Polityka prywatności

Operator strony internetowej www.xandia.pl bardzo ceni sobie prywatność Użytkowników Serwisu.

Jakie dane są zbierane?

 1. Większość informacji opublikowanych w Serwisie jest ogólnodostępna i nie wymaga rejestracji danych osobowych.
 2. Użytkownik Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania celem rzetelnego wykonania niektórych usług.
 3. Podczas odwiedzin na stronach Serwisu automatycznie zbierane są takie dane związane z zapytaniami HTTP kierowane do naszego serwera, jak: adres IP, z którego Użytkownik korzysta, typ przeglądarki stron www, wykorzystywany system operacyjny, itp.

W jaki sposób zebrane dane są wykorzystywane?

 1. Operator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji niektórych usług. W celu realizacji ustawy o ochronie danych osobowych Operator dokonał zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (nr księgi: 087580, nr zgłoszenia: 002584/2010 zatwierdzone dn. 31.05.2010r.) .
 2. Użytkownik korzystający z usług Serwisu przyjmuje do wiadomości, że Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług profesjonalnej firmie IQ PL sp. z o.o.. Powierzenie przetwarzania nastąpiło w dniu 31.03.2010r. i regulowane jest oddzielną umową.
 3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu kontaktowym lub zgłoszeniowym Użytkownik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie danych osobowych (w tym także tworzenie baz danych) w celach wiązanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Operatora, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Operatora,

 • przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Operatora i jego Partnerów środkami komunikacji elektronicznej.

 1. Poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz o prawie dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Wszelkie zmiany danych osobowych lub ich usuwanie odbywa się na życzenie Użytkownika poprzez pocztę e-mail na adres rafal.szybiak@xandia.pl.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych.
 3. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane, sprzedawane ani wypożyczane innym podmiotom.
 4. Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin na stronach Serwisu wykorzystywane są do celów statystycznych oraz analizy zachowań Użytkownika i nie są udostępniane innym podmiotom.
 5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych zebrane dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Operator może udostępnić zebrane o Użytkownikach dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Szyfrowanie i zabezpieczenia informacji. Cookies.

 1. Gromadzone dane osobowe są przetwarzane przez Operatora z zachowaniem najwyższych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Cookies („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika. Za ich pomocą nie są przechowywane ani przetwarzane dane osobowe Użytkownika.

Postanowienia końcowe. Kontakt.

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki prywatności poprzez publikację zmian na niniejszej stronie.

Operatorem Serwisu jest:

Xandia – Rafal Szybiak 
Al. Jana Pawla II 61C/304 
01-031 Warszawa 
NIP: 864-175-90-88 
REGON: 260259162

Komentarze są zamknięte dla tej strony

 • W kilku zdaniach

  Projekt PartnerFirm.pl skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw. Ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rynku pracy osób niepełnosprawnych. Za naszą misję uważamy pomoc przedsiębiorcom w dobrym planowaniu stanowisk i dopełnianiu niezbędnych formalności związanych tak z pracą zdalną, jak i zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z nami w łatwy sposób możesz obniżyć koszty płac, zmniejszyć wydatki na biura, usprawnić organizację i zwiększyć efektywność pracy.

 • Kontakt

  Xandia – Rafal Szybiak
  Al. Jana Pawla II 61C/304
  01-031 Warszawa
  NIP: 864-175-90-88
  REGON: 260259162
  rafal.szybiak@xandia.pl