Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne – formy wsparcie

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać różne formy wsparcia. W Polsce wsparcie takie jest koordynowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz przez urzędy pracy. Oto kilka przykładów:

  1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z PFRON. Dofinansowanie wynagrodzenia w wysokości do 50% może być przyznane przez okres do 24 miesięcy.
  2. Dofinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej – Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania kosztów związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie może pokryć m.in. koszty dostosowania sprzętu, narzędzi pracy czy pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  3. Zwolnienia z opłacania składek ZUS – Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. W przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z opłacania części składek ZUS.
  4. Szkolenia i doradztwo – Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, organizowanych przez urzędy pracy.

Warto dodać, że wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne może się różnić w zależności od regionu i sytuacji na rynku pracy, dlatego warto skontaktować się z PFRON lub urzędem pracy w swojej okolicy, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Scroll to Top