Wzrost dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych z PFRON w 2024 roku staje się faktem

Dzieje się. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a także wiele innych instytucji związanych z zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zwracają uwagę na projekt nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pytanie jest zasadnicze – czy wreszcie dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON wzrosną w 2024 roku?

Dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON – jak było do tej pory?

Od stycznia 2023 roku obowiązują następujące kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

  • 2400 zł przysługujące na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1350 zł przysługujące na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 500 zł dotyczące pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku zatrudniania pracownika z orzeczeniem ze schorzeniem szczególnym, kwoty te są zwiększone o odpowiednio 1200 zł, 900 zł lub 600 zł w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W styczniu 2023 roku obowiązywała płaca minimalna na poziomie 3490 zł brutto, podniesiona później do 3600 zł brutto. Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON stanowiło więc od 14% do 69% płacy minimalnej brutto (dla uproszczenia: dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne bez schorzeń szczególnych). Oczywiście całkowite obciążenie pracodawcy jest jednak większe, niż koszt płacy minimalnej brutto – partycypacja PFRON w całkowitych kosztach zatrudnienia jest więc mniejsza, niż wspomniany przedział procentowy.

Wzrost płacy minimalnej do 3600 zł w lipcu 2023 roku, a także w styczniu 2024 roku do 4242 zł nie miał żadnego wpływu na wzrost dofinansowań PFRON do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Poziom dofinansowania PFRON pozostał na niezmienionym poziomie, procentowo wynoszący obecnie (stan na 1. maja 2024 roku) od 12% do 57% płacy minimalnej brutto. Realnie obciążenie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wzrosło przeszło 10% w przeciągu jednego roku biorąc pod uwagę jedynie wzrost płacy minimalnej względem pobieranego dofinansowania z PFRON.

Czy dofinansowania o wynagodzeń PFRON wzrosną w 2024 roku?

Frustrujący jest fakt, że za wzrostem wynagrodzenia minimalnego nie idzie proporcjonalny wzrost dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON. Światełko w tunelu już jednak widać.

Od 1. lipca 2024 roku do góry idzie znów płaca minimalna. Dość symbolicznie, z kwoty 4242 zł to okragłej kwoty 4300 zł.

Tymczasem trwają prace legislacyjne, aby podnieść dofinansowania do wynagrodzeń ze środków PFRON do poziomu:

  • 2760 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1550 zł na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 575 zł dotyczące pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zatrudnienie pracownika ze schorzeniem szczególnym zwiększy kwotę dofinansowania o odpowiednio 1380 zł, 1035 zł i 690 zł, w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowania do wynagrodzeń PFRON 2024 – będzie lepiej

Cieszy, że długotrwałe działania POPON (https://popon.pl/dzialania-popon-na-rzecz-zwiekszenia-sod-malymi-krokami-do-celu/) przynoszą skutek. Czy jest to skutek oczekiwany, można debatować. Nie zmienia to faktu, że dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wzrosną w 2024 roku o 15%. Cieszmy się więc choćby z takiej podwyżki dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Pozostaje jednak niedosyt. Wynagrodzenie minimalne wzrosło o 23% w okresie od 1. stycznia 2023 roku do 1. lipca 2024 roku…

Jako PartnerFirm.pl od wielu lat wspieramy polskich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w pozyskiwaniu comiesięcznych, bezzwrotnych dofinansowań do wynagrodzeń osób z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ze środków PFRON. Nie wiesz, od czego zacząć przy wnioskowaniu o dofinansowanie z PFRON? Nie bój się zapytać. Jesteśmy tu to Twoje dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top