Jak pisać o niepełnosprawności w CV?

Disabled Woman In Wheelchair Using Digital Tablet At Home

Wciąż bardzo wiele osób niepełnosprawnych nie podejmuje aktywności zawodowej – przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Jedną z podstawowych jest strach. Osoby niepełnosprawne boją się mówić o swojej niepełnosprawności przyszłemu pracodawcy. To duży błąd –  firmy są coraz bardziej otwarte na zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – wiedzą, że dzięki temu mogą zyskać lojalnego pracownika. Jak zatem pisać o niepełnosprawności w CV? Czy trzeba to robić?

Osoba niepełnosprawna nie musi wspominać o swojej chorobie w CV. Jeśli praca jest np. przejściowa lub 100% zdalna i choroba nie jest przeszkodą w zatrudnieniu nie trzeba o tym informować. Warto jednak wspomnieć o tym w CV. Z wielu powodów.

Przede wszystkim jeśli trafimy na dobrego pracodawcę z pewnością doceni on taką szczerość i otwartość aplikującego. Poza tym chcąc zdobyć pracę na danym stanowisku czasami taka informacja jest niezbędna. Wiedząc o niepełnosprawności kandydata pracodawca może lepiej przygotować stanowisko pracy – często bywa to niezbędne. Pracodawca może także otrzymać comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika.  Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności niepełnosprawnego pracownika oraz od ewentualnych schorzeń dodatkowych.

Jak pisać o niepełnosprawności w CV?

Przede wszystkim należy unikać stwierdzeń typu „całkowicie niezdolny do pracy”. Wciąż wielu pracodawców myśli, że osoba posiadająca taką adnotację w orzeczeniu nie może podjąć żadnej pracy. Oczywiście nie jest to prawdą. Najlepiej jeszcze przed informacjami o swoich zainteresowaniach  wspomnieć o orzeczeniu  (najlepiej w informacjach dodatkowych). Można to zapisać w krótki, czytelny sposób: „Orzeczenie o niepełnosprawności – stopień znaczny (umiarkowany lub lekki). O posiadanym orzeczeniu i potrzebie ewentualnego dostosowania stanowiska pracy można także wspomnieć w liście motywacyjnym – zaznaczając, że pracodawca może skorzystać z dofinansowania z PFRON.

Przede wszystkim jednak w każdym CV najważniejsze są kwalifikacje oraz umiejętności. To właśnie wiedzą oraz doświadczeniem osoba niepełnosprawna powinna przekonać przyszłego pracodawcę do zatrudnienia. Jeśli kandydat ma naprawdę doskonałe kwalifikacje z pewnością znajdzie pracę w swoim zawodzie. Wbrew pozorom bardzo ważne są też zainteresowania. Często pisząc CV kandydaci nie zwracają uwagi na tą część CV. Jest to duży błąd! Coraz więcej pracodawców chce otaczać się kadrą i pracownikami, którzy mają ciekawą, nietuzinkową pasję. Pracownikami, którzy przyciągają niebanalną osobowością. Osoby niepełnosprawne powinny być jak najbardziej aktywne zawodowo.

Scroll to Top