Dofinansowanie do ZUS przedsiębiorcy z orzeczeniem o niepełnosprawności

Dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON dotyczą najczęściej pracowników. A co z przedsiębiorcami, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności?

Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych wspiera również niepełnosprawnych przedsiębiorców. Osoba prowadząca firmę, która legitymuje się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności może wnioskować o dofinansowanie do składek ZUS. Dopłata do ZUS dotyczy składki emerytalnej i rentowej. Podobnie, jak w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, wysokość dopłaty do ZUS z PFRON zależy od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy i wyliczana jest procentowo od kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Osoba prowadząca firmę może podlegać tzw. Małemu ZUSowi w pierwszych dwóch latach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim przypadku oczywiście wysokość wsparcia dla przedsiębiorców z PFRONu będzie proporcjonalnie mniejsza.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/refundacja-skladek-zus/wysokosc-refundacji-skladek-zus/

W ramach świadczonych usług Partner Firm pomaga również w rejestracji i comiesięcznym składaniu wymaganych wniosków Wn-U-G przedsiębiorcom chcącym uzyskać dopłatę do ZUS z PFRON na podobnych zasadach, jak w przypadku obsługi wniosków o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Bardzo często zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy „przegapili termin” złożenia comiesięcznych wniosków lub nie dopełnili wszystkich formalności i Fundusz wzywa do usunięcia niezgodności. Napisz do nas, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pomagamy w obsłudze firm w PFRON.

Scroll to Top