FAQ 12

Czy pracownik niepełnosprawny zatrudniony przeze mnie nie straci renty?

Znaczna część rencistów może dorabiać bez żadnych ograniczeń. Są to renciści, którzy otrzymują renty inwalidy wojennego, wojskowego (gdy renta ta jest w wyniku służby wojskowej) lub renty rodzinne po tych inwalidach.

Pozostałych rencistów obowiązują limity, po osiągnięciu których świadczenie rentowe jest zmniejszane lub całkowicie zawieszane. Progi te to odpowiednio 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Są to więc niemałe kwoty.

Fakt zarobkowania jest jednak postrzegany niekiedy bardzo negatywnie przez orzeczników ZUS podczas ponownego ustalania niezdolności do pracy, a coraz częściej renta chorobowa jest przyznawana czasowo.

Czytaj dalej: Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń z PFRON w 2020 roku.

<Wstecz