Kody niepełnosprawności w dofinansowaniach do wynagrodzeń

Kody niepełnosprawności, będące w istocie symbolami rodzaju schorzenia, mają decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna za względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. W Wojewódzkich Zespołach Orzekania o Niepełnosprawności każdemu niepełnosprawnemu przypisywany jest jeden z 12 kodów. Podstawowe kody niepełnosprawności: 01­U …

Kody niepełnosprawności w dofinansowaniach do wynagrodzeń Read More »