FAQ 14

Zatrudniłem pracownika, który w trakcie tego zatrudnienia uzyskał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie?

Niestety na pracownika pozostającego już w zatrudnieniu – NIE ma możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON-u.

Jest tylko jeden wyjątek – dotyczy to pracownika który w wyniku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy stał się osoba niepełnosprawną.

<Wstecz