FAQ 1

Na czym dokładnie miałaby polegać współpraca z naszą firmą?

Chcielibyśmy Pana/Panią zachęcić do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera zatrudnienie ON poprzez refundację części kosztów wynagrodzenia.

Wysokość tego dofinansowania do wynagrodzeń jest zależna generalnie od stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych schorzeń pracownika.  Aktualnie można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 450 do 3 150 zł miesięcznie dla pełnego etatu.

Nasza firma świadczy usługę polegającą na rejestracji firmy oraz pracowników niepełnosprawnych w PFRON z jednoczesnym prowadzeniem comiesięcznej sprawozdawczości wymaganej do uzyskania dofinansowania.

Koszt naszej usługi jest umiarkowany i wynosi jedynie 70 zł za 1 pracownika. W przypadku większej grupy pracowników w firmie – na których uzyskujemy dofinansowanie – koszt jednostkowy znacznie maleje.

Czytaj dalej: Od czego zależy kwota dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON?

<Wstecz