FAQ 7

Czy zatrudniając osobę niepełnosprawną z orzeczeniem o niepełnosprawności mogę być pewien wypłaty dofinansowania? Czy istnieją wyłączenia, które mogą uniemożliwić przyznanie dofinansowania?

Mimo faktu zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności istnieje szereg wymagań, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie. Jednocześnie pracownik niepełnosprawny również musi spełnić pewne kryteria (np. nie mieć ustalonego prawa do emerytury – jeśli nie posiada orzeczenia w stopniu znacznym).

Przed rozpoczęciem współpracy z każdą firmą BEZPŁATNIE weryfikujemy możliwość uzyskania dofinansowania.

Czytaj dalej: Czy PFRON może odmówić wypłaty dofinansowania do wynagrodzenia?

<Wstecz