Stanowisko dla telepracownika. Część 4.

Kontrola wydajności i rozwoju pracownika na stanowisku pracy zdalnej jest kluczowa, ponieważ pozwala w lepszy sposób skonfigurować udostępnione narzędzia oraz może stanowić punkt wyjścia do dalszego upraszania procedur, które w toku przystosowania pracownika do miejsca pracy zostały zmienione.

Rozmowa najlepszym sposobem

Ponieważ pierwszym narzędziem, jakie musi zostać wdrożone, jest system umożliwiający sprawną komunikację, nie będzie problemów z uzyskaniem od zdalnego pracownika informacji na temat zmian, które – jego zdaniem – należy wprowadzić w celu usprawnienia współpracy albo czynności, co do których brakuje procedur lub narzędzi umożliwiających prawidłowe ich przeprowadzenie. Tego rodzaju wymiana informacji powinna mieć charakter stały i obustronny, jako że obie strony umowy mają wobec siebie określone zobowiązania.

Weryfikacja wyników

Ważne jest, aby jakość i wydajność były monitorowane na bieżąco. Szczególnie istotne jest to ze względu na klientów, których zlecenia, ze względu na zmiany procedur i sposobu realizacji zamówień, są narażone na przesunięcia lub zmianę jakości. Problem ten rozwiązują zarówno nowoczesne techniki zarządzania, których zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie komunikacji, jak również narzędzia, które służą do monitoringu bieżących postępów pracy nad zleceniami.

Wyniki – jeśli nie udostępniono żadnych narzędzi monitorowania jakości – powinny być zgłaszane bezpośrednio osobie nadzorującej projekt, przy czym ze względu na zatrudnianie w formie pracy zdalnej osób niepełnosprawnych ważne jest, aby specyfika owej niepełnosprawności była uwzględniona podczas sugerowania zmian.

Telepracownik samodzielny

Mówiąc o kontroli łatwo popaść w tendencję do micromanagementu. Postawa ta, polegająca na drobiazgowej kontroli wszystkiego i wszystkich, nie może w żaden sposób podnieść wydajności zespołu. Należy dążyć do tego, aby osoba niepełnosprawna pracująca w firmie pracy zdalnej, cały czas zachowywała kontrolę nad swoim elementem projektu. 

Szczególne zainteresowanie pracodawcy jest wskazane wyłącznie w czasie dostosowywania firmowych procedur do nowej sytuacji oraz przy projektach, które z jakichś względów tego nadzoru wymagają. Ważne jest więc, aby zapewnić telepracownikowi możliwość bieżącego kontaktu z członkami zespołu projektowego, ponieważ wówczas pracownik taki staje się całkowicie samodzielny i integruje się z grupą projektową, co podnosi jego wydajność.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych ważnym atutem jest możliwość uzyskania dofinansowania do ich wynagrodzenia, natomiast nie byłoby rozsądne wydawanie sporych środków na narzędzia monitoringu i kontroli jakości, ponieważ wówczas benefity ekonomiczne będą praktycznie niezauważalne.

Podsumowanie

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest szansą na podniesienie dochodów przedsiębiorstwa z niewielkim tylko wzrostem kosztów stałych. Ponieść jednak trzeba pewne wydatki jednorazowe, które związane są z koniecznością dostosowania firmy do współpracy z pracownikiem zdalnym, a jego do pracy w ramach organizacji. Kluczem do sukcesu jest prawidłowe zaplanowanie wszystkich następujących po drodze zmian oraz bieżąca kontrola stanu wdrożenia. Po pewnym czasie cała sytuacja ustabilizuje się i wszystkie narzędzia będą wykorzystywane optymalnie, a wydajność wzrośnie do maksymalnego poziomu. Choć przewidzenie kosztów zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie jest zadaniem łatwym, należy spróbować je przynajmniej przybliżyć, aby pozyskać dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON i wdrożyć odpowiednie zmiany.

Scroll to Top