FAQ 8

Czy mając przejściowe kłopoty finansowe moja firma otrzyma dofinansowanie do wynagrodzeń?

Firmom, które mają problemy finansowe PFRON może odmówić wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń.

<Wstecz