacyjnych i kominowych. Spora część obowiązków wykonywana jest na wysokości. Podstawowym ograniczeniem jest kod 06, potencjalnym również 09.

Malarz: osoba odpowiedzialna za nakładanie, renowację lub konserwację powłok malarskich na wszystkich powierzchniach. Stanowisko to najczęściej wiąże się z narażeniem na działanie chemicznych czynników toksycznych (głównie rozpuszczalników). Zdecydowane przeciwwskazania: 06, potencjalne: 02, 03, 04, 05, 10, 11. Konieczne skrócenie czasu pracy.

Monter ociepleń: osoba na tym stanowisku zajmuje się montażem systemów izolacji cieplnej i akustycznej ze styropianu lub wełny mineralnej. Spora część prac wykonywana jest na wysokości. Zdecydowane przeciwwskazanie to niepełnosprawność z kodem 06, inne ograniczenia mogą wynikać z kodów 03 i 04.

Monter płyt kartonowo-gipsowych: choć praca te technicznie nie jest skomplikowana, odbywa się przy wykorzystaniu głośnych narzędzi, wymaga dokładności. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 06, potencjalnymi 03 i 04.

Monter rusztowań: osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za montaż i demontaż rusztowań i instalacji zabezpieczających na wysokości. Kod niepełnosprawności, który wyklucza wykonywanie tego zawodu to 06, dodatkowe ograniczenia nakłada kod 03.

Murarz: osoba odpowiedzialna za budowę elementów murowanych z różnych materiałów, przygotowanie zapraw murarskich i rozbiórkę elementów murowanych. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 06 potencjalnymi 03, 04, 05, 10.

Operator koparki: obsługa ciężkiego sprzętu wymaga doskonałej koordynacji, orientacji przestrzennej i dokładności. Koparki i podobne maszyny budowlane nie mogą być obsługiwane przez osoby z kodem niepełnosprawności 06, a dodatkowe ograniczenia nakładają także inne kody: 03, 04, 07 (astma),11 (cukrzyca, choroby skóry).

Parkieciarz lub cykliniarz: osoby na tych stanowiskach zajmują się układaniem i konserwacją posadzek drewnianych. Praca związana jest z narażeniem na zapylenie i działanie rozpuszczalników. Zdecydowane przeciwwskazania: 07 (astma), rzadziej 05.

Piaskarz: osoba odpowiedzialna za oczyszczanie pyłem ściernym elementów konstrukcyjnych. Praca w warunkach zapylenia, stąd przeciwwskazaniem są choroby z kodem 07 (astma, pylica).

Posadzkarz: pracownik odpowiedzialny za wykonywanie posadzek, izolacji akustycznych podłóg, a także przygotowanie klejów czy lepików podłogowych. Do pracy na tym stanowisku z zasady nie ma przeciwwskazań.

Robotnik budowlany: zawód ten nie jest ściśle zdefiniowany. Obowiązki mogą być różne, więc nie określa się standardowych przeciwwskazań. Jeśli pracownik ma wykonywać prace murarskie (lub prace na wysokości) należy zastosować ograniczenia jak dla stanowiska murarza.

Szpachlarz: odpowiada za przygotowanie podłoża, masy szpachlowej oraz pokrycie nią powierzchni. Zdecydowane przeciwwskazania z kodu 07 (astma).

Tapeciarz: osoba odpowiedzialna za przygotowanie i ułożenie tapet. Punktem newralgicznym jest przygotowanie zapraw klejowych, ale co do zasady ograniczeniem (kategorycznym) jest jedynie kod 06.

Technik elektryk: pracownik odpowiedzialny za montaż, demontaż i konserwację instalacji elektrycznych, szczególnie tych o dużym znaczeniu, w tym również aparatury kontrolnej i pomiarowej. Kategorycznym przeciwwskazaniem jest kod 06, potencjalnymi kody 03, 04, 05, 10.

Technolog robót wykończeniowych: osoba zatrudniona na tym stanowisku, w zależności od potrzeb, może zostać dla naszych potrzeb potraktowana jako posadzkarz, malarz, tynkarz, tapeciarz itp.  Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 06, potencjalnymi również 03, 04, 05, 10.

Tynkarz: zajmuje się narzucaniem tynków ręcznych, maszynowych i dekoracyjnych oraz przygotowywaniem mieszanek. Zdecydowanie przeciwwskazaniem jest kod 06, rzadziej 03, 04, 05, 10.

Zbrojarz: odpowiada za przygotowanie zbrojeń do poszczególnych elementów konstrukcyjnych, a także za ich montaż. Często zawód łączony z obowiązkami betoniarza. Przeciwwskazania wynikają z kodów 06, a także 03, 04, 05, 10.

Podsumowanie

W większości przypadków przeciwwskazaniem kategorycznym jest kod 06 (epilepsja) – każdy atak choroby mógłby prowadzić do groźnego wypadku, stąd to ograniczenie. Pozostałe kody pojawiają się głównie ze względu na warunki pracy takie jak hałas, oświetlenie, zapylenie lub kontakt z substancjami chemicznymi. Większość kodów niepełnosprawności nie wyklucza pracy na budowie, ale firmy budowlane rzadko zatrudniają niepełnosprawnych. Dlaczego? To pytanie na razie musi pozostać bez odpowiedzi – nie zawsze przeciwwskazania wynikają wszach z problemów zdrowotnych pracownika.

Zawsze podczas rozmowy kwalifikacyjnej można wspomnieć o dofinansowaniu do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej z PFRON-u. Jeśli Pracodawca będzie miał wątpliwości – Skontaktuj Pracodawcę z nami!

Scroll to Top