FAQ 10

Czy zatrudniając na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenia lub o dzieło) otrzymam dofinansowanie z PFRON-u?

Nie, ponieważ PFRON dofinansowuje wynagrodzenie pracowników – a pracując na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło nie jesteśmy pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy.

Zatrudniając na ułamkowym etacie – uzyskamy adekwatne dofinansowanie. Jednocześnie należy pamiętać, że na pracownika pracującego na wielu etatach możemy uzyskać (w sumie dla wszystkich pracodawców zatrudniających tego pracownika) max. 100% odpowiedniego dofinansowania.

Czytaj dalej: Opóźnienia w opłacaniu składek ZUS – czy to ma znaczenie?

<Wstecz