FAQ 11

Spóźniam się 2 miesiące z opłatą ZUS. Czy mogę starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON?

Zgodnie z art. 26a ust.1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Wynika z z tego, że dopuszczalne jest opóźnienie względem ZUS i US do 14 dni.

Czytaj dalej: Renta a uzyskanie dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – czy ma to znaczenie?

<Wstecz