Czy w teatrze i operze mogą pracować osoby niepełnosprawne?

chicago-94510_640

Dyrektorzy teatrów i oper coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne. Twórcza praca w branży związanej z kulturą i sztuką może dawać wiele satysfakcji i radości osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne mogą pracować między innymi w charakterze aktora, śpiewaka operowego, scenarzysty, reżysera, suflera, scenografa, dramaturga. Są to wszystko zawody wymagające odpowiednich kwalifikacji zawodowych – praca na tych stanowiskach pobudza do kreatywnego działania. We wszystkich tych zawodach mogą pracować osoby mające problem z poruszaniem się. Ważne jest odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy. Wygodne krzesło, miejsce do wykonywania codziennych obowiązków. Scenariusze sztuk mogą powstawać w warunkach pracy zdalnej. W przypadku pracy suflera bardzo ważny jest mocny, zdecydowany głos. Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie mogą być wady wymowy.

W teatrze i operze osoby niepełnosprawne mogą pracować również na stanowisku garderobianej i choreografa. Nie powinny pracować w tym zawodzie osoby mające uczulenie, alergię na kurz. Bardzo odpowiedzialną pracę mają również osoby pracujące w charakterze akustyka oraz inspicjenta. Akustyk czuwa nad dźwiękową stroną wydarzenia – inspicjent natomiast dba o to, aby wszystkie techniczne aspekty przedstawienia były dopracowane. Zawody te są bardzo odpowiedzialne – pracownik wykonujący obowiązki akustyka i inspicjenta nie może cierpieć na schorzenia i choroby psychiczne.

W teatrze osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane również na stanowiskach kierowniczych. Jest to jednak praca, która zazwyczaj wymaga dużej komunikatywności, mobilności i kreatywności – kierownik musi czuwać nad wszystkimi formalnymi sprawami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem opery lub teatru.

Przestrzeń związana z kulturą i sztuką jest coraz bardziej otwarta na osoby niepełnosprawne. Ludzie z ograniczoną mobilnością ruchową pojawiają się w mediach: w programach telewizyjnych, w radiu, grają w filmach i przedstawieniach. Powstają specjalne sztuki mówiące o problemach i barierach z jakimi codziennie stykają się osoby niepełnosprawne. Zmienia się również świadomość społeczeństwa – jesteśmy coraz bardziej otwarci i tolerancyjni, Spoglądamy z podziwem i akceptacją na osoby niepełnosprawne realizujące się poprzez sztukę.

Zapraszamy  dyrektorów oper i teatrów do rozważenia kwestii  zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Informacje na ten temat możecie Państwo znaleźć na naszej stronie www.PartnerFirm.pl Zapraszamy do kontaktu tel. 537 990 017.