Archiwum autora Malgorzata

image_pdfimage_print

Czy w branży informatyczno-komunikacyjnej jest miejsce dla osób niepełnosprawnych?

imac-464739_640

Branża informatyczno-komunikacyjna jest dziś bardzo rozbudowana. Z podstawowych dwóch działów, czyli informatyki i komunikacji, stworzono z czasem zupełnie nową gałąź gospodarki, która do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje pracy wielu wykwalifikowanych fachowców. Biorąc pod uwagę powszechność sieci informatycznych i znaczenie sprawnej komunikacji należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na profesjonalne kadry będzie już tylko rosło.

Dziś postrzeganie informatyki i komunikacji w sposób odrębny prowadzi do wewnętrznej sprzeczności. Bez opracowania technologii komunikacyjnych nie mogłaby rozwijać się informatyka, ale komunikacja sama w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych. Droga informatyki od działu matematyki do odrębnej dziedziny wiedzy stosowanej była bardzo długa, a komunikacja przebyła jeszcze dłuższą ewolucję. Dziś osoby zatrudnione w branży informatyczno-komunikacyjnej muszą mieć rozległą wiedzę nie tylko z zakresu nauk ścisłych, ale także umiejętności interdyscyplinarne. To doskonale pasuje do osób niepełnosprawnych, które cały czas dbają o rozwój swoich kompetencji i nabywają nową wiedzę – czy jednak w tej branży mogą się realizować zawodowo?

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy, obsługuje komputery posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie, administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego, obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod niepełnosprawności 01, natomiast w pozostałych przypadkach należy zadbać o zapewnienie ergonomii miejsca pracy.

Technik tyfloinformatyk – specjalista do spraw  projektowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową, konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej, prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi. Ograniczenia i zasady dostosowania stanowiska są takie same jak dla technika informatyka.

Technik teleinformatyk – specjalista, który projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego. Podobnie jak w przypadku technika informatyka, również teleinformatyk nie dostanie pracy z kodem niepełnosprawności 01, a w przypadku innych kodów trzeba będzie zoptymalizować stanowisko pracy.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – buduje, konserwuje, remontuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe ziemne, kanałowe i napowietrzne, buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe, elementy zakończeń kabli, przełącznice, wykonuje instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne wewnętrzne, wykonuje instalacje antenowe systemów radiowych i telewizyjnych stosując narzędzia, przyrządy monterskie, środki ochrony osobistej, sprzęt specjalistyczny i zmechanizowany oraz narzędzia i specjalistyczną aparaturę pomiarową. Instaluje, programuje, konserwuje i naprawia urządzenia i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej (aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe itp.). wykorzystując ręczne narzędzia mechaniczne i elektromechaniczne, podstawowe mierniki wielkości elektrycznych i optoelektronicznych, przyrządy elektroniczne uniwersalne i specjalistyczne, np analizatory, testery, reflektometry. Zdecydowanym ograniczeniem jest kod 06, kody 03 (słuch) i 04 mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia. W niektórych przypadkach konieczna jest praca na wysokości.

Technik telekomunikacji – montowanie i uruchamianie urządzeń sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń sieci transmisyjnych; uruchamiania i utrzymania linii i urządzeń transmisji cyfrowej; konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń sieci transmisyjnych; testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń sieci transmisyjnych; monitorowania pracy urządzeń oraz natężenia ruchu w sieciach transmisji cyfrowej. Przeciwwskazania: kod 01. Pozostałe przypadki wymagają dostosowania stanowiska pracy do charakterystyki niepełnosprawności.

Podsumowanie

Teoretycznie nie ma zbyt wielu przeszkód na drodze do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w branży informatyczno-komunikacyjnej, a jednak praktyka pokazuje, że zdarza się to dość rzadko. Dla pracodawców podstawowym problemem może być dotarcie do wykwalifikowanych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, dlatego prosimy w takich przypadkach o kontakt: jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedniego dla Państwa pracownika oraz pomóc w uzyskaniu finansowania z PFRON.

 

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy tylko ochrona zatrudnia niepełnosprawnych?

bodyworn-794102_640

O pracy w ochronie można powiedzieć wiele, ale raczej nie to, że jest ona szczególnie rozwijająca. Tymczasem wiele osób niepełnosprawnych jest przekonanych, że to jedyna branża, w której mogą znaleźć zatrudnienie. Faktem jest, że rzeczywiście ofert pracy w ochronie dla osób niepełnosprawnych jest stosunkowo dużo, ale zdecydowanie jest to jedyna branża, która zgłasza zapotrzebowanie na pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dlaczego właśnie ochrona?

Zadania pracowników ochrony nie ograniczają się tylko do strzeżenia majątku. Dziś wielu pracowników ochrony tak naprawdę pełni przy obiektach funkcje porządkowe i organizacyjne, jednocześnie udzielając informacji i dbając o porządek. Oczywiście wiele zależy od tego, jaki dana osoba posiada wpisany kod niepełnosprawności, bo w praktyce właśnie od tego zależy, jakie funkcje można pełnić.

Do niedawna to właśnie ochroniarze ze stopniem niepełnosprawności byli najbardziej poszukiwani. Dziś branża ochroniarska również korzysta często z pracowników niepełnosprawnych, ale pojawia się też coraz więcej ciekawych ofert z innych gałęzi gospodarki.

Co zamiast ochrony?

Wiele ofert dla osób niepełnosprawnych dotyczy wykonywania prac biurowych. To wynika ze stosunkowo dużej łatwości przystosowania stanowiska pracy i niewielu ograniczeń, które mogłyby przeszkadzać osobie niepełnosprawnej w skutecznym realizowaniu powierzonych jej obowiązków. Coraz więcej ofert mają też jednak sklepy, począwszy od stanowisk kasjera czy sprzedawcy, skończywszy ma obsłudze magazynu czy kadrze zarządzającej. Zaskoczeniem może być fakt, że pracowników niepełnosprawnych poszukują również giganci branży gastronomicznej, między innymi McDonald’s i KFC. Relatywnie najmniej ogłoszeń pochodzi od firm z branży motoryzacyjnej (nie wiemy, jak dalece jest to wynikiem faktycznych ograniczeń, a w jakim stopniu braku świadomości pracodawców), cukierniczej, piekarskiej i handlowej. Stosunkowo dużo ofert pracy dla niepełnosprawnych generują natomiast firmy produkcyjne, consultingowe oraz centra telefonicznego doradztwa.

Co zrobić, żeby dostać pracę?

Osoby niepełnosprawne szukające pracy muszą zaczynać od badania rynku. Popyt na prace niepełnosprawnych kształtuje się zupełnie inaczej niż w sektorze osób bez orzeczonej niepełnosprawności, a poza tym niepełnosprawni mogą zgłaszać się niemal na każde ogłoszenie. W praktyce większe ograniczenia często mają osoby bez orzeczonej niepełnosprawności, ponieważ ogłoszenia adresowane tylko do niepełnosprawnych nie są rzadkością, natomiast nieczęsto zdarza się, aby pracodawca z góry wykluczał zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawność można z powodzeniem przedstawić jako atut pracownika. Jest na to miejsce w liście motywacyjnym, w którym można uświadomić pracodawcy, że zatrudniając osobę niepełnosprawną zdobywa nie tylko kwalifikowanego pracownika o bogatym doświadczeniu i silnej motywacji, ale może również skorzystać z dopłaty PFRON na dostosowanie miejsca pracy i do wypłaty dla pracownika w zależności od stopnia niepełnosprawności. Pracodawcy szukają nie tylko doskonałych pracowników, ale również oszczędności – pracownik niepełnosprawny daje jedno i drugie!

Jak pracować poza ochroną?

Pracownik niepełnosprawny podlega takim samym badaniom lekarskim, jak pracownik bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że w praktyce o możliwości pracy na danym stanowisku przesądza lekarz medycyny pracy. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie są bardzo silnym argumentem dla pracodawców, dlatego przede wszystkim należy aktywnie poszukiwać zatrudnienia w każdej branży.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy spawacz może być niepełnosprawny?

weld-60584_640

Spawacz to pracownik odpowiedzialny za łączenie elementów konstrukcyjnych metodą stapiania ich w odpowiedniej atmosferze. Obecnie stosuje się kilka różnych metod spawania dostosowanych do materiału. Spawacze pracują na urządzeniach typu MIG, MAG lub TIG.

Po przeanalizowaniu wytycznych Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania zawodów przez osoby niepełnosprawne stwierdzamy, że z medycznego punktu widzenia spośród 12 kodów niepełnosprawności tylko 3 kody wykluczają pracę na stanowisku spawacza: 03, 04, 07, przy czym w przypadku metody MAG istnieje możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku spawacza, jeśli zastosuje się zmienioną organizację czasu pracy.

Gorąco zachęcamy pracodawców do skontaktowania się z nami – jesteśmy w stanie znaleźć pracownika na stanowisko spawacza w Państwa firmie i pomóc Państwu uzyskać dofinansowanie z PFRON do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy na produkcji żywności mogą pracować niepełnosprawni?

bananas-698608_640

Produkcja żywności jest procesem wieloetapowym i złożonym – biorą w niej udział przedstawiciele wielu zawodów i specjalności, z których część może mieć nawet znaczny stopień niepełnosprawności. Warunkiem pracy na stanowisku, na którym pracownik ma kontakt z żywnością jest oczywiście posiadanie ważnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, ale poza tym istnieją pewne przeciwwskazania dla niektórych zawodów wynikające stricte z charakteru niepełnosprawności.

Technolog żywności: zadaniem osoby na tym stanowisku jest planowanie procesu technologicznego oraz nadzór nad jego prawidłowym przeprowadzeniem. Jeśli technolog żywności pracuje bezpośrednio przy liniach produkcyjnych, potencjalnym przeciwwskazaniem jest kod 08, natomiast jeśli jest to praca „biurowa”, wówczas przeciwwskazań w zasadzie nie ma.

Gastronom: mówiąc w dużym uproszczeniu, gastronom jest dietetykiem żywienia zbiorowego. Nie ma przeciwwskazań, aby w tym zawodzie pracowały osoby niepełnosprawne.

Dietetyk: dietetyk układa diety indywidualne i standardowe, analizuje nawyki żywieniowe i wydaje zalecenia ich zmiany. Jest to przede wszystkim stanowisko doradcze, zatem nie ma żadnych określonych przeciwwskazań, które wykluczałyby pracę na tym stanowisku.

Analityk: analityk zajmuje się badaniem składu produktów żywnościowych. Jest to stanowisko laboratoryjne, natomiast przeciwwskazania (potencjalne, głównie z kodu 04) wynikają z konieczności pracy z mikroskopem.

Mikrobiolog: mikrobiolog analizuje czystość biologiczną produktów spożywczych lub półproduktów. Jest to stanowisko pod względem technicznym i organizacyjnym zbliżone do stanowiska analityka, dlatego również nie ma żadnych ogólnych przeciwwskazań.

Rolnik: najpoważniejszymi przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie rolnika są alergie oraz astma, natomiast pewne problemy mogą wynikać także z niepełnosprawności z narządu ruchu (kod niepełnosprawności 05).

Zootechnik: osoba na tym stanowisku zajmuje się hodowlą zwierząt rzeźnych. Musi być to pracownik nieuczulony na zwierzęta, natomiast jeśli chodzi o pozostałe kategorie niepełnosprawności, to nie są one jednoznacznym przeciwwskazaniem.

Monter urządzeń: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za montaż, serwis i modernizację urządzeń technicznych. Zdecydowanym przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie jest kod niepełnosprawności 06, a dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z kodów 03 (słuch) lub 04.

Kucharz: osoba odpowiedzialna za przygotowanie posiłków zgodnie z wymogami sztuki i wytycznymi klientów. Nie ma ogólnego kodu niepełnosprawności, który wykluczałby pracę w tym zawodzie.

Piekarz: piekarz odpowiada za wyrób pieczywa, ale musi on także wykonywać czynności dodatkowe, w tym obsługiwać urządzenia, piece, aparaturę kontrolną i pomiarową – w niektórych przypadkach może to rozszerzyć listę potencjalnych przeciwwskazań o kody 04, 05 lub 06. Podstawowym, absolutnym przeciwwskazaniem jest kod 07, astma z uczulenia na mąkę.

Cukiernik: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za wyrób ciast, deserów, cukierków, lodów czy spożywczych elementów dekoracyjnych. Potencjalne ograniczenia, które mogą uniemożliwić pracę w zawodzie cukiernika to kody niepełnosprawności 05 oraz 07.

Dojarz: pracownik ten odpowiedzialny jest za dojenie, zarówno ręczne, jak i automatyczne. Na tym stanowisku nie mogą pracować osoby uczulone na zwierzęta ani z kodem niepełnosprawności 07 (astma oskrzelowa).

Rzeźnik, wędliniarz: zarówno na stanowisku rzeźnika, jak i wędliniarza, osoby niepełnosprawne mogą pracować praktycznie bez ograniczeń z przyczyn medycznych w zakresie wyznaczonym kodami niepełnosprawności.

Ubojowy: osoba odpowiedzialna za planowanie, przeprowadzanie i logistykę uboju. Nie ma ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które w sposób bezwzględny wykluczałyby pracę na tym stanowisku.

Rybak: praca rybaka, w zależności od charakteru, wymaga różnego poziomu aktywności fizycznej. Potencjalnym ograniczeniem może być kod niepełnosprawności 05 utrudniający wykonywanie obowiązków.

Baca: pracownik ten odpowiedzialny jest za wypas oraz oporządzanie owiec. Jedynym przeciwwskazaniem (bezwzględnym) jest uczulenie na owce.

Pszczelarz: zajmuje się przygotowaniem uli, opiekuje się pszczołami i pozyskuje produkty pszczele. Jako że nawet najlepsza odzież ochronna nie zapewnia pełnej ochrony, bezwzględnym przeciwwskazaniem jest alergia na jad pszczeli.

Dodatkowe ograniczenia

Poszczególne branże przemysłu spożywczego wymagają zatrudnienia pracowników o określonych kwalifikacjach i wiedzy. Z przyczyn oczywistych nie jesteśmy w stanie w tym poradniku omówić wszystkich wariantów, natomiast chętnie pomożemy Państwu w formalnościach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w przemyśle spożywczym.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy w zawodach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw jest miejsce dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?

wheelchair-749985_640

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga wysiłku wielu osób o bardzo różnych kwalifikacjach. Paradoksalnie stanowiska związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa są bardzo podobne, jeśli nie tożsame we wszystkich branżach, natomiast wiele z nich musi być stworzonych również w firmach niewielkich, co teoretycznie daje osobom niepełnosprawnym większe szanse na podjęcie pracy. W tym artykule zawody uszeregowane zostały według popularności, a nie w kolejności alfabetycznej.

Menedżer: stanowisko to ma nieco inną charakterystykę w kolejnych branżach. Specyficznym menedżerem jest kierownik budowy, dla którego przeciwwskazaniami potencjalnymi są kody 02 lub 11, a przeciwwskazaniem bezwzględnym 06. W przypadku menedżera centrum obsługi istnieją jedynie potencjalne przeciwwskazania (kod 03), a pozostali menedżerowie mogą być niepełnosprawni.

Ekonomista: mówiąc najkrócej, ekonomista jest odpowiedzialny za planowanie nadzorowanie wydajnych procesów gospodarczych. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby na tym stanowisku pracowały osoby niepełnosprawne.

Finansista: w zależności od struktury organizacyjnej zakładu, finansiści zajmują się właściwym poziomem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Praca ta wymaga szczególnych umiejętności i dużej wiedzy, ale jeśli chodzi o niepełnosprawność, to nie jest ona poważnym problemem.

Analityk finansowy: jego zadaniem jest analiza i ocena zasadności oraz legalności i opłacalności poniesionych lub planowanych wydatków. Ściśle współpracuje z księgowymi i finansistami i podobnie jak oni może być osobą niepełnosprawną.

Konsultant finansowy: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za doradztwo w kwestiach finansowych. W niektórych przypadkach problemy z zatrudnieniem mogą mieć osoby z kodem niepełnosprawności 05, natomiast to tylko ograniczenie potencjalne, bezwzględnych brak.

Doradca inwestycyjny: ma zakres obowiązków węższy niż konsultant finansowy, ponieważ jego usługi obejmują jedynie doradztwo związane z inwestycjami, niemniej możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tych dwóch stanowiskach są takie same.

Specjalista ds. wycen: stanowisko to jest charakterystyczne dla branży finansowej, ale nie tylko. Z usług specjalistów ds. wycen korzystają również deweloperzy i osoby prywatne. Co do zasady nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu, jednak w pewnych przypadkach utrudnienia mogą wiązać się z kodem niepełnosprawności 05.

Specjalista ds. przetargów: osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za przygotowywanie lub czynne uczestnictwo w procedurach przetargowych. Wymagana jest specjalistyczna wiedza, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby na tym stanowisku pracowały osoby niepełnosprawne.

Sekretarka: osoba zatrudniona na tym stanowisku prowadzi sekretariat, odpowiedzialna jest za prowadzenie części dokumentacji i w związku z tym zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod niepełnosprawności 01, jeśli natomiast chodzi o pozostałe osoby niepełnosprawne, może pojawić się konieczność właściwego dostosowania stanowiska pracy oraz zmiany organizacji czasu pracy.

Specjalista ds. kadrowych (kadrowiec) – osoba na tym stanowisku prowadzi dokumentację pracowniczą, odpowiada za utrzymanie ładu w archiwum, niekiedy także prowadzi rekrutacje w firmie. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, w pozostałych przypadkach pojawia się konieczność stworzenia ergonomicznego stanowiska pracy (właściwy sprzęt, zmiana parametrów pracy monitora, częstsze przerwy itd.).

Księgowy: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za prowadzenie właściwej dla danego przedsiębiorstwa dokumentacji finansowej oraz – często – reprezentację przed wybranymi instytucjami zewnętrznymi. Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniej wymienionych stanowisk, także w tym przypadku zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, natomiast w pozostałych przypadkach należy zadbać o właściwe przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Kasjer: osoba obsługująca kasę, przyjmująca i wydająca należności. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, potencjalnym 02.

Rewident: osoba ta bada prawidłowość działania przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy, tj. prawny, ekonomiczny i logiczny. Co do zasady stanowisko to mogą objąć wszystkie osoby niepełnosprawne.

Negocjator: osoba prowadząca w imieniu przedsiębiorstwa negocjacje handlowe i kredytowe. Na stanowisku negocjatora można z powodzeniem zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Radca prawny: nadzoruje zgodność z prawem działań podejmowanych przez organizację, tworzy dokumenty prawne, udziela porad, a w razie konieczności reprezentuje firmę przed organami sądowniczymi i nie tylko. Nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych dla osób ubiegających się o pracę na tym stanowisku.

Radca handlowy: najczęściej jest to handlowiec o bogatym doświadczeniu, którego zadaniem jest negocjowanie i zawieranie korzystnych dla organizacji umów handlowych. W zawodzie tym mogą pracować wszyscy niepełnosprawni mający odpowiednie kwalifikacje.

Windykator: osoba ta odpowiedzialna jest za kontakty z kontrahentami posiadającymi nieuregulowane należności wobec firmy. Nie ma przeciwwskazań, aby na tym stanowisku pracowały osoby niepełnosprawne.

Logistyk: planuje, realizuje oraz analizuje transport zasobów. Brak przeciwwskazań medycznych do pracy na tym stanowisku.

Diler: osoba zatrudniona na stanowisku dilera jest pośrednikiem handlowym. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek ograniczenia medyczne zdolności do pracy to wynikają one ze specyfiki konkretnej firmy, a nie stanowiska w ogóle.

Makler (broker): osoba zawierająca w imieniu zleceniodawcy transakcje na papierach wartościowych lub surowcach. Brokerem nie może być niepełnosprawny z kodem 01, natomiast dla pozostałych należy przewidzieć odpowiednie, ergonomiczne stanowiska pracy.

Informatyk: nie ma jednego zestawu obowiązków informatyka. Ogólnym przeciwwskazaniem jest kod 01, natomiast w poszczególnych przypadkach poważne problemy z poprawnym wykonywaniem zadań mogą mieć osoby z kodami 04 lub 06. W przypadku niepełnosprawnych szczególnie istotne jest zapewnienie im właściwej ergonomii stanowiska pracy.

Statystyk: osoba ta odpowiedzialna jest za przeprowadzanie różnorodnych analiz statystycznych danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, natomiast dla pozostałych niepełnosprawnych należy przygotować właściwie zaprojektowane stanowisko pracy.

Specjalista ds. PR: jeśli specjalista ds. PR jest jednocześnie rzecznikiem prasowym lub reprezentantem firmy, zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 03 (mowa). W pozostałych przypadkach osoba niepełnosprawna na tym stanowisku może z powodzeniem wykonywać pełen zakres swoich obowiązków.

Psycholog pracy: osoba na tym stanowisku bada predyspozycje pracowników lub kandydatów do pracy w określonym środowisku, zajmuje się organizacją pracy i wspiera dział HR w maksymalizacji wydajności wykorzystania pracowników. Nie ma żadnych ograniczeń medycznych do pracy na tym stanowisku.

Podsumowanie

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest wieloaspektowe i wymaga wspólnego wysiłku wielu ludzi mających szczególne kwalifikacje i umiejętności, a także wiedzę i doświadczenie. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków niepełnosprawność nie jest problemem i dlatego organizacje decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jeśli i Państwo chcecie skorzystać z tej korzystnej opcji, prosimy o kontakt.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  Brak komentarzy  |  w Blog

Czy w zawodach związanych z kinematografią, teatrem, RTV mogą pracować niepełnosprawni?

agfa-682920_640

Lista zawodów związanych w mniej lub bardziej bezpośredni sposób z kinematografią i ogólnie mediami jest bardzo długa. W tej branży pracują nie tylko osoby rozpoznawalne, prezenterzy, dziennikarze czy aktorzy, ale również tak zwany personel pomocniczy. Ogólnie rzecz biorąc, w zawodach związanych z mediami mogą pracować osoby z różnymi kodami niepełnosprawności.

Aktor: ze względu na fakt, że jest to osoba najbardziej reprezentacyjna, przeciwwskazaniami są z zasady zeszpecenia, a także niepełnosprawność narządów mowy lub słuchu (kod 03), co poważnie utrudniłoby przekazywanie treści. Są oczywiście niszowe produkcje, w których nawet tego rodzaju niepełnosprawność nie będzie przeszkodą, natomiast zapotrzebowanie na aktorów w nich jest stosunkowo niewielkie.

Charakteryzator: jest to osoba, która odpowiada za nałożenie makijażu aktorom czy prezenterom. W tym zawodzie mogą pracować wszyscy niepełnosprawni, o ile oczywiście ich stanowisko pracy zostanie odpowiednio przystosowane do wykonywania konkretnych obowiązków.

Dekorator: dekorator odpowiedzialny jest za przygotowanie dekoracji i rekwizytów, w związku z czym wymaga się od niego sprawności manualnej oraz wyrobionego zmysłu artystycznego, natomiast jeśli chodzi o niepełnosprawność, to zasadniczo nie ogranicza ona możliwości pracy w tym zawodzie.

Dziennikarz (a także konferansjer, prezenter): osoba na tym stanowisku jest postacią reprezentacyjną, dlatego przeciwwskazaniami do pracy w tym zawodzie są zeszpecenia, natomiast dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z dysfunkcji układu mowy lub słuchu (kod 03).

Elektryk: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za przygotowanie infrastruktury elektrycznej zaplecza lub studia nagraniowego. Co do zasady żaden z kodów niepełnosprawności nie wyklucza pracy w tym zawodzie.

Kamerzysta (operator kamery telewizyjnej): odpowiada za ustawienie, dostosowanie oraz obsługę kamery telewizyjnej. Ze względu na charakter pracy przeciwwskazania będą wynikały z upośledzenia narządu wzroku (kod niepełnosprawności 04)

Kaskader: zadaniem sportowca pracującego w zawodzie kaskadera jest dublowanie aktorów w scenach wymagających szczególnych umiejętności albo stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia lub życia. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest w tym przypadku kod 01, natomiast 02 jest kodem potencjalnie ograniczającym możliwość pracy.

Kompozytor: autor ścieżek dźwiękowych, osoba zajmująca się realizacją efektów specjalnych w warstwie audio, często również wykonawca stworzonych utworów. Ewentualne ograniczenia, które mogą przeszkadzać w pracy na tym stanowisku wynikają z niepełnosprawności narządu słuchu.

Kostiumolog: osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za projekt i nadzór nad przygotowaniem kostiumów scenicznych. Zasadniczo praca w tym zawodzie nie jest obwarowana żadnymi ograniczeniami, niepełnosprawni mogą więc pracować jako kostiumolodzy.

Krytyk: żaden kod niepełnosprawności nie wyklucza pracy jako krytyk, natomiast należy mieć świadomość, że ze względu na charakter poszczególnych mediów ograniczenia mogą wynikać np. z niepełnosprawności wzroku, słuchu lub mowy.

Montażysta: osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za końcowy montaż poszczególnych scen, co dziś odbywa się praktycznie wyłącznie na komputerach. Ograniczeniem bezwzględnym jest kod 01, potencjalnym również 06, natomiast pozostałe dolegliwości wynikające ze specyficznych schorzeń można zwykle wyeliminować poprzez odpowiedni projekt stanowiska pracy (ergonomiczne krzesła i biurka, większe monitory itd.) oraz zmiana organizacji czasu pracy.

Operator obrazu: osoba ta odpowiada za realizację zdjęć do filmów (lub – szerzej – obsługę kamer). Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod 01, potencjalnymi także 04 i 06, natomiast ułatwienia dla osób pracujących na tym stanowisku wyglądają podobnie jak w przypadku montażysty – chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniego komfortu pracy.

Perukarz: zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem peruk. Do pracy w tym zawodzie nie ma żadnych ogólnych przeciwwskazań.

Pirotechnik: odpowiedzialny jest za projektowanie, przygotowanie oraz wdrożenie efektów pirotechnicznych, oraz wybranych efektów świetlnych (efektów specjalnych). W zależności od zakresu obowiązków przeciwwskazaniami mogą być kody 04, 05 lub 06.

Realizator: realizator to funkcja koordynatora i organizatora pracy. Osoba ta nadzoruje całościowo przebieg prac nad programem, filmem, audycją lub sztuką, w czym zasadniczo niepełnosprawność nie przeszkadza.

Realizator dźwięku: odpowiada za całokształt prac nad udźwiękowieniem, w związku z czym ograniczeniem będzie niepełnosprawność z kodem 03 (wady słuchu).

Realizator światła: koordynuje pracę techników, personelu pomocniczego oraz nadzoruje poprawność realizacji świetlnej. Potencjalnym ograniczeniem jest niepełnosprawność narządu wzroku (kod 04).

Reżyser: jest osobą, która odpowiada za kreację programu, realizuje własną wizję twórczą, nadaje ramy tworzonemu utworowi i określa zakres niezbędnych prac na poziomie ogólnym. Praca w tym zawodzie jest dostępna również dla wszystkich niepełnosprawnych.

Scenarzysta: zadaniem scenarzysty jest przeprowadzenie zamysłu reżysera do postaci opisu scenicznego, a więc do formy możliwej do zrealizowania i precyzyjnej. W zawodzie tym mogą pracować bez przeszkód osoby niepełnosprawne z wyłączeniem niektórych schorzeń opatrzonych kodem 01 lub 02.

Scenograf: artysta ten odpowiedzialny jest za projektowanie scenografii oraz nadzór autorski nad jej przygotowaniem. Praca ta wymaga szczególnych zdolności twórczych, natomiast niepełnosprawność nie jest w tym przypadku problemem.

Wyjątki od reguły

Powyższe zestawienie nie uwzględnia z przyczyn oczywistych całej złożoności współczesnego świata mediów. Zadanie stojące przed osobami pracującymi w teatrach, telewizji, radiu czy mediach internetowych różnią się do pewnego stopnia, co ma wpływ na możliwość wykonania określonych obowiązków przez osoby z poszczególnymi kodami niepełnosprawności. W wielu przypadkach jednak niepełnosprawność sama w sobie nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym.

Share
Napisane przez Malgorzata  |  1 komentarz  |  w Blog
 • W kilku zdaniach

  Projekt PartnerFirm.pl skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw. Ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rynku pracy osób niepełnosprawnych. Za naszą misję uważamy pomoc przedsiębiorcom w dobrym planowaniu stanowisk i dopełnianiu niezbędnych formalności związanych tak z pracą zdalną, jak i zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z nami w łatwy sposób możesz obniżyć koszty płac, zmniejszyć wydatki na biura, usprawnić organizację i zwiększyć efektywność pracy.

 • Kontakt

  Xandia – Rafal Szybiak
  Al. Jana Pawla II 61C/304
  01-031 Warszawa
  NIP: 864-175-90-88
  REGON: 260259162
  rafal.szybiak@xandia.pl

call partner.firm