FAQ 9

Czy w przypadku chęci otrzymania dofinansowania ma znaczenie fakt, że zwolniłem ostatnio kilku pracowników?

Tak, ma to znaczenie. PFRON przyznając dofinansowanie sprawdza okres 12 miesięcy wstecz od miesiąca poprzedzającego miesiąc zatrudnienia nowego pracownika na którego ubiegamy się o dofinansowanie i jeżeli nie jest spełniony tzw. “efekt zachęty” czyli wzrost stanu zatrudnienia ogółem – może odmówić refundacji.

Czytaj dalej: Czy forma zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego ma znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie PFRON?

<Wstecz