Mity zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Mity zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Mity zatrudniania osób niepełnosprawnychStereotypowy (i zarazem fałszywy) obraz osób niepełnosprawnych, obecny w środkach masowego przekazu i potocznym myśleniu wynika z przesądów i mitów utrwalonych w społeczeństwie od wieków, które bardzo trudno wykorzenić ze świadomości ludzi.

Również w środowisku przedsiębiorców często spotykamy się z błędnymi wyobrażeniami dotyczącymi problemów przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Negatywne nastawienie powoduje marginalizację udziału osób z orzeczoną niepełnosprawnością na rynku pracy, i to pomimo znacznych subwencji dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.

Jakie są najczęstsze nieporozumienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Przedsiębiorcy często obawiają się problemów związanych z koniecznością dostosowania miejsca pracy dla niepełnosprawnego. Jednak w przypadku wielu osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności nie ma mowy o żadnych nakładach materialnych, szczególnie gdy zatrudnieni są jako pracownicy biurowi lub pracują we własnym mieszkaniu w formie telepracy.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pracownik niepełnosprawny z reguły jest bardziej lojalny niż inni, mocniej utożsamia się z firmą i jest silniej z nią związany. Jednocześnie praca stanowi dla niego formę terapii, pozwala na normalne życie, poczucie bezpieczeństwa i umożliwia spełnienie zawodowe. Przeciętny niepełnosprawny posiada większą motywację, ponieważ zdecydowanie trudniej znaleźć mu pracę.

Często zapomina się o tym, że wiele stanowisk pracy nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego ani pełnej sprawności fizycznej. Niekiedy wystarczy niewielkie dostosowanie stanowiska, aby umożliwić niepełnosprawnym pracę z pełną wydajnością, porównywalną lub nawet wyższą od pozostałych pracowników.

Nie należy także zapominać o tym, że osoby posiadające ułomności fizyczne często, dzięki większej motywacji, zdobywają znaczną wiedzę, kończą studia wyższe i uzyskują doświadczenie w poszukiwanych zawodach. Dodatkowo wiele osób posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, dopiero w wyniku zdarzeń losowych traci pełną sprawność i to zmusza je do przekwalifikowania się lub poszukiwania innej pracy.

Niektórzy pracodawcy obawiają się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a przecież jej rola ogranicza się jedynie do kontroli wypełnienia obowiązku dostosowania miejsca pracy adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności takiego pracownika (Zarządzenie nr 42/09 Głównego Inspektora Pracy z dn. 5.06.2009r).

Definicja niepełnosprawności

6.09.12 Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, uchwaloną w 2006 roku przez Narody Zjednoczone. Wprowadza ona do Polski definicję niepełnosprawności opartą o społeczny model niepełnosprawności. W uproszczeniu polega ona na tym, że niepełnosprawność to efekt ograniczeń jednostki, które stykając się z istniejącymi w środowisku zewnętrznym barierami powodują różnorakie problemy. Wynika z tego, iż likwidując bariery likwidujemy niepełnosprawność, mimo że ograniczenia jednostki zostają.

Wbrew tym ograniczeniom osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zwykle są – według powyżyszej definicji – pełnosprawne w pracy.