Pracuj z nami

Firma Xandia – Rafał Szybiak nawiąże współpracę z mobilnymi przedstawicielami handlowymi z całej Polski w celu rozpropagowania wśród klientów biznesowych idei zatrudniania osób niepełnosprawnych i łączącym się z tym tematem dofinansowań do wynagrodzeń ze środków PFRON.

welcome to the teamJeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś handlowcem z dużą bazą klientów, prowadzisz biuro rachunkowe – zapraszamy do współpracy. Współpraca polega na polecaniu usług naszej firmy w zakresie pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON wśród Twoich klientów. Naszym docelowym klientem jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniająca nie więcej niż 24 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, rozważająca zatrudnienie osób niepełnosprawnych i pozyskiwanie comiesięcznych i bezzwrotnych dofinansowań do ich wynagrodzeń (niestety w chwili obecnej nie obsługujemy spółek, stowarzyszeń, fundacji).  Obsługą klienta zajmujemy się tylko my – z Twojej strony wystarczy nam kontakt do przedsiębiorcy zainteresowanego naszymi usługami.

Wynagrodzenie za polecenie przedsiębiorcy, który stanie się naszym klientem wynosi równowartość pierwszej wystawionej mu przez nas faktury.

Przykładowo, jeśli polecony przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni jedną osobę niepełnosprawną, zostanie naszym klientem i wnioskować będzie za naszym pośrednictwem o dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika, wystawimy mu pierwszą fakturę za usługę w wysokości 70 zł netto. Ty, mając podpisaną z nami umowę współpracy możesz nam równocześnie wystawić fakturę za polecenie klienta tej samej wartości. Zasady współpracy są bardzo atrakcyjne i co najważniejsze  – proste. Podpisując umowę współpracy nic nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać.

Umowę współpracy możesz pobrać stąd. Wypełnij ją uzupełniając dane swojej firmy oraz podając aktualną datę. Wydrukuj ją w dwóch egzemplarzach, podpisz oba oryginały (parafka na każdej ze stron oraz pieczęć z podpisem w miejscu na Zleceniobiorcę) i wyślij oba dokumenty na adres korespondencyjny naszej firmy:

Xandia – Rafał Szybiak

al. Jana Pawła II 61C/304

01-031 Warszawa