Dla mediów

Wspieramy biznes, tnąc koszty

PartnerFirm.pl: Spadają koszty – zyski rosną.

Projekt PartnerFirm.pl ruszył w marcu 2013. Skierowany do przedsiębiorców z całego kraju, polega na pomocy w otrzymaniu dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych oraz wdrażaniu do firm telepracy. Celem projektu jest obniżanie kosztów prowadzenie działalności gospodarczej. Firma Xandia – Rafał Szybiak obsługuje swoich beneficjentów zdalnie.

Dla kogo wsparcie?

Wspomnianym wsparciem objęci są przedsiębiorcy z otwartego rynku pracy zatrudniający mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Dofinansowanie udzielane jest obligatoryjnie na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.  oraz na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Obsługa polega na rejestracji pracodawcy  w PFRON oraz procedowaniu wniosków  o wypłatę dofinansowania w systemie SODiR. Wpływa ono na konto firmy w przeciągu 30 dni. Każdy przedsiębiorca korzystający z projektu może podjąć decyzję o rozszerzeniu współpracy z ParteneremFirm.pl o wdrożenie i organizacją pracy zdalnej.

Niepełnosprawni w pracy

Dane publikowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wskazują na wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem subsydiowanym w ostatnich latach. Niepełnosprawni najczęściej znajdują zatrudnienie w charakterze programistów, asystentów marketingu internetowego, telemarketerów, copywriterów, analityków zasobów internetowych, operatorów wprowadzania danych czy pracowników biurowych. Najniższe wynagrodzenie dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym może skorzystać z refundacji w kwocie 1448,88 zł. Pracodawca dopłaci tylko 482,96 zł. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% kosztów płacy.

O firmie

Przedsiębiorstwo Xandia – Rafał Szybiak działa od 2008 roku. Zdalnie oferuje szeroki asortyment produktów i usług finansowych dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Model biznesowy zyskał uznanie w ramach V edycji konkursu Lodołamacze 2010 kwalifikując firmę jako Laureata Etapu Mazowieckiego w kategorii Otwarty Rynek Pracy. PartnerFirm.pl dzieli doświadczenia w biznesie. Biuro firmy mieści się w Warszawie przy ul. Jana Pawła II.

Osoba do kontaktu: Rafał Szybiak, Tel.: 509-117-383, Email: rafal.szybiak@xandia.pl

 

PartnerFirm.pl – nowy portal dla przedsiębiorców

Pragnę zaprosić na stronę nowo uruchomionego projektu PartnerFirm.pl. Ambicją autorów jest służyć realną pomocą  dla mikro i  małych firm. Znajduje się tam więc wiele przydatnych informacji, ułatwiających skorzystanie z dofinansowania do płac przy zatrudnieniu pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Autorzy portalu postawili sobie za cel przybliżenie tematyki uzyskiwania subwencji w celu propagowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a zarazem pomoc w zwiększeniu opłacalności i i konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej. Znajdziecie tam praktyczne informacje pozwalające optymalizować koszty płac oraz implementować prace zdalną z korzyścią dla firmy, a także inne informacje przydatne w prowadzeniu biznesu.

Portal jest prowadzony przez firmę „Xandia – Rafał Szybiak” działającą na rynku doradztwa finansowego już piaty rok. Firma została laureatem Etapu Mazowieckiego V edycji konkursu Lodołamacze 2010 w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Biuro firmy mieści się w Warszawie przy ul. Jana Pawła II, kontakt: Rafał Szybiak, tel.: 509 117 383, mail: rafal.szybiak@xandia.pl.

Zapraszamy na stronę portalu http://partnerfirm.pl/.