Osiem Lat pozyskujemy dofinansowanie z PFRON – PartnerFirm.pl

Dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON

Szybko minęło. To już całe 8 lat, gdy wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nasi klienci to zwykle małe firmy — mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Jest to jeden, dwa, kilka etatów, najczęściej na stanowiskach biurowych. Zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wiąże się z możliwością wsparcia w postaci dofinansowań do wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie wszystkie firmy jednak zdają sobie z tego sprawę, jak również nie wszystkie firmy są w stanie przejść ogrom biurokracji, jaka jest związana z rejestracją firmy w PFRON, wykazania efektu zachęty i złożenia pierwszego wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON. Często takimi sprawami zajmuje się firmowa księgowa — jednak poziom skomplikowania i niuansów związanych z przepisami ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych skutecznie zniechęca osoby, które nie miały z tym wcześniej do czynienia.

My z kolei zajmujemy się tym zawodowo od wielu lat. Przerabialiśmy z naszymi klientami wiele scenariuszy, jak również analizowaliśmy zmiany w przepisach związanych z dofinansowaniami wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Wiemy więc, jak to robić skutecznie i efektywnie. Nasza skuteczność zapisana jest w umowie o świadczenie usług — faktura za usługę wystawiana jest dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia i wypłacie dopłaty do pensji na wskazane konto przedsiębiorcy.

Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON 2020 a tarcza antykryzysowa

Ostatni, dziwny rok 2020 był sprawdzianem również dla nas. Wsparcie dla przedsiębiorców w postaci wielu edycji tarcz antykryzysowych wiązało się z rewizją złożonych wniosków o dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Część pensji i składek ZUS była w większym lub mniejszym stopniu dotowana przez państwo, zmienił się więc ponoszony przez przedsiębiorcę koszt wynagrodzenia.

Dofinansowanie do ZUS z PFRON

Nasza oferta to również obsługa dofinansowań do składek ZUS przedsiębiorców niepełnosprawnych. Właściciel firmy legitymujący się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może z powodzeniem wnioskować o częściową refundację składek ZUS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie do ZUS wypłacane może być co miesiąc. Jest też bezzwrotne. Konieczne jest jednak comiesięczne składanie wniosku o dofinansowanie, co oczywiście robimy w imieniu klienta.

Zawsze działamy zgodnie z literą prawa. Reprezentacja klienta przed PFRON umocowana jest oficjalnym pełnomocnictwem, które jest podpisywane wraz z umową o świadczenie usług. Pozwala nam to również reprezentować klienta w przypadku kontroli z PFRON. A takie się zdarzają, jednakże zawsze wychodzimy z nich obronną ręką.

Scroll to Top