FAQ 13

Jakie zmiany w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązują od kwietnia 2020 roku?

Istotne zmiany w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych weszły w życie od 1 kwietnia 2020r.

Stawki (maks.) dofinansowania wynoszą:

Stopień niepełnosprawności:

Brak schorzeń szczególnych

Schorzenia szczególne

Znaczny

1 950

3 150

Umiarkowany

1 200

2 100

Lekki

   450

1 050

Schorzenia szczególne umożliwiające uzyskanie wyższego dofinansowania to schorzenia:

  1. choroba psychiczna (02-P),
  2. upośledzenie umysłowe (01-U),
  3. całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
  4. epilepsja (06-E),
  5. niewidomy w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Czytaj dalej: Niepełnosprawność w trakcie pracy – czy można wnioskować o dofinansowanie z PFRON?

<Wstecz