Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON – o co w tym chodzi?

Dofinansowania wynagrodzeń, jakie przysługują pracownikom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wyjątkową formą wsparcia dla przedsiębiorców. Dopłaty do pensji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na etat przysługują przedsiębiorcom co miesiąc i są bezzwrotne. Ich wysokość zależy głównie od stopnia niepełnosprawności pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymiaru etatu. Dopłaty do pensji pracowników niepełnosprawnych skutecznie obniżają koszty działalności gospodarczej i są niewątpliwie wyjątkowym wsparciem dla przedsiębiorców szukających oszczędności pracowniczych.

Aby pozyskać bezzwrotna pomoc z PFRON-u w formie dopłat do wynagrodzeń należy spełnić szereg warunków. Kwalifikacja ta jest nieodzownym elementem comiesięcznej sprawozdawczości związanej z pozyskiwaniem dofinansowań do wynagrodzeń. Jest to dość żmudny proces, który warto zlecić wyspecjalizowanej firmie. Niestety wciąż wielu przedsiębiorców powierza to zadanie własnemu działowi księgowości lub księgowym zewnętrznym. Osoba prowadząca księgowość i kadry w firmie ma jak najbardziej dostęp do danych kadrowych i finansowych przedsiębiorstwa. Niestety często nie zna się na niuansach związanych z Ustawą.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz właściwych metod komunikacji z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Często dochodzi więc do błędów i braków formalnych we wnioskach o dofinansowanie do wynagrodzeń, które potem są nam zlecane do poprawy.

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą również może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. W przypadku przedsiębiorcy z orzeczeniem o niepełnosprawności mówimy o dofinansowaniu do składek ZUS (dotacji do ZUS). Proces ubiegania się o dofinansowanie jest zbliżony do wnioskowania o dofinansowanie pracownika z niepełnosprawnością. Stąd też z naszej strony traktujemy to jako taką samą usługę jak obsługa jednego pracownika niepełnosprawnego w zakresie comiesięcznego wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON – kto może dostać w 2021 roku?

Składanie wniosku o dofinansowanie z PFRON w systemie obsługi dofinansowań SOD poprzedzone powinno być szczegółową analizą sytuacji przedsiębiorstwa oraz historii stanów zatrudnienia. Zawsze dążymy do tego, aby już w momencie składania wniosków mieć przekonanie, że przedsiębiorca takie dofinansowanie otrzyma. W ramach projektu PartnerFirm.pl bezpłatnie weryfikujemy możliwość pozyskania dofinansowania z Funduszu. Opłata za usługę jest pobierana dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i przelewie dotacji na konto.

Stale monitorujemy stan prawny oraz funkcjonowanie systemu obsługi dofinansowań PFRON i właściwie reagujemy na wszelkie zmiany. Szczególna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, gdy przedsiębiorcy ubiegali się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej 2020. Czasowe zwolnienia ze składek ZUS oraz dofinansowania do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej zmieniały znacznie wysokość kosztów pracowników. Wnioski o dofinansowanie z PFRON również musiały być poddane weryfikacji, aby uwzględniać również rządowe pandemiczne wsparcie. Klienci będący pod naszą opieką skutecznie wnioskowali o wsparcie zarówno antykryzysowe, jak i dla osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top