Pracuj z nami

Firma Xandia – Rafał Szybiak nawiąże współpracę z mobilnymi przedstawicielami handlowymi z całej Polski w celu rozpropagowania wśród klientów biznesowych idei zatrudniania osób niepełnosprawnych i łączącym się z tym tematem dofinansowań do wynagrodzeń ze środków PFRON.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś handlowcem z dużą bazą klientów, prowadzisz biuro rachunkowe – zapraszamy do współpracy. Współpraca polega na polecaniu usług naszej firmy w zakresie pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON wśród Twoich klientów. Naszym docelowym klientem jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniająca nie więcej niż 24 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, rozważająca zatrudnienie osób niepełnosprawnych i pozyskiwanie comiesięcznych i bezzwrotnych dofinansowań do ich wynagrodzeń (niestety w chwili obecnej nie obsługujemy spółek, stowarzyszeń, fundacji).  Obsługą klienta zajmujemy się tylko my – z Twojej strony wystarczy nam kontakt do przedsiębiorcy zainteresowanego naszymi usługami.

Wynagrodzenie za polecenie przedsiębiorcy, który stanie się naszym klientem wynosi równowartość pierwszej wystawionej mu przez nas faktury.

  • Przykładowo, jeśli polecony przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni jedną osobę niepełnosprawną, zostanie naszym klientem i wnioskować będzie za naszym pośrednictwem o dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika, wystawimy mu pierwszą fakturę za usługę w wysokości 70 zł netto. Ty, mając podpisaną z nami umowę współpracy możesz nam równocześnie wystawić fakturę za polecenie klienta tej samej wartości. Zasady współpracy są bardzo atrakcyjne i co najważniejsze  – proste. Podpisując umowę współpracy nic nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać.

    Umowę współpracy możesz pobrać stąd. Wypełnij ją uzupełniając dane swojej firmy oraz podając aktualną datę. Wydrukuj ją w dwóch egzemplarzach, podpisz oba oryginały (parafka na każdej ze stron oraz pieczęć z podpisem w miejscu na Zleceniobiorcę) i wyślij oba dokumenty na adres korespondencyjny naszej firmy:

Xandia – Rafał Szybiak al. Jana Pawła II 61C/304 01-031 Warszawa

Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do projektu